Heet lezen is een techniek die gebruikt wordt door paranormaal begaafden, mediums, handlezers en dergelijk, waarbij op een valse manier informatie wordt verkregen van klanten. Zo zal een medium dat beweert in contact te staan met de doden, vóór zijn voorstelling een praatje maken met het publiek en informatie van hen inwinnen. Later, wanneer de paranormaal begaafde een lezing doet en schijnbaar contact heeft met de moeder van een jonge man, zal zelfs de jonge man zich niet herinneren dat hij de paranormaal begaafde voor de voorstelling heeft verteld dat hij in contact wou komen met zijn moeder. Er was eens een paranormaal begaafde wiens agent een koppel naar de voorstelling bracht waarvan de zoon zelfmoord had gepleegd. Wanneer de paranormaal begaafde dat feit dan onthult, is iedereen ervan overtuigd dat hij contact heeft gemaakt. Dat is ook zo -- met zijn agent vóór de voorstelling om deze informatie te krijgen. (Zie Penn & Teller's Bullshit!, eerste episode van het eerste seizoen). De paranormaal begaafde kan dus een medeplichtige hebben die met u een praatje maakt, naar uw gesprekken luistert terwijl u wacht op het begin van de lezing, of die geschreven informatie over u verzamelt die later in de voorstelling wordt gebruikt.

Op z'n minst één gebedsgenezer, Peter Popoff, heeft voorgewend berichten te krijgen van God terwijl hij in werkelijkheid berichten kreeg van zijn vrouw via een oortje (Randi 1989: hfstk. 9; "Secrets of the Psychics"). Mevrouw Popoff verkreeg haar informatie van formulieren die de gelovers invullen wanneer ze een gebedsgenezingtentoonstelling bijwonen.

Sommige handlezers doorzoeken eerst de handtas van een klant of hebben een medeplichtige die dat doet, om zo informatie over de klant te vergaren. Voor een gedetailleerde beschrijving van de moeite die sommige paranormaal begaafden zich getroosten om klanteninformatie te verkrijgen, verwijs ik graag naar het boek The Psychic Mafia (1997) van Lamar M. Keene. Hij beschrijft een netwerk van paranormaal begaafden die fiches bijhouden over klanten en informatie uitwisselen die nuttig kan zijn voor het bedriegen van mensen.

[Noot: Sommige mensen gebruiken de uitdrukking warm lezen om te verwijzen naar het gebruik van Barnum-verklaringen, bv. Peter Huston. Ian Rowland, Bob Steiner en Ray Hyman beschouwen dergelijke verklaringen als een deel van koud lezen. Andere gebruiken de uitdrukking om te verwijzen naar "het gebruik van gekende beginselen van de psychologie die op bijna iedereen slaan", bv. Michael Shermer. Wat als voorbeeld geeft van warm lezen, zouden Ray Hyman en Ian Rowland geven als voorbeeld van koud lezen. Heel wat rouwende mensen dragen een juweel dat verband houdt met hun geliefde. Tijdens een lezing verklaren dat men een soort bericht krijgt over een over een juweel dat behoort aan een overledene, zal een klant vaak schokken, die meteen een verband zal maken en in uw bericht een bewijs zal zien dat u contact hebt met de andere kant.]