De swastika is een symbool dat stond voor de Nazipartij en al het kwade waarvoor de partij stond: anti-Semitisme, de Holocaust, haat voor homoseksuelen, de wens om alle gehandicapten en geestelijk zwakken te elimineren, enz.

Het is niet altijd zo geweest. De swastika is een oud en vaak terugkomend symbool dat in vele verschillende culturen in diverse tijden gevonden werd. Zo kan de swastika worden geassocieerd met de Hopi-indianen, Azteken, de Kelten, Boedhisten, Grieken, Hindoes (swastika komt uit het Sanskriet en betekent 'gezond zijn'), enz.

Hoe nobel ook in z'n oude erfgoed, de swastika zal in het Westen steeds geassocieerd blijven met het nazisme.

Sommige occultisten menen dat de swastika een speciale waarde heeft omdat het in vele culturen voorkomt die elkaar niet kenden. Hoe kan dit, vragen ze zich af, tenzij het symbool een of andere universele betekenis heeft? Makkelijk. De symbolen die vaak swastika's worden genoemd zijn eigenlijk heel verschillend. Een rechte lijn trekken met loodrechte armen die aan het eind in de tegenovergestelde richting lopen, is een van de eenvoudigste tekeningen. Net zoals het kruis en de cirkel, is het omwille van zijn eenvoud niet vreemd om herhaald te zien voorkomen. Swastika's zijn variaties op dit thema. Verscheidene swastika-ontwerpen zijn kruisen met drie lijnen. Bij de Nazi-versie lopen de armen naar rechts en staat de afbeelding schuin zodat de top van een van de armen bovenaan staat. Bij de versie van Jain is het net zo behalve dat de afbeelding niet schuin staat. Andere zogenaamde swastika's hebben geen armen en bestaan uit kruisen met kromme lijnen. Sommige symbolen lijken meer op propellors dan op swastika's. Het Azteekse symbool lijkt op een gestileerde versie van de vechtende kabouter op de Notre Dame. Het XFL Football League logo lijkt op een middeleeuws wapen. De zogenaamde Keltische swastika lijkt in zo goed als geen enkel opzicht op een swastika. De Boeddhistische en Hopi-swastika's zijn net spiegelbeelden van het Nazi-symbool; misschien komt dit omdat de Hopi- en Boeddhistische symbolen tekens zijn van vrede, voorspoed, geluk en liefde, en niet van haat en onverdraagzaamheid.