Een seance is een spiritualistische vergadering om communicatie te hebben met de doden. Doorgaans wordt een groep geleid door een medium in een hele donkere kamer (om het bedrog makkelijker te maken) die, vaak met behulp van een assistent, geluiden en stemmen maakt en zaken door de kamer doet bewegen. Daarbij wordt steeds de nadruk gelegd dat dit alles veroorzaakt wordt door de geesten van de doden.