Dica-steene Ica-stenen zijn een verameling stenen die naar verluidt gevonden zouden zijn in een grot nabij Ica in Peru. Op het geoxideerde oppervlakte van de andesiet-stenen staan afbeeldingen gegraveerd die zowat alles in vraag stellen wat de wetenschap ons over de oorsprong van onze planeet, onszelf en andere diersoorten heeft geleerd. Zo stellen enkele stenen bijvoorbeeld mensen voor (die lijken op oude Inca's of Azteken) die gigantische gestileerde monsters met bijlen aanvallen. Men zegt dat de monsters dinosaurussen zijn. (Een bepaalde filmmaatschappij gaat zelfs zo ver door te zeggen dat de monsters op de stenen "realistische afbeeldingen zijn van de Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex en Pterodactylus.")

De grot waar de stenen gevonden zouden zijn werd nooit aangeduid, laat staan wetenschappelijk onderzocht. Skeptici beschouwen de stenen als een zielige grap, gecreëerd om lichtgelovige toeristen aan te trekken. Niettemin zijn er drie groepen mensen die geloven in de authenticiteit van de stenen: (a) zij die geloven dat buitenaards wezens een grote rol spelen in de "echte" geschiedenis van de aarde; (b) fundamentalistische creationisten die kwijlen bij de gedachte dat antropologen, archeologen, evolutionaire biologen, enz. een fout zouden hebben gemaakt; en (c) de mytho-geschiedkundigen die beweren dat de mythes uit de oudheid historische geschriften zijn die letterlijk moeten worden genomen.

De rage rond de Ica-stenen begon in 1996 toen Dr. Javier Cabrera Darquea, een Peruviaanse natuurkundige, zijn dokterspraktijk in Lima zou hebben verlaten om het Museo de Piedras Grabadas  (Museum voor gekerfde stenen) te openen in Ica. Daarin stelt hij zijn verzameling van verschillende duizenden stenen tentoon. Dr. Cabrera beweert dat een boer de stenen in een grot heeft gevonden. De boer werd gearresteerd omdat hij de stenen aan toeristen verkocht. Hij vertelde de politie dat hij ze niet echt in een grot had gevonden, maar dat hij ze zelf had gemaakt. Maar andere moderne Ica-artiesten blijven stenen kerven en ze als namaak verkopen. In 1975 beweerden Basilio Uchuya en Irma Gutierrez de Aparcana dat ze Cabrera-stenen verkochten die ze zelf hadden gekerfd en dat ze voor het kerven afbeeldingen hadden gekopieerd uit "stripverhalen, schoolboeken en magazines" (Polidoro 2002).

De Peruviaanse Dienst Toerisme vermeldt het museum van Dr. Cabrera als een toeristische attractie, maar zonder uitspraak te doen over de authenticiteit van de stenen. Volgens de Dienst Toerisme beschikt het museum over een

tentoonstelling van gekerfde stenen die -naar verluidt- duizend jaar menselijke activiteit vertonen. Gebaseerd op de gevonden stukken, verkondigt eigenaar dokter Javier Cabrera de theorie dat Ica de oorsprong was van de eerste Peruviaanse cultuur.

Dr. Cabrera's deskundigheid met betrekking tot de stenen lijkt te komen uit zijn verklaring dat een bepaalde steen (zie boven) een uitgestorven vis afbeeldt. De afbeelding is gestileerd, net als de meeste tekeningen van oude Peruviaanse culturen. We moeten toegeven dat natuurkundigen doorgaans weinig afweten over uitgestorven vissen, zelfs als ze biologie hebben gestudeerd. Wie onder de indruk is van deze kennis van uitgestorven vissen, lijkt niet bijster geïnteresseerd in welke vis dit hoort te zijn, wanneer die uitstierf, of waardoor men zeker is dat het om deze vis gaat.

De gelovers in buitenaardse wezens en de creationisten menen dat deze afbeelding van een uitgestorven vis bewijst ofwel dat de Indianen die deze stenen maakten die informatie hadden gekregen van buitenaardse wezens (aangezien ze onmogelijk fossielen had kunnen vinden en kopiëren) of dat de tijdslijn die het uitsterven van dieren zoals deze vis dateren op miljoenen jaren geleden duidelijk fout is. Aangezien de Indianen in de voorbije tweeduizend jaar leefden, moet het uitsterven recent zijn gebeurd.

