'Heiden' is de term Christenen gebruiken om te verwijzen naar eenieder die de God van de Bijbel niet aanvaardt. Joden na Christus, evenals Moslims, zijn geen heidenen maar niet-Christenen volgens de Christenen. Joden van vóór Christus zijn niet echt heidenen, maar het zijn ook geen niet-Christenen. Maar ze waren eerder heidens dan niet-Christelijk. Niet-Christenen zijn voorbestemd om naar de hel te gaan. Goede heidenen zoals Socrates, samen met goede Joden zoals Moses, konden niet naar de hemel gaan, maar ze zouden ook niet naar de hel gaan. Op een bepaald punt in de Christelijke mythologie werd de term 'voorgeborchte' uitgevonden als de plaats waar deze goede zielen zouden komen die Christus niet hadden ontvangen. De Kerk heeft ondertussen echter beslist dat het voorgeborchte niet bestaat.

In het Nederlands is het woord 'heiden' afgeleid van 'iemand van de heide', te vergelijken met het Latijnse 'paganus' wat 'van het dorp' betekent. De heidenen waren Grieksen en Romeinse polytheïsten die de cultussen van Mithra, Venus, Apollo, Demeter, enz. volgden. Tegenwoordig gebruiken Christenen de naam 'heiden' voor wie tot geen enkele godsdienst behoort of wie de New Age natuurgodsdiensten of de anti-Christelijke cultussen aanhangt.