Gemeenschapsversterking is het proces waardoor een verklaring een sterke overtuiging wordt door herhaalde bevestiging door leden van een gemeenschap. Het proces is onafhankelijk van het feit of de verklaring goed werd onderzocht of gestaafd wordt door empirische gegevens die voldoende significant zijn om het geloof in de verklaring door redelijke mensen te verrechtvaardigen. Vaak draagt de massamedia bij aan het proces door kritiekloos de verklaringen te steunen. Maar nog vaker steunt de massamedia stilzwijgend ongeteste en ongestaafde verklaringen door niets kritisch te zeggen, zelfs niet over de meest zonderlinge verklaringen.

Gemeenschapsversterking verklaart hoe hele landen de meest onmogelijke nonsens van generatie op generatie kan doorgeven. Het verklaart tevens hoe getuigenissen die door andere getuigenissen worden versterkt in de gemeenschap van therapeuten, sociologen, psychologen, theologen, politici, presentatoren van praatprogramma's, enz., krachtiger kunnen zijn dan wetenschappelijk onderzoek of dan het verzamelen van accurate gegevens door neutrale partijen.

Gemeenschapsversterking verklaart deels waarom ongeveer de helft van de Amerikaanse volwassen de evolutieleer verloochent en gelooft dat God het heelal in zes dagen heeft geschapen*, dat God de eerste man en vrouw uit klei schiep en dat een slang de vrouw aanmoedigde om een bevel van God te negeren en zo al onze problemen veroorzaakte.