De kristallen bol wordt gebruikt bij een soort waarzeggerij. Daarbij wordt geprobeerd voorwerpen te zien of te ontdekken op afstand. In de occulte literatuur wordt doorgaans gestaard naar een schijnende steen of spiegel of kristallen bol (om het even wat weerspiegelt) om zaken in het verleden en in de toekomst te zien. Occultisten menen dat als men zich bij het staren hard genoeg concentreert, de doden tevoorschijn kunnen worden getoverd omdat bij het staren naar de bol het bewustzijn wordt leeggemaakt en een directe verbinding met de andere wereld wordt gemaakt.