Telepathie betekent letterlijk 'voelen op afstand'. De term is een afkorting voor mentale telepathie en verwijst naar gedachtenlezen of gedachtencommunicatie via ESP.

De term werd bedacht door paranormaal onderzoeker Frederick W.H. Myers (