Een millennium is een periode van duizend jaar. Het nieuwe millennium begon in 2001. Vermits er geen jaar 0 was, begon het eerste millennium in het jaar 1 en eindigde duizend jaar later in 1001. Het jaar 1 is uiteraard willekeurig, net als het concept van een millennium, een eeuw en een decennium, hoewel het duidelijk is waarom mensen een numeriek systeem met basis 10 verkiezen.

Er zijn al heel wat millennia geweest, naargelang van wanneer je begint te tellen. We kunnen vandaag zien als het einde van een millennium. Vandaag kan ook worden gezien als ergens tegen het midden van het twaalf miljoenste millennium. Hetzelfde geldt voor morgen en overmorgen. Elk moment kan zowel als het begin en het einde van een millennium worden aanzien.

Een ander ding dat in acht moet worden genomen, is dat niet iedereen de Gregoriaanse kalender gebruikt, die het nieuwe millennium laat beginnen op 1 januari 2001 maar iedereen laat denken dat het begon op 1 januari 2000. Er zijn volkeren die verkiezen te werken met maanjaren in plaats van zonnejaren. Zo is het volgens de Egyptische islam- en maankalender 1420. Deze kalender begint op de dag dat de profeet Mohammed uit Mekka wegvluchtte. De Joden die nog in Egypte wonen zien het Gregoriaanse 1999 als 5760. Zij gebruiken een Hebreeuwse kalender, net als de Hebreeërs in Israel.

Volgens een group Hindoes in India, is het Gregoriaanse 1999 eigenlijk 2056. Volgens een andere groep is het 1921. De sjiïtische moslims in Iran leven in het jaar 1378. De Maya's zien 1999 als het jaar 5119, terwijl de boeddhistische kalender 2544 aanwijst.

Anderen aanvaarden de Gregoriaanse kalender maar vieren oudjaar niet op 31 december. De Kopten (Egyptische christenen) bijvoorbeeld beschouwen 11 september als Nieuwjaarsdag. Nog anderen volgen ecologische kalenders en schenken geen aandacht aan dingen als een millennium.

er zal iets ERGS gebeuren

Het idee dat iets ERGS zou gebeuren in het nieuwe millennium was op niets gestoeld dat de moeite waard is, tenzij u de New Age hype een minuut aandacht waard vindt. Toch werd het geloof dat we op het punt van iets heel ergs stonden snel verspreid. Het kon het einde van de wereld zijn en de komst van de Antichrist. Het kon de elevatie tot kosmisch bewustzijn zijn van zelfs de meest idiote persoon. Markteconomieën konden vervangen worden door Universele Multi-Niveau Marketing. Alle buitenaardse wezens konden zich bekendmaken in de grootste outing in onze geschiedenis. Maar het nieuwe millennium kon ook gewoon een nieuwe misleiding zijn.

Het enige ERGE dat het millennium ons bracht was een stomme hype over hoe erg de dingen zijn die zouden voorvallen. Gelukkig waren er voldoende logisch denkende mensen om die hype niet te laten ontaarden.