Een engel is een lichaamloze, onsterfelijke geest, beperkt in kennis en macht. God schiep de engelen om hem te aanbidden. Maar niet alle engelen van God handelden even engelachtig. Sommige engelen, geleid door Satan, kwamen in opstand tegen een leven van onderwerping en werden verbannen uit de hemel. Deze slechte engelen werden naar de hel gestuurd en werden duivels genoemd.

Niet alle engelen zijn gelijk. Van hoog naar laag omvat de hemelse hiërarchie Seraf, Cherub, Tronen, Overheden, Krachten, Machten, Vorsten, aartsengelen en engelen. Engelen hebben verschillende functies. Sommigen doen niets anders dan hun heer aanbidden. Anderen worden uitgestuurd om boodschappen te geven aan wezens op aarde. Sommigen worden gestuurd als beschermeling van aardbewoners. En nog anderen worden gestuurd om met de duivels te vechten, die aanzien worden als de aanstokers van kwade verleidingen.

Hoewel engelen geesten zijn en geen fysiek lichaam hebben, hebben gelovigen nooit enig probleem gehad om ze af te beelden of te beschrijven. De voorstanders van engelen zeggen dat engelen onzichtbaar zijn maar de vorm van zichtbare dingen kunnen aannemen. Engelen worden gewoonlijk afgebeeld met vleugels en lijken op menselijke volwassenen of kinderen. De vleugels hebben ongetwijfeld te maken met hun werk als boodschappers van God die in de hemel woont. Het antropomorfiseren is begrijpelijk. Een afbeelding bevordert het geloof. Maar een wezen zonder lichaam kan niet worden afgebeeld. Een afbeelding van een wezen in menselijke vorm zou een hemels wezen onwaardig zijn. Niettemin is het raadselachtig hoe een wezen zonder lichaam denkt en voelt. Van een geest spreken als een wezen zonder lichaam lijkt op het spreken over een rond vierkant. En zich proberen denken en voelen onafhankelijk van een lichaam in te beelden, is als zich inbeelden dat de bolvorm van een bal onafhankelijk is van de bal.

Aangezien engelen onzichtbaar zijn maar zichtbare vormen kunnen aannemen, is het begrijpelijk dat er heel wat "waarnemingen" zijn gebeurd. Letterlijk alles kan een engel zijn en elke ervaring kan een engelervaring zijn. Het kan niet worden bewezen dat engelen niet bestaan. Anderzijds kan het bestaan van engelen ook niet worden bewezen. Alles wat een engel kan zijn, kan ook iets anders zijn. Elke ervaring die we een engel toeschrijven kan ook door iets anders zijn veroorzaakt. Het geloof in engelen, waarnemingen van engelen en engelervaringen is louter een kwestie van geloof.

Zelfs indien ze enkel in de verbeelding bestaan, kunnen engelen heel nuttig zijn. Ze kunnen dienen als gedragstoezichters en beschermers van kinderen. Een ouder kan het gedrag van een kind sturen door het te overtuigen dat een engel hem of haar voortdurend beschermt. De engel wordt dan voorgesteld als een soort oppasser, maar het kind zal hopelijk beseffen dat de engel ook al z'n daden onthoudt, goede en slechte, zelfs die die het kind doet als de ouders er niet zijn. De engelbewaarder is een troostend en veelzijdig concept en vormt de basis voor heel wat mythes. Heel wat amusement in boeken, films en televisieprogramma's is gebaseerd op het concept van een engelbewaarder, vaak omgetoverd tot een bovenmenselijke meester van occulte machten.

Traditionele godsdienstijveraars zijn niet de enigen die engelen bewonderen. Mensen die New Age mythes verzinnen hebben een hele industrie opgezet rond engelen. Elk jaar worden tientallen boeken gepubliceerd met alles van begeleiding bij het spreken met de doden tot psychische genezingen. Er is een vlotte handel van engelfiguurtjes en ander engelenmateriaal. Zoals een nobele ziel schreef: "Zachtjes begeleid door engelen, koesteren we de creatieve ziel die zichzelf geneest."