In fysica wordt energie beschouwd als het vermogen van een fysiek systeem om "werk" te doen. In de fysica wordt "werk" gedefinieerd als het produkt van een kracht en de afstand die die kracht aflegt. "Energie" is een term om het vermogen om voorwerpen te verplaatsen, potentieel of feitelijk, uit te drukken. New Age-spiritualisme gaat enkel over empowerment (het lot in eigen handen nemen). New Age gaat over de eigen energie verbeteren, verbinding maken met de energie van het heelal, energie zó manipuleren dat je gelukkig, bevredigd, succesvol en geliefd kan zijn zodat het leven betekenisvol en oneindig kan zijn. Kortom, New Age gaat om het worden als God, een almachtig, eeuwig wezen dat tot magie in staat is en het vermogen heeft om zaken met de wil alleen te verplaatsen.

Uiteraard heeft New Age-energie niets te maken met mechanica, electriciteit of atoomkernen. New Age-energie heeft meer te maken met zaken als chi of prana. New Age-energie kan niet worden gemeten door om het even welk gekend wetenschappelijk instrument en wordt niet alleen als bron van leven gezien, maar ook als bron van gezondheid. Er zijn geen ergs, joules, electron-volts, calorieën of voetponden van New Age-energie. Deze energie valt buiten de grenzen van wetenschappelijke beheersing of onderzoek. Enkel genezers met speciale krachten om New Age-energie te "deblokkeren", "harmoniseren", "verenigen", "afstellen", "aligneren", "balanceren", "kanaliseren", of nog anders te manipuleren, kunnen deze energie meten. Hoe? Ze meten die door ze te voelen. Energie-geneesmiddelen zijn gebaseerd op varianten van de metafysische theorie die bekend staat als vitalisme, een theorie die in het westen al een eeuw dood is. New Age-kwakzalverij beweert vaak dat hoe ouder een theorie is, hoe meer geloof we erin zouden moeten stellen.

Er zijn maar weinig zaken meer intimiderend voor de niet-wetenschapper dan moderne natuurkunde. Zelfs een opgeleide persoon heeft het moeilijk om de meeste basisbeweringen over de entiteiten en mogelijke entiteiten van de subatomische wereld te begrijpen, om niet te spreken van de exotische beweringen over entiteiten en mogelijke entiteiten aan de randen van het heelal. Zelfs de begrippen "subatomisch" en "rand van het heelal" gaan het verstand te boven. Misschien zijn het net de onduidelijkheid en ontoegankelijkheid van moderne natuurkunde die vele onopgeleide mensen doen lachen met de wetenschap en vinden zij daarom troost in fundamentalistische godsdienstige interpretaties van de oorsprong en aard van het universum.

Een ander antwoord op de schijnbaar transcendentale aard van begrippen in de moderne natuurkunde is de interpretatie van die begrippen in termen van oude metafysische doctrines die al duizenden jaren populair zijn in (voor de westerling) exotische plaatsen als India en China. Dit begrip van een "harmonie" tussen oude metafysica en moderne natuurkunde is aantrekkelijk voor wie de wetenschap aanvaardt en de christelijke sekten waarin men is opgegroeid verwerpt, maar nog altijd een spiritueel verlangen heeft. Het geloof in dit begrip van "harmonie" tussen het oude Oosten en het moderne Westen heeft alvast de verdienste dat men vermijdt als een idioot te worden versleten die de wetenschap verwerpt om godsdienst te aanvaarden. Zo deelt ze alvast één eigenschap met "wetenschappelijk creationisme": het herontwerpt de wetenschap in het eigen beeld voor de eigen doelstellingen. Wetenschap is de dienstmaagd van godsdienst en metafysica, net als filosofie dat was voor godsdienst in de middeleeuwen.

Net zoals deeltjesversnellers doen met atomen, breken de New Age-theoretici begrippen in stukjes, enkel de stukjes worden geinterfereerd op manieren zoals Heisenberg zich nooit had kunnen voorstellen. We kunnen evengoed spreken over "alternatieve" natuurkunde; want wat ze met de begrippen van de moderne natuurkunde hebben gedaan, is ze gieten in een nieuwe vorm voor de metafysica met zijn eigen technologie en produktlijn. Niets toont dit duidelijker dan het New Age-begrip "energie".

Tot besluit, de 9 jaar oude Emily Rosa testte 21 beoefenaars van therapeutische aanraking (TA) om te zien of zij haar levensenergie konden voelen terwijl zij de bron ervan niet konden zien. De test was bijzonder eenvoudig en lijkt duidelijk aan te tonen dat de personen niet in staat waren de levensenergie waar te nemen van de handen van het kleine meisje wanneer die naast die van hen waren geplaatst. Ze hadden 50% kans dat ze in elke test goed gokten, en toch konden ze de hand van Emily maar in 44% van de 280 gevallen juist lokaliseren. Als ze de energie niet kunnen detecteren, hoe kunnen ze die dan manipuleren of overdragen? Wat detecteren ze? Dr. Dolores Krieger, een van de scheppers van TA, kreeg 1 miljoen dollar aangeboden door James Randi om aan te tonen dat zij, of wie ook, het menselijke energieveld kan aantonen. Dusver werd Dr. Krieger nog niet getest.