Jogini zijn vrouwen die tot prostitutie worden gedwongen door een religieus gebruik dat in India bekend staat als devadasi. Jonge meisjes worden uitgehuwelijkt aan een lokale godheid en het wordt nadien hun religieuze taak om seksuele gunsten toe te staan aan de lokale mannen, gewoonlijk die van een hogere kaste.

Deze godsdienstige praktijk werd in 1988 verboden, al wordt de wet niet overal in India toegepast.