Het occulte zijn zaken zoals alchemie, magie, astrologie en andere "kunsten" van waarzeggerij waarbij gebruik gemaakt wordt van bezweringen of magische formules om verborgen kennis of macht te verkrijgen.