De post hoc ergo propter hoc (daarna en derhalve daarom) denkfout is gebaseerd op de foutieve theorie dat omdat een ding na een ander ding gebeurt, de eerste gebeurtenis automatisch de oorzaak is van de tweede gebeurtenis. Post hoc-redeneringen vormen de basis voor heel wat bijgeloof en verkeerd geloof.

Heel wat gebeurtenissen volgen elkaar op zonder enig oorzakelijk verband. Bijvoorbeeld, u heeft een verkoudheid, u drinkt whisky en twee weken later is de verkoudheid verdwenen. U heeft hoofdpijn en gaat op uw hoofd staan en zes uur later is de hoofdpijn verdwenen. U brengt medicatie tegen acne op een puist aan en drie weken later is de puist verdwenen. U voert een taak uitstekend uit nadat u bent vergeten u te wassen, dus de volgende maal dat u die taak moet uitvoeren wast u zich niet. Er is een zonsverduistering dus speelt u op trommmels zodat de goden de zon terugplaatsen. De zon keert terug wat meteen de doeltreffendheid van uw actie bewijst.

U gebruikt uw wichelroede en vindt water. U beeldt zich in dat het bij een muntopwork 'kop' zal zijn en dat is het geval. U wrijft op uw geluksbrenger en wat u wenste wordt bewaarheid. U verliest uw geluksbrenger en u heeft zes maal op rij pech. U hebt een "visioen" dat een lichaam wordt gevonden nabij water of in een veld en later wordt een lichaam gevonden nabij water of in een veld. U droomt dat een vliegtuig neerstort en een dag later stort een vliegtuig neer.

Nochtans geven opeenvolgingen niet meer kans op oorzakelijk verband dan wisselwerkingen. Toeval bestaat. Plaatsvinden na een gebeurtenis is niet voldoende om vast te stellen dat de eerste gebeurtenis de daaropvolgende gebeurtenis heeft veroorzaakt. Om de waarschijnlijkheid van een oorzakelijk verband tussen twee gebeurtenissen vast te stellen, moeten regelingsmechanismen worden vastgelegd om andere factoren zoals toeval of een onbekende oorzakelijke factor uit te sluiten. Anekdotes volstaan niet omdat ze gebaseerd zijn op intuïtie en sujectieve interpretatie. Een beheerste studie is noodzakelijk om de kans op fouten door zelfbedrog te beperken.