Volgens New Age metafysici is een aura een gekleurde contour of verzameling aansluitende contouren die van de oppervlakte van het voorwerp zouden komen. Aura's mogen niet worden verward met aureolen of halo's van heiligen; dat zijn middelen van christelijke iconografie die worden gebruikt om de lichtschittering van goddelijke bezieling weer te geven. In New Age heeft zelfs het bescheiden slijmdiertje een aura, evenals de mug en zelfs elk stuk geitenmest. Naar verluidt weerspiegelt de aura een bovennatuurlijk energieveld of levenskracht waarvan alle dingen doordrongen zijn. Menselijke aura's zouden uit chakra's ontstaan. Onder normale omstandigheden kunnen aura's enkel worden waargenomen door mensen met speciale paranormale krachten. Maar met een beetje oefening of met een speciale aurabril met "pinacyanole bromide"-filters (verkrijgbaar in uw lokale New Age winkel) kan iedereen aura's zien. Je kan ook gebruik maken van Kirliaanse fotografie om aura's te fotograferen. Ten minste, dat is wat New Age spiritisten geloven.

afbeelding: aura van een buitenaards wezen - digigraph van R. Carroll

Anderzijds kan je ook aura's zien als je last hebt van een migraine, een bepaalde vorm van epilepsie, een gezichtsstoornis of een hersenstoornis. Maar deze aura's verschillen wat met het soort aura dat door de meeste aura-oefeningen wordt beoogd. Bij deze oefeningen wordt gestaard naar een voorwerp op een witte achtergrond in een weinig verlichte kamer. Wat je dan ziet wordt veroorzaakt door netvliesmoeheid en andere natuurlijke waarnemingsprocessen, niet door het vrijkomen van verborgen paranormale krachten. Iets gelijkaardigs gebeurt wanneer je staart naar bepaalde gekleurde of zwartwit-patronen. Het zicht is niet de letterlijke opname van de buitenwereld. Wanneer je bijvoorbeeld naar een gekleurd voorwerp kijkt, dan zendt het oog naar de hersenen geen aanhoudende stroom van indrukken. Het zijn de hersenen zelf die veel van de visuele waarneming invullen. Kortom, zelfs indien aura's worden waargenomen, dan is dat nog geen bewijs voor een energieveld in de fysieke of bovennatuurlijke wereld.

Sommige paranormaal begaafden menen dat de specifieke kleuren in aura's bepaalde betekenissen hebben. Edgar Cayce, bijvoorbeeld, gaf niet alleen elk van de zeven kleuren een betekenis, hij verbond ook elke kleur met een muzieknoot, een planeet in het zonnestelsel, en mogelijke gezondheidsproblemen. Robert Bruce, die zichzelf een aura-expert noemt, verwerpt het idee dat specifieke kleuren bepaalde betekenissen hebben. Volgens hem hebben zelfs kleuren aura's, dus zal de kleur van je kleren ook invloed hebben op jouw eigen aura. Bruce zegt:

De menselijke aura is zowel een energieveld als een weerspiegeling van de subtiele levensenergieën in het lichaam. Deze energieën vormen ons tot wat we zijn en op hun beurt worden ze beïnvloed door onze omgeving en levensstijl. De aura weerspiegelt onze gezondheid, aard, geestelijke activiteit en emotionele toestand. Hij toont ook ziekte - vaak lang voor enige symptomen zichtbaar worden.

Het idee dat aura's de gezondheidstoestand weerspiegelen is algemeen verspreid bij ware gelovers. Het probleem is welke kleur welke toestand weerspiegelt. Er is geen overeenstemming over wat de kleuren betekenen, waardoor het moeilijk, zelfs onmogelijk wordt om een empirische test te ontwikkelen om vast te stellen of er een verband is tussen specifieke kleuren en bepaalde ziektes. Met andere woorden, het lezen van aura's is als het lezen van Rorschach-tests met de bijkomende moeilijkheid dat elke paranormaal begaafde een ander patroon kan zien.

