Petitio principii is een bewijsgrond die ten onrechte als reeds bewezen aangenomen wordt, maar zelf eerst bewezen dient te worden.

Een argument is een redeneringsvorm waarbij men een reden of redenen geeft ter staving van een bewering. De redenen worden premisses genoemd en de bewering die men probeert te staven wordt de conclusie genoemd.

Als de premisses de conclusie tot gevolg hebben, en de premisses zijn twijfelachtig, dan wordt gezegd dat men petitio principii hanteert.

Het volgende argument hanteert dit principe:

We weten dat God bestaat omdat we de perfecte orde van Zijn Creatie kunnen zien, een orde die bovennatuurlijke intelligentie in zijn ontwerp aantoont.

De conclusie van dit argument is dat God bestaat. De premisse veronderstelt dat een Schepper en Ontwerper van het heelal bestaat, d.w.z. dat God bestaat. In dit argument zou het de argumenteerder niet mogen zijn toegestaan om te veronderstellen dat het heelal een intelligent ontwerp vertoont, maar zou hij die bewering moeten kunnen bewijzen.

Het volgende argument hanteert eveneens petitio principii:

Abortus is het ongewettigd doden van een mens net als moord. Moord is illegaal. Dus abortus moet illegaal zijn.

De conclusie van het argument zit ook in de premisses ervan. Als iemand aanneemt dat abortus moord is, dan moet abortus illegaal zijn omdat moord illegaal is. Dus, de argumenteerder neemt aan dat abortus illegaal moet zijn (de conclusie) door te veronderstellen dat het moord is. In dit argument zou de argumenteerder niet mogen veronderstellen dat abortus moord is, maar zou hij deze bewering moeten kunnen staven.

Het volgende is nog een voorbeeld:

Paranormale fenomenen bestaan omdat ik ervaringen heb gehad die enkel als paranormaal kunnen worden beschreven.

De conclusie van dit argument is dat paranormale fenomenen bestaan. De premisse veronderstelt dat de argumenteerder paranormale ervaringen heeft gehad, en neemt daarom aan dat paranormale ervaringen bestaan. De argumenteerder zou niet mogen veronderstellen dat zijn ervaringen paranormaal waren, maar zou deze bewering moeten kunnen bewijzen.

Hier is een laatste voorbeeld van petitio principii:

Herinneringen van kinderen aan een vorig leven bewijzen dat vorige levens bestaan omdat de kinderen geen enkele andere bron voor hun herinneringen kunnen hebben dan in het verleden te hebben geleefd.

De conclusie van dit argument is dat vorige levens bestaan. De premisse neemt aan dat kinderen vorige levens hebben gehad. De argumenteerder zou niet mogen veronderstellen dat kinderen vorige levens hebben gehad maar zou dit moeten kunnen bewijzen. (Zeggen dat herinneringen geen andere bron konden hebben dan een vorig leven is veronderstellen dat vorige levens bestaan. Dit moet worden bewezen vooraleer het kan worden aangenomen.)