Zestien nieuwsbrieven lang gaf ik een overzicht over alle mogelijke verzinsels die de mensen fabriceerden over het einde van de wereld. Geen enkel maar dan ook helemaal geen enkel verzinsel van de voorbije zesduizend jaar kwam uit. Op deze pagina krijgt u nog eens de hele lijst.

Het woordenboek van de skepticus (niet scepticus!) dat hier wordt voorgesteld omvat informatie over een brede waaier aan skeptische onderwerpen. Het is een Nederlandse vertaling en bewerking van The Skeptic's Dictionary van Robert T. Carroll.


Bezoek ons op bezoek ons op facebookacebook

Waarom heiligen zouden tussenkomen voor de levenden lijkt onverklaarbaar voor de logische geest. Ten eerste, ze hebben er niets bij te winnen om als bemiddelaar op te treden. Ze bevinden zich al in de glorie en hun glorie hangt niet af van anderen die de glorie bereiken. Er is dus geen reden waarom ze de glorie van de ene persoon zouden verkiezen boven die van de andere persoon. Aardse wezens verlenen misschien enkel gunsten aan wie er om vraagt, maar bovennatuurlijke wezens hebben geen enkele reden om enkel de aanbidders ter wille te zijn. Ten tweede, er is geen enkele reden waarom God toegankelijker zou zijn voor de gebeden van een heilige dan voor de gebeden van een heilige persoon op aarde. Waarom een tussenpersoon gebruiken als je rechtstreeks naar de bron kan gaan? Ten derde, als God niet wil luisteren naar een onheilig en onwaardig persoon die een gunst wil, waarom zou God dan luisteren naar de bede van een heilige voor zo'n persoon? De onwaardige zou geen gehoor krijgen bij de baas of zijn ondergeschikten. Ware het niet voor hun vermeend nut hier op aarde, dan zouden heiligen overbodig zijn voor mensen.
heilige

Skepwinkel
Er bestaan een hele hoop interessante boeken over allerhande skeptische onderwerpen, zowel in het Engels als in het Nederlands.

Op deze pagina vindt u een mooie lijst.
Skeptisch citaat
Right now I would take homeopaths and I'd put them in a big sack with psychics, astrologers and priests. And I'd close the top of the sack with string, and I'd hit them all with sticks. And I really wouldn't be bothered who got the worst of the belt of the sticks.
Dara O'Briain

meer citaten 
Optimalisatie
Deze webstek is geoptimaliseerd voor Google Chrome, FireFox, en Opera.
Contact
Schrijf naar dutch@skepdic.com