Filosofisch materialisme (fysicalisme) is de metafysische opvatting dat er slechts één substantie is in het heelal en dat die substantie fysisch, empirisch of stoffelijk is. Materialisten geloven dat er geen geestelijke substantie bestaat. Paranormale, bovennatuurlijke of occulte verschijnselen zijn ofwel misleidingen of zijn te herleiden tot fysische krachten.

Materialisten zijn niet noodzakelijk atheïsten en ze ontkennen evenmin de werkelijkheid van zaken als liefde of rechtvaardigheid, schoonheid of goedheid.