Een deport is de verdwijning van een voorwerp tijdens een seance. Believers schrijven een deport toe aan paranormale krachten. Skeptici schrijven het toe aan goochelarij. Goede goochelaars en goede mediums kunnen voorwerpen schijnbaar doen verdwijnen.