Een graancirkel is een geometrisch patroon, vaak heel ingewikkeld en complex, dat in velden verschijnt, gewoonlijk tarwevelden. De meeste, en eigenlijk alle graancirkels zijn het werk van grappenmakers. Zo hebben bv. Doug Bower en David Chorley toegegeven voor niet minder dan 250 cirkels verantwoordelijk te zijn.

Sommigen mensen geloven dat de graanontwerpen berichten zijn van buitenaardse ruimteschepen. Sommigen houden vol dat de buitenaardse wezens met ons proberen te communiceren door middel van oude Soemerische symbolen of symbolische voorstellingen van buitenaards DNA. Mensen die graancirkels ernstig onderzoeken en er theorieën over maken worden cerealogen genoemd (naar Ceres, de Romeinse godin van landbouw en vruchtbaarheid).

Zelfs wetenschapsmensen werden in de discussie betrokken. Ze hebben wijselijk de theorie vermeden die zegt dat buitenaardse wezens verantwoordelijke zijn voor de berichten in de graanvelden. Maar ze lieten hun verbeelding een bijzondere inspanning leveren en gaven theorieën van maalstromen, vuurballen, plasma en andere minder occulte verklaringen waarbij natuurlijke krachten werden ingeroepen zoals wind, hitte of dieren. Maar wanneer we een naturalistische verklaring zoeken voor vreemde zaken, mogen we nooit de mogelijkheid over het hoofd zien dat het bestudeerde fenomeen bedrog is.


Deze cirkel is geen bedrog. Hij werd gemaakt door Matt Williams en vrienden voor een film.


Het origineel werd gemaakt in Longwood Warren, nabij Winchester in 1995. Sommigen verkiezen het origineel.

Mochten graancirkels in de dertiende eeuw hebben bestaan, dan zouden ze toegeschreven zijn aan Satan, die voor alle mogelijke vreemde en minder vreemde zaken verantwoordelijk werd gehouden, zoals de bouw van Stonehenge en de muur van Hadrianus tussen Engeland en Schotland. Velen geloofden dat de mensen in de oudheid deze zaken niet alleen hadden kunnen verwezenlijken. In de moderne tijd is de kracht van Satan als verklaring voor vreemde en wonderbaarlijke zaken overgenomen door buitenaardse wezens.