Een ziekelijke, irrationele angst van vrijdag de dertiende. Het was therapeut Donald Dossey, die gespecialiseerd is in het behandelen van mensen met irrationele angsten, die de term uitvond. Hij meent dat je genezen bent als je het woord kan uitspreken.

Het bijgeloof over vrijdag de dertiende zou wel eens het meest verspreide bijgeloof kunnen zijn.

Vrijdag kan als ongelukkig worden beschouwd omdat Christus zou zijn gekruisigd op een vrijdag, de executiedag voor de Romeinen. Toch noemen Christenen die dag niet Slechte Vrijdag. Vrijdag was ook Beulendag in Groot-Brittannië (dag waarop mensen werd onthoofd). Sommigen denken zelfs dat vrijdag de dag was waarop God Adam en Eva uit de tuin van Eden gooide.

Is vrijdag de dertiende een voornamelijk ongelukkige dag? Het zou kunnen... als je daarin gelooft. Sommige voorspellingen maken zichzelf waar.