Logisch positivisme, ook wel logisch empirisme genoemd, is een filosofische houding die onder meer vindt dat metafysica min of meer nonsens is. Volgens het "verifieerbaarheidsprincipe" van de positivisten is een verklaring enkel zinvol als het, op z'n minst in principe, door ervaring als waar of onwaar kan worden bewezen. Metafysische verklaringen kunnen niet als waar of onwaar worden bewezen door ervaring. Daarom zijn metafysische verklaringen zinloos.

Critici van logisch positivisme hebben gewezen op het feit dat vermits het verifieerbaarheidsprincipe zelf niet door ervaring als waar of onwaar kan worden bewezen, het zelf ook zinloos is.