De mensen die geloven dat de mythes feitelijke gebeurtenissen vertellen, menen dat aangezien de stenen mannen afbeelden die monsters aanvallen, die monsters daadwerkelijk hebben bestaan en de afgebeelde mannen hen dus ook echt hebben aangevallen. Dus, ofwel leefden er mensen in de Jura-tijd ofwel leefden de dinosaurussen tot kortgeleden. Al deze mensen beweren dus dat de aanhangers van de evolutieleer het niet bij het rechte eind hebben. Meer nog, het feit dat ze niet willen toegeven dat ze het fout hebben, bewijst dat de wetenschappers samenspannen om de waarheid te verbergen voor het grote publiek en ons zaken willen doen geloven die niet stroken met het idee dat God enkele duizenden jaren geleden alle levende wezens schiep en dat we allen afstammelingen zijn van buitenaardse wezens. (Opmerking: dit zijn dezelfde wetenschappers die ons de waarheid onthielden wat betreft de monsters in verhalen, op vazen en op tempels in het oude Griekenland, India, enz. Ze hielden ook de waarheid voor zich over de oude Egyptenaren die piramiden maakten als zendmasten. Er zijn heel wat andere zaken die deze slechte wetenschappers voor ons verborgen hebben gehouden, zoals het feit dat in 75.000.000 v.Chr. Xenu een nucleaire aanval op onze planeet heeft gepleegd.)

Cabrera heeft zijn eigen theorie over de makers van de stenen. Zijn theorie is gebaseerd op de vooronderstelling dat de stenen geen bedrog zijn. Dit is begrijpelijk aangezien, mochten de stenen bedrog zijn, Cabrera een van de hoofdbedriegers zou zijn. Cabrera's theorie zegt dat de stenen de eerste Peruviaanse cultuur afschilderen als een uiterst geavanceerde technologische samenleving. Hoe geavanceerd? De stenen zouden naar verluidt afbeeldingen vertonen van open-hartchirurgie, hersentransplantatie, telescopen, vliegtuigen, enz. Wanneer leefden ze? Ze kwamen van de Pleiaden, ongeveer een miljoen jaar geleden. Hoe weet hij dit? Daar hebben we allen het raden naar, maar je kan het nalezen in Cabrera's boek The Message of the Engraved Stones of Ica (Het bericht van de gegraveerde stenen van Ica).

Waarom dateren wetenschappers niet gewoon de stenen en geven ze zo de doorslag? Stenen die geen organisch materiaal bevatten kunnen enkel gedateerd worden door het organisch materiaal te dateren dat zich in de lagen bevindt waarin de stenen zijn gevonden. Aangezien de stenen van Cabrera uit een of andere geheimzinnige grot kwamen die nooit werd bekendgemaakt, laat staan uitgegraven, is er geen enkele manier om ze te dateren.

Dat niemand ooit een ander overblijfsel heeft gevonden van deze grote cultuur zou toch veelbetekenend moeten zijn. Een dergelijke samenleving zou tenminste wat afval of ruïnes moeten hebben achtergelaten, misschien wel een of twee beenderen, hier en daar een graf, of een tempel, een ziekenhuis, een waarnemingsstation, een luchthaven. Maar deze hoogstaande samenleving is, anders dan elke andere grote beschaving uit het verleden (behalve Atlantis, natuurlijk!) verdwenen zonder enig spoor na te laten, behalve de stenen van Cabrera. Er zijn natuurlijk de lijnen van Nazca. Maar jammer genoeg beeldden de makers van de Nazca-figuren geen Indianen af die dinosaurussen aanvallen of die hersentransplantaties uitvoeren, iets wat de Ica-stenen zou verbinden aan de Nazca-lijnen in dit boeiende nieuwe domein van "alternatieve wetenschap".

Er is uiteraard een verklaring voor de reinheid van dit grote volk. Ze waren in staat om lang genoeg te leven om op dinosaurussen te jagen en ruimtetuigen te bouwen (wanneer ze geen hersentransplantaties aan het uitvoeren waren) en toch niets achter te laten behalve een grot vol artistiek gegraveerde stenen omdat ze niet van deze planeet kwamen. Ze verlieten de aarde (en namen vermoedelijk alles met zich mee), en lieten daarbij enkel de stenen achter als een soort puzzel voor latere generaties domme mensen. Misschien gingen ze naar Nazca of naar Lubaantun om meer puzzels te maken. Misschien is dit louter een IQ-test van buitenaardse wezens. Ofwel zijn de stenen nog maar een geloofstest die door de God van de Bijbel aan de mens is gegeven. Of misschien gaat het louter om bedrog.

Dr. Cabrera zegt dat het aantal stenen een bewijs is van hun echtheid. Er zijn teveel stenen om door één enkele boer, of zelfs een verzameling bedriegers te zijn gegraveerd. Hij beweert dat de lokale bevolking zo'n 50.000 stenen hebben opgegraven en dat ze hem een "tunnel" hebben getoond waar ze nog zo'n 100.000 te vinden zijn. Maar dusver heeft geen enkele wetenschappelijke expeditie, of zelfs een filmploeg geleid door Charlton Heston van het geheimzinnige "Mysterious Origins of Man"-programma, deze tunnel onderzocht.

Cabrera, die zichzelf een expert noemt in vulkanisch gesteente én uitgestorven vissen, zegt bovendien dat andesiet té hard is om door stervelingen met steenwerktuigen te beitelen. Dat klopt, maar de stenen zijn niet gebeiteld, ze zijn gegraveerd, m.a.w. een roestlaag is weggekrast. Dr. Cabrera neemt aan dat de makers van de stenen enkel over stenen werktuigen beschikten. De Inca's, Maya's en Azteken hadden allen een gevorderde metallurgie toen de Spanjaarden aankwamen. Cabrera en de lokale Ica-bevolking beschikken zeker over meer dan enkel stenen werktuigen. Basilio legde uit hoe hij en Irma hun stenen "antiek" deden lijken: Ze legden de stenen in een kipperen en de "kippen deden de rest" (Polidoro 2002).

Zijn de stenen authentiek? Als men met authentiek bedoelt dat ze werden gegraveerd door mensen uit de tijd vóór Columbus, dan is het antwoord ondubbelzinnig "niet allemaal". Sommige gegraveerde stenen zouden naar Spanje zijn teruggebracht in de 16e eeuw. Het is mogelijk dat sommige stenen echte voorbeelden zijn van pre-Columbiaanse kunst. Maar het staat ook vast dat enkele van die stenen namaak zijn. Toeristen, niet enkel in Peru, maar overal in de wereld waar antiquiteiten zijn, worden steevast met namaak in de luren gelegd. Lokale oplichters zijn zich bewust van de markt van "verboden" antiquititeiten. (Ikzelf ben de trotse eigenaar van een potscherf die me in Arizona door een Amerikaanse indiaan werd verkocht als een "illegaal" stuk aardewerk van de Anasazi. Een van m'n collega's heeft enkele mooie namaakstukken uit Egypte die oud lijken door ze in motorolie te dippen en vervolgens met een fakkel aan te steken.) De mensen uit de tijd vóór Columbus waren zeker gefascineerd door monsters, net zoals de oude Europese culturen, maar beelden de stenen dinosaurussen af? Dat is voor discussie vatbaar. Als ze dinosaurussen en mensen samen afbeelden, wat is dan het meest waarschijnlijk? Dat ze juiste historische documenten zijn of dat ze deel uitmaken van slim bedrog? Aangezien er geen enkel bewijs bestaat, moet een redelijk mens besluiten dat de stenen bedrog zijn.

Het verhaal van Cabrera bevat geen enkel graantje waarheid, maar het klinkt wel heel aantrekkelijk. Er zijn in ieder geval verschillende groepen die in hun eigen geloof een plaatsje voor de stenen hebben gevonden. Hert maakt hen niet uit dat hun verschillende overtuigingen mekaar tegenspreken en ook tegen het overweldigende wetenschappelijke bewijs ingaan. Creationisten , mytho-geschiedkundigen en mensen die in buitenaardse wezens geloven voeren een ware jihad tegen de evolutiewetenschap en verplichten zichzelf ertoe het absurde geloofwaardig te doen lijken.