Het boze oog is een soort vloek die op een kind, vee, gewassen, enz. wordt gelegd door iemand die het boze oog heeft. Er lijkt geen bepaalde reden te bestaan waarom sommige mensen met en anderen zonder het boze oog worden geboren. De vloek gebeurt doorgaans ongewild en wordt veroorzaakt door het slachtoffer te prijzen en jaloers aan te kijken. In Sicilië en Zuid-Italië wordt echter geloofd dat sommige mensen -jettatore- kwaadaardig zijn en met opzet het boze oog op hun slachtoffers laten vallen. Het geloof in het boze oog heeft niet noodzakelijk iets te maken met hekserij of tovernarij, hoewel kerkelijke inquisiteuren de opdracht hadden gekregen om er naar uit te kijken. Paus Pius IX befaamd omdat hij een jettatore was, niet omdat men dacht dat hij kwaadwillig was maar omdat het leek dat door hem gezegende mensen en plaatsen steevast rampen over zich heen kregen.

Het bijgeloof in het boze oog is heel oud en wijdverspreid maar komt zeker niet over de hele wereld voor. Men vermoedt dat het ontstond in het Soemerische rijk. De oosprong is onduidelijk maar het bijgeloof ontstond misschien in de vrees voor vreemdelingen of andere sociale ongerustheid en gewone post hoc-redeneringen (wat op elkaar volgt, volgt ook uit elkaar), bv. iemand wordt geprezen of een vreemdeling komt voorbij en wat later wordt een kind ziek of mislukt de oogst. Er werden heel wat rituelen ontwikkeld om de gevolgen van het boze oog tegen te gaan, zoals het bezweren van de lofuiting, speeksel of slijk op een geprezen kind smeren, de blik van vreemdelingen ontwijken, verzen uit de Bijbel of de Koran opzeggen, enz. Het bijgeloof tiert vooral welig in het gebied rond de Middellandse en Egeïsche Zee, waar bezwerende amuletten en talismannen vaak worden verkocht als bescherming tegen het boze oog. Sommige folkloristen menen dat het geloof in het boze oog zijn oorsprong vindt in de biologie van de primaten (dominantie en onderwerping worden getoond door staren en het ontwijken van de blik) en verband houdt met onze aversie voor staren.

Het boze oog heet ayin horeh in het Hebreeuws, ayin harsha in het Arabisch, droch shuil in Schotland, mauvais oeil in Frankrijk, bösen Blick in Duitsland, mal occhio in Italië en werd door de klassieke Romeinen oculus malus genoemd.