Engeltherapie is een soort New Age-therapie die gebaseerd is op het idee dat communicatie met engelen de sleutel is tot genezing. Engeltherapeuten geloven dat ze de genezing bespoedigen door hun patiënten te helpen in contact treden met engelen die de patiënt in de juiste richting zullen leiden.

Susan Stevenson, een hypnotherapeut die de therapie voor terugkeer naar vorige levens beoefent, ziet overal engelen.

Mijn leven lijkt vol te zitten met engelachtige verbanden, en ze winnen aan kracht. Heb je dit ook in je eigen leven gemerkt? Herinneringen van engelen dat ze bij ons zijn- 'gefluister' in onze oren, 'tikken' op de schouder, een luchtstreling langs de huid of wijzigingen in de luchtdruk, 'trillingen' dan diep binnenin, schitteringen van licht en kleur- al deze zachtaardige aanwijzingen om meer aandacht te vestigen op hun aanwezigheid. Denk eraan terug- heb je erop gelet, geluisterd, geantwoord? Ik weet alvast dat ik dat zeker heb gedaan. Doreen Virtue, doctor, zegt in haar recentste boek "Angel Therapy" (Engeltherapie) dat deze toegenomen activiteit te maken heeft met het aankomende millenium.

Ik neem aan dat Dr. Virtue verwijst naar de toegenomen activiteit van New Age millennium-denkers dien in aantal toenemen, die actiever worden, en wier getril een steeds grotere kaakslag is voor de rede terwijl de kaars in het donker steeds meer verzwakt.