Ontologie of zijnsleer is een tak van de metafysica die zich bezighoudt met het zijn, inclusief theorieën over de aard van en soorten zijn. Monistische ontologieën menen dat er slechts één zijn is, zoals in de theorie van Spinoza dat God of Natuur de enige materie is. Pluralistische ontologieën vinden dan weer dat er geen eenheid is in het zijn maar dat er diverse soorten zijn bestaan. Dualisme is soort pluralistische ontologie die volhoudt dat er twee fundamentele soorten zijn bestaan: geest en lichaam.