Akashic record is een denkbeeldig spiritueel rijk, dat naar verluidt alle gebeurtenissen, daden, gedachten en gevoelens bijhoudt die ooit zijn gebeurd of gehad of ooit zullen voorvallen of ervaren worden. Theosofen geloven dat de akasha een astraal licht is dat occulte gegevens bevat die door spiritualistische wezens kunnen worden waargenomen door hun speciale "astrale zintuigen" en "astrale lichamen". Helderziendheid, spiritueel inzicht, voorspellingen en vele andere niet-verifieerbare metafysische en religieuze ideeën zijn mogelijk door zich in verbinding te stellen met de akasha.