Psychometrie is een vermeende paranormale gave die iemand in staat stelt tot bovennatuurlijke feiten door voorwerpen te manipuleren. Doorgaans gebruikt het medium daarvoor een sierraad of een kledingstuk, beweert in staat te zijn om de aura van het voorwerp te voelen en begint allerlei uitspraken af te vuren (shotgunning). Veel paranormale detectives beweren te beschikken over psychometrische krachten. Skeptici hebben andere verklaringen voor deze "gave": magisch denken, koud lezen, subjectieve validatie en selectief denken.


Met dank aan Jan Van Haver voor de vertaling van dit artikel.