Hersenanoxia is zuurstofgebrek in de hersenen. In ernstige gevallen kan het onherstelbare hersenletsels veroorzaken. In minder ernstige gevallen zijn de gevolgen zintuiglijke vervormingen en hallucinaties. Hersenanoxia wordt door sommige onderzoekers genoemd als de oorzaak van bijna-doodervaringen.