Spiritisme of spiritualisme is het geloof dat de menselijke persoonlijkheid de dood overwint en kan communiceren met de levenden via een gevoelig medium. De spiritismebeweging begon in 1848 in de Amerikaanse staat New York, toen de gezusters Fox beweerden dat geesten met hen communiceerden door geklop op tafels. (Later bleek dat het "geklop" in werkelijkheid veroorzaakt werd door het kraken van hun teengewrichten.) Toen dertig jaar later de gezusters hun bedrog opbiechtten, waren er al tienduizenden mediums die seances hielden waarbij geesten de mensen bezighielden met talrijke magische truukjes zoals het maken van geluid, het tevoorschijn toveren van voorwerpen, het doen schijnen van lichten, het oplichten van tafels en het bewegen van voorwerpen door de kamer. De mediums vertoonden elk mogelijke soort van paranormale kracht, van helderziendheid en helderhorendheid tot telekinese en telepathie. Herhaalde aanklachten van fraude konden de spiritismebeweging niet tegenhouden tot in de jaren 1920 goochelaars als Houdini de bedrieglijke technieken en methoden van mediums onthulden waarmee zelfs de slimste en wijste mens voor de gek werd gehouden.

De Hollywoodversie van seances is tamelijk nauwkeurig: mensen zitten rond een tafel, houden elkaars hand vast in een donkere kamer, er is een geveinsde trance door een medium dat aan de groep de informatie van de geest meedeelt, vaak vergezeld van truukjes zoals het oplichten van de tafel, mysterieuze geluiden, voorwerpen die tevoorschijn komen, enz. Voor velen was spiritisme het "wetenschappelijke bewijs" voor leven na de dood, zonder dat de bijgelovige godsdienstnonsens erbij betrokken werd.