Piramidiotie wordt gekenmerkt door het hebben van een zonderlinge, vergezochte theorie over de oorsprong, aard of doel van de Egyptische piramiden. De theorieën van piramidioten worden nauwelijks ondersteund door ook maar een greintje bewijs. Ze dienen tot weinig meer dan slechte voorbeelden van speculatief denken en fantasievolle verbeelding.

Sommige piramidioten, zoals Erich von Däniken en Zecharia Sitchin, menen dat de oude Egyptenaren te achterlijk waren om de piramiden te bouwen zonder hulp van buitenaardse wezens. Edgar Cayce meent dat wezens uit Atlantis de Egyptenaren hielpen bij het bouwen van de piramiden door hen te tonen hoe stenen te laten zweven. Charles Berlitz meende dat Atlantis onder de Bermuda Driehoek lag en een piramide had met dezelfde afmeting als de Grote Piramide van Gizeh. Piramidioten denken dat Atlantis de link is tussen de piramiden van Egypte en de piramiden van Mexico. Ze worden niet weerhouden door het feit dat de piramiden van Egypte waren gemaakt als graven terwijl die in Mexico werden gebruikt voor ceremonieën waaronder het offeren van mensen. Argumenten die aantonen dat de oude Egyptenaren of Mexicanen intelligent en vindingrijk genoeg waren om piramiden te bouwen zijn nutteloos.

Andere piramidioten schrijven de oude Egyptenaren supertechnologische of paranormale krachten toe. Traditionele verklaringen zoals godsdienst, graven voor farao's en hun families, geloof in onsterfelijkheid, slavenarbeid of betaalde arbeiders, stellingen, kanalen, enz. worden door piramidioten verworpen ten voordele van theorieën die menen dat de piramiden krachtcentrales of waterpompen waren.

Sommige piramidioten menen dat de piramiden werden gebouwd volgens een zekere mystieke numerologie om gecodeerde berichten te bevatten. Sommigen geloven dat de Grote Piramide van Gizeh zich in het centrum van de wereld bevindt. Sommigen denken dat de piramiden een kaart van de hemelen zijn. Mystieke wiskundige mening over de piramiden zijn er in overvloed. Sommigen geloven dat enkel God een dergelijk numeriek mysterie kon ontwerpen. Nog anderen hebben geloofd dat scheermessen eeuwig scherp konden worden gehouden door ze onder een piramide te plaatsen die dezelfde verhoudingen heeft als de Grote Piramide van Gizeh (door de kosmische energie te bundelen en kristallen op een lijn te plaatsen met het staal!). Dat van bijna alles in het heelal kan gevonden worden dat het interessante wiskundige verhoudingen heeft of verwant is aan diverse interessante wiskundige formules is van geen tel voor piramidioten.

Sommige piramidioten denken dat piramiden een geneeskundige kracht hebben en dus middelpunten zijn van spirituele energie. Dat er geen bewijs is voor dergelijke overtuigingen lijken de piramidioten eerder toe te juichen dan te ontmoedigen.