De theorie van de holle Aarde zegt dat de aarde geen massieve bol is maar hol is met openingen aan de polen. Bovendien zou een geavanceerde beschaving, de Agartha, binnenin de aarde leven. Het zijn geavanceerde spirituele en technologische meesters die soms met hun UFO's een uitstapje maken in de atmosfeer.

Eind 17e eeuw stelde de Britse astronoom Edmund Halley voor dat de aarde bestond uit vier concentrische bollen en "suggereerde tevens dat de binnenkant van de aarde bevolkt was en verlicht werd door een lichtgevende atmosfeer. Hij dacht dat de aurora borealis, of noorderlicht, veroorzaakt werd door gas dat ontsnapt was door een dunne korst aan de polen".*

De eccentrieke veteraan van de oorlog in 1812, John Symmes (gestorven 1829), promootte in het begin van de 19e eeuw het idee van de concentrische bollen zo sterk, dat de openingen naar de binnenwereld "het gat van Symmes" werd genoemd.* In het Amerikaanse Hamilton (Ohio) richtte zijn zoon een monument op met een stenen model van de holle aarde om het onophoudende gelobby te herdenken van zijn vader voor een expeditie naar de noordpool om de toegang tot de wereld onder ons te vinden. Martin Gardner schrijft dat "Het wachten was tot Byrd's vlucht over de noordpool om het begrip 'Symmes' hole' de doodsteek te geven"(Gardner 1957: 41). Latere aanhangers van de holle aarde beweren echter dat admiraal Byrd aan beide polen de holle aarde is binnengegaan! Deze vreemde bewering lijkt gebaseerd te zijn op niets meer dan het feit dat Byrd naar Antarctica verwees als "Het land van eeuwigdurend mysterie" en ooit schreef: "Ik zou graag het land voorbij de (Noord)pool willen zien. Dat gebied voorbij de pool is het centrum van het grote onbekende". Blijkbaar is een dergelijk bewijs voldoende voor de alternatieve wetenschapper.

Edgar Allan Poe gebruikte het thema van de holle aarde in The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1838). Jules Verne schreef Reis naar het middelpunt van de aarde in 1864 en Edgar Rice Burroughs (1875-1950), de maker van Mars-avonturen en van Tarzan, schreef ook romans die in de holle aarde plaatsvinden. Legendes zijn vaak voer voor de verbeelding van fictieschrijvers en fictie is vaak voer voor de verbeelding van de pseudowetenschapper.

In 1869 had Cyrus Reed Teed, een plantkundige en zelfverklaarde alchemist, een visioen van een vrouw die hem vertelde dat we leven binnenin de holle aarde. Gedurende bijna veertig jaar verkondigde Teed zijn idee in pamfletten en toespraken. Hij stichtte zelfs een sekte: de Koreshanen (Koresh is het Hebreeuwse equivalent van Cyrus).

In 1906 publiceerde William Reed The Phantom of the Poles (de illusie van de polen), waarin hij beweerde dat niemand ooit de zuid- of noordpool had gevonden omdat die gewoonweg niet bestonden. In plaats daarvan waren de polen toegangen tot de holle aarde. In 1913 publiceerde Marshall B. Gardner Journey to the Earth's Interior (Reis naar het binnenste van de aarde) in eigen beheer, waarin hij de opvatting van concentrische bollen verwierp maar zwoer dat er binnenin de holle aarde een zon aanwezig was met een diameter van 600 mijl. Gardner beweerde op zijn beurt dat er aan de polen gigantische gaten waren van duizenden kilometers breedte. Byrd vloog in 1926 over de noordpool en in 1929 over de zuidpool, maar hij zag geen toegangen tot de benedenwereld. Het is nutteloos om holle aarders met dit feit te confronteren of hen te verwijzen naar satellietfoto's die geen gaten tonen aan de polen. Zij zijn ervan overtuigd dat er een overheidssamenzwering is om de waarheid te verhullen.*

In de jaren veertig van de vorige eeuw vormde Ray Palmer, medestichter van FATE, Flying Saucers from Other Worlds (Vliegende schotels van andere werelden), Search, The Hidden World en vele andere pulppublicaties, een team met Richard Shaver om het Shaver-mysterie te creëren, een legende van een wereld holle aardemensen en een vergervorderde beschaving. Shaver beweerde zelfs dat hij de mensen van de binnenaarde had bezocht. Volgens Richard Toronto, beschuldigde het FBI Palmer en Shaver van het beramen van de "vliegende schotelhysterie" in 1947, waardoor ze de echte grondleggers zijn van de moderne Ufologie.*

Het geloof in een holle aarde had ook enkele aanhangers in Nazi Duitsland. Er is zelfs een legende die zegt dat Hitler en zijn voornaamste adviseurs aan de laatste dagen van het Derde Rijk waren ontsnapt door op de zuidpool door de opening te gaan.

In 1964 publiceerde Raymond W. Bernard The Hollow Earth - The Greatest Geographical Discovery in History Made by Admiral Richard E. Byrd in the Mysterious Land Beyond the Poles - The True Origin of the Flying Saucers (De holle aarde - de grootste aardrijkskundige ontdekking ooit door admiraal Richard E. Byrd in het mysterieuze land voorbij de polen). Het boek is niet langer gedrukt verkrijgbaar maar is beschikbaar op het internet. Bernard was ook de auteur van Flying Saucers from the Earth's Interior (vliegende schotels uit het binnenste van de aarde). Zijn echte naam was Walter Siegmeister. Zijn doctoraatsthesis droeg de titel "Theory and Practice of Dr. Rudolf Steiner's Pedagogy" (New York University, 1932). In zijn Letters from Nowhere (brieven van nergens) beweert Bernard dat hij in contact stond met de grote mystici in geheime communes en met Grote Lama's in Tibet. Kortom, hij was een andere Gurdjieff. Dr. Bernard "stierf aan longontsteking op 10 september 1965, toen hij de tunnelopeningen naar de binnenaarde zocht in Zuid-Amerika". Bernard lijkt elke legende over de holle aarde te hebben aanvaard, inclusief de opvattingen dat de eskimo's oorspronkelijk uit de binnenaarde kwamen en dat er een geavanceerde beschaving leeft die af en toe met ufo's de lucht ingaat. Bernard aanvaardt zelfs zonder meer de bewering van Shaver dat hij vóór Einstein het geheim van de relativiteit van de mensen in de holle aarde had geleerd.

Ten slotte heeft Diane Robbins het licht gezien en beweert ze dat ADAMA telepathische berichten ontvangt uit Telos, een stad onder de berg Shasta in het noorden van Californië, die worden gekanaliseerd door Lailel en allerlei wonderbaarlijke informatie bevatten over eeuwigdurende vrede en welvaart. U kan er op het internet over lezen of het boek The Call Goes Out from the Subterranean City of Telos bestellen voor 15 euro. Dat lijkt een lage prijs voor dergelijke esoterische wijsheid...