Complementaire geneeskunde is een andere uitdrukking voor 'alternatieve' geneeskunde, hoewel beide vaak samen worden genoemd (aanvullende en alternatieve geneeskunde). De term 'aanvullend' lijkt ingang te hebben gevonden bij de leveranciers van kwakzalverij in een poging om het vooroordeel te creëren dat niet-geteste of verdachte behandelingen gebruikt zouden moeten worden naast traditionele medische behandelingen. Er is echter niet zoiets als "alternatieve" geneeskunde; als het geneeskunde is, is het geneeskunde.

'Alternatieve geneeskunde' is een bedrieglijke term die de illusie probeert te creëren dat een verdachte of niet-geteste behandeling echt een alternatief is voor een bewezen behandeling in de traditionele geneeskunde. Door 'aanvullende geneeskunde' toe te voegen aan de reeks misleidende termen, hebben de leveranciers van kwakzalverij de illusie verbeterd dat hun remedies op een of andere manier de gevolgen van standaard conventionele behandelingen zouden verbeteren.