Een heilige is een voormalige mens, nu dood, van wiens geest wordt gezegd dat die nu in de hemel zit bij God. Dergelijke geesten worden herkend doordat ze hebben toegehoord aan heldhaftig rechtschapen of heilig mensen op aarde.

Sommige geesten worden officieel als heiligen erkend door de Christelijke geestelijke overheid in een proces dat canonisatie of heiligverklaring heet. Verschillende geestelijke overheden gebruiken verschillende criteria en hebben daarom verschillende canons (catalogi) van heiligen.

Het bijhouden van een canon van heiligen helpt bij het aantrekken van nieuwe kerkleden, mythologiseert het geloof en laat toe hulp te vragen aan dichte ondergeschikten van de baas. Heiligen worden aanbeden, bewondered en gezocht als bemiddelaar omwille van hun speciale plaats in de hiërarchie. Heiligen behoren tot de vriendenkring en omwille van hun status kan een woord van hen aan de baas voldoende zijn om een wens in vervulling te zien gaan


Dat de heiligen gewaardeerd worden omwille van hun bemiddeling wordt duidelijk door het feit dat de primaire methode om te bepalen wie heiligverklaard zal worden te kijken is naar het verrichten van mirakels. Om zelfs maar overwogen te worden voor heiligverklaring moet je niet alleen een voorbeeldig heilig leven hebben geleid, je moet een mirakel verrichten dat toont dat je de gebeden kan beantwoorden van wie uitsluitend tot jou bidt. Dergelijke mirakels worden vastgesteld door een theologisch bestuur en vereist een soort verband met een vermeend mirakuleuze genezing. Bijvoorbeeld, Katherine Drexel, een erfgename uit Philadelphia die een non werd, werd heilig verklaard omdat diverse genezingen aan haar tussenkomst werden toegeschreven. De geest van Drexel zou de oorzaak zijn van de "genezing" van de tijdelijke doofheid van een jong meisje. Edith Stein, die recent nog heilig werd verklaard, zou zijn tussengekomen om het leven van een jong meisje te redden dat een duidelijk niet-dodelijk dosis Tylenol had ingeslikt. Pater Pio was een controversiele cultfiguur en vermeend gestigmatiseerde.

In een poging om rolmodellen aan te bieden aan de gelovigen, heeft paus Johannes Paulus II meer dan 450 namen aan de canon van heiligen toegevoegd. Dat zijn er ongeveer 150 meer dan in de voorbije vierhonderd jaar samen.