Determinisme is de metafysische theorie die zegt dat alle gebeurtenissen bepaald worden door mechanistische oorzaken. Determinisme staat recht tegenover metafysisch indeterminisme dat zegt dat minstens een deel van het menselijk gedrag te verklaren is door de vrijheid en verantwoordelijkheid van eenieder.