Voor elk ander kleurvoorwerp hebben we wetenschappelijke toestellen die elke energie kunnen meten die van het voorwerp afkomstig is, evenals de golflengtes van het licht dat van het voorwerp wordt weerspiegeld. Hoewel er toestellen bestaan die microscopisch kleine hoeveelheden energie kunnen meten, heeft niemand ooit met behulp van wetenschappelijke toestellen een aura of de vermeende energie ontdekt die aanleiding zou kunnen geven tot een aura. De menselijke huid is ongeveer een miljoen maal minder gevoelig dan een toestel als een PET-scanner, en toch worden we verondersteld te geloven dat sommigen mensen kunnen "zien" wat anders niet kan worden waargenomen. Of we worden verondersteld te geloven dat we allemaal de kracht hebben om aura's te zien maar dat we die kracht op een of andere manier hebben onderdrukt of gewoon nooit ons paranormaal zelf hebben geoefend om de innerlijke kracht vrij te laten.

Voorts heeft de beste auralezer in het Westen zich laten testen in een rechtstreeks televisieprogramma en mislukte jammerlijk. Het Berkeley Psychic Institute (BPI) stuurde zijn allerbeste auralezer om te proberen 10.000 dollar te winnen als ze haar krachten kon bewijzen. Ze was akkoord met het feit dat de ontworpen test eerlijk en nauwkeurig was. De test was te volgen in een televisieprogramma dat gepresenteerd werd door Bill Bixby. James Randi stond in voor de 10.000 dollar. De paranormaal begaafde kreeg ongeveer twintig mensen voorgeschoteld en werd gevraagd of ze hun aura kon zien. Ze zei dat de ze aura's kon zien, dat ze er allemaal een hadden en dat ze zichtbaar waren tot tenminste vijf centimeter boven eenieders hoofd. De twintig mensen met een aura verlieten toen de zaal. Er werd een gordijn omhooggetrokken waarachter zich een aantal schermen bevonden met daarachter slechts enkele van de twintig mensen. Op die manier keken Bixby en de paranormaal begaafde naar twintig schermen waarachter slechts bij enkelen een persoon stond. Er werd de paranormaal begaafde gevraagd of ze de aura's boven de schermen kon zien. Ze zei dat ze dat kon. Om haar tienduizend dollar te verdienen moest ze enkel kunnen zeggen achter welke schermen zich een persoon bevond. Dat kon ze doen omdat ze boven het scherm de aura kon zien van elke persoon. Het publiek kon ondertussen via een andere camera de achterkant van de schermen zien. Wel, de paranormaal begaafde verklaarde dat ze een aura kon zien boven alle schermen en er zich dus achter elk scherm een persoon bevond. De schermen werden verwijderd en er bleken slechts achter zes schermen een persoon te staan. De paranormaal begaafde leek niet eens verbaasd. Ze kan zich troosten met het feit dat 6 op 20 geen slecht resultaat is in een vijandige omgeving.

Deze test bewijst uiteraard alleen maar dat één persoon een gebrek had aan kracht om aura's te lezen, niet dat er geen aura's bestaan of dat aura's niet wijzen op geestelijke, emotionele en fysieke gezondheid of ziekte. Toch blijft het aanbod van Randi geldig voor elke paranormaal begaafde die het wil proberen, behalve dan dat het prijzengeld is opgetrokken tot 1 miljoen dollar. Waarom staat er aan het huis van Randi geen lange rij paranormaal begaafden? Als wat de paranormaal begaafden zeggen over aura's en het lezen van aura's waar is, dan moet het incasseren van dit geld makkelijker zijn dan snoep afnemen van een baby. Zelfs als er geen arme paranormaal begaafden zijn die het geld nodig hebben, dan zouden ze nog steeds hun krachten kunnen tonen en het prijzengeld aan goede doelen kunnen geven.

Het Berkeley Psychic Institute heeft een speciale plaats in m'n hart. Een aantal jaren geleden merkte ik een poster op van het BPI in de buurt van m'n kantoor in het Sacramento City College. Naast informatie over BPI, meldde de poster: U bent misschien niet psychotisch, maar paranormaal begaafd! Ik schreef een berichtje aan onze schoolpsycholoog die toen de "psychologische uitdagingen" behandelde. Ik vertelde haar dat ik bezorgd was over de poster. Ze schreef me terug en vroeg me hoe ik in hemelsnaam wist dat ze naar BPI was geweest. (Als ik nu en dan wat meewarig doe over psychologen en therapeuten, weet dan dat ik een traumatische kindertijd had, met ervaringen als deze.)

Ik was vertrouwd met het BPI door hun werk op een plaatselijk evenement. Elk jaar in mei wordt op de Universiteit van Californië het Whole Earth Festival gehouden dat doet denken aan de jaren zestig. Gedurende drie dagen is de campus gevuld met knoopgeverfde t-shirts, psychedelische muziek, wierook, kinderen met bloemen in hun haar, marihuanarokers, goeroes, massages met geurolie, handwerk, het laatste in New Age-genezing en -godsdienst, karmapatrouille (voor hen die een overdosis drugs kregen), enz. De stand over auralezen wordt door het BPI bemand. Voor enkele dollars kan je in een stoel gaan zitten in openlucht en leest iemand van het BPI jouw aura. Eigenlijk gebruikt de paranormaal begaafde van het BPI kleurpotloden om een voorgedrukt blad papier met de contouren in de vorm van een persoon in te kleuren. De paranormaal begaafde vertelt je dan wat jouw aura onthult. Ze vragen er slechts enkele dollars voor en ik beschouwde hun activiteit heel lang als een onschadelijk gezelschapsspel. Maar nu voel ik de neiging om posters omhoog te hangen bij hun stand die zeggen: als je aura's ziet ben je misschien niet paranormaal begaafd, maar heb je een hersen- of gezichtsstoornis. Bezoek zo snel mogelijk je huisarts.

synesthesie

In de editie oktober 2004 van het magazine Cognitive Neuropsychology (Cognitieve neuropsychologie), schrijft Dr. Jamie Ward van het departement Psychologie van de Universiteit van Londen een verslag over een vrouw met de naam GW die kleuren als purper en blauw kon zien als reactie op mensen die ze kende of namen die haar werden voorgelezen, een toestand die emotie-kleur synesthesie wordt genoemd.

Synesthesie is een toestand die bij 1 op 2000 mensen wordt aangetroffen en waarbij de prikkeling van één zintuig een reactie veroorzaakt bij een of meerdere andere zintuigen. Zo kunnen mensen met synesthesie vormen bij smaken of geuren bij geluid ervaren. De reactie zou in de hersenen worden veroorzaakt en sommige wetenschappers geloven dat het wordt veroorzaakt door een kruisdraad in de hersenen, bijvoorbeeld tussen de centra die verantwoordelijk zijn voor emotionele verwerking en geurwaarneming. Van synesthesie is bekend dat het in de familie zit.

Dr. Ward schrijft:

Het vermogen van sommige mensen om gekleurde aura's van anderen te zien, heeft doorheen de geschiedenis een belangrijke plaats ingenomen in de folklore en mystiek. Hoewel vele mensen die verklaren deze krachten te hebben kwakzalvers kunnen zijn, is het ook denkbaar dat anderen geboren zijn met synesthesie als gave.

GW gelooft niet dat ze paranormaal begaafd is en heeft geen interesse in het occulte, maar het is niet moeilijk in te beelden hoe, in een verschillende tijd of cultuur, zich een dergelijke interpretatie kan aandienen.

In plaats van aan te nemen dat mensen aura's of energievelden afgeven die enkel kunnen worden gedetecteerd door speciale camera's of geoefende zieners, moeten we enkel aannemen dat het fenomeen synesthesie zich voordoet.

Dus misschien kunnen sommige gevallen van het zien van aura's worden verklaard door synesthesie in plaats van simpelweg te veronderstellen dat aura's energiebronnen zijn die worden uitgestraald door chakra's, of door tekenen van misleiding of bedrog.