Pantheïsme is de opvatting dat Natuur en God één zijn, dat de wereld goddelijk is.

Pantheïsme wordt als atheïsme beschouwd door zij die een onvatbare en afzonderlijke bron van de wereld aannemen. Vele christelijke theologen en filosofen beschouwen Hindoeïsme, Boeddhisme en de leer van Spinoza dan ook als atheïstisch.