Karma is een wet in het hindoeïsme die zegt dat elke handeling, hoe onbetekenend ook, vroeg of laat met dezelfde impact naar de uitvoerder zal terugkeren. Goede daden zullen worden beantwoord met goed, kwade daden met kwaad. Aangezien Hindoes in reïncarnatie geloven, kent karma geen geboorte- of doodsgrenzen. Als jou goed of kwaad overkomt, dan is dat het gevolg van iets dat je in dit of in een vorig leven hebt gedaan.

Er wordt soms naar karma verwezen als een "morele wet van oorzaak en gevolg". Karma is zowel een aanmoediging tot het doen van goed en vermijden van kwaad als een verklaring voor al het goede en het kwade dat ons overkomt.

Op één niveau dient karma om uit te leggen waarom goede dingen slechte mensen overkomen en slechte dingen goede mensen overkomen. De onrechten in de wereld, de schijnbaar willekeurige verdeling van goed en kwaad, zijn enkel schijn. In werkelijkheid krijgt iedereen wat hij of zij verdient. Zelfs het kind dat door gedrogeerde ouders slecht wordt behandeld verdient de gruwel. De geestesgestoorden, de geestelijk gehandicapten, de homoseksuelen en de miljoenen joden die door de nazi's werden gedood, verdienden het voor het kwaad dat ze in het verleden hebben gedaan. De slaaf die halfdood wordt geslagen, verdiende dat, als het niet is voor wat hij vandaag deed, dan voor wat hij in een vorig leven heeft gedaan. Idem voor het slachtoffer van een verkrachting. Zij krijgt enkel wat ze verdient. Volgens de karmawat is al het lijden verdiend.

Hoewel er geen bewijs is voor een metafysisch geloof in karma, is het begrip karma populair in westerse culturen waar het van z'n hindoewortels is losgemaakt. De theosofen bijvoorbeeld geloven in karma en reïncarnatie

In het Westen wordt karma anders uitgelegd dan bij de hHindoes of bBoeddhisten. In het Wwesten denkt men dat het karma is en niet de vrije wil die mensen ertoe aanzet elkaar te doden. Als dat klopt, dan kunnen we evengoed onze ethische en strafrechtelijke rechtssystemen afschaffen. Iedereen doet toch maar wat zijn karma hem of haar oplegt. Niemand is echt goed of kwaad. Niemand is echt verantwoordelijk voor wat hij of zij ook doet. We zijn allemaal karmische pionnen die een dansje uitvoeren met het lot.
De hindoes en boeddhisten vinden dat wanneer iemand kwaad doet, hij dat doet uit vrije wil. En wanneer iemand kwaad overkomt, dat gebeurt vanwege kwaad dat in het verleden uit vrije wil is berokkend.