Een orakel is een heiligdom of tempel die gewijd is aan de aanbidding en raadpleging van een profetische god. De persoon die profetieën van een godheid overbrengt in zo'n heiligdom wordt een orakel genoemd, evenals de profetie of openbaring zelf.

Orakels worden doorgaans voorgesteld in de vorm van een enigmatische of dubbelzinnige verklaring of allegorie. 'Socrates is de wijste aller mensen.' of 'Een groot koning zal de overwinning behalen.' Dergelijke verklaringen kunnen verschillende betekenissen hebben, wat de kans vergroot dat ze op zo'n manier worden geïnterpreteerd dat ze juister worden dan in het geval ze duidelijker en concreter waren, zoals 'Socrates heeft zeven tenen' of 'Cyrus zal op dinsdag de Perzen bij Salamis verslaan'.

Het geloof in orakels vindt zijn oorsprong in het verlangen om de toekomst te kennen. Er zijn letterlijk tientallen vreemde technieken die de mens heeft ontwikkeld om gebeurtenissen proberen te weten te komen vóór ze voorvallen. Jammer genoeg is het verleden de enige zekere gids naar de toekomst, en zelfs die is niet altijd betrouwbaar.