Een soort waarzeggerij waarbij aarde op de grond wordt gegooid en het resultaat daarvan wordt geïnterpreteerd. Andere vormen van geomantiek gebruiken geografische kenmerken of lijnen. Deze soort waarzeggerij lijkt een vorm van pareidolie, en omvat, zoals bij alle waarzeggerij, magisch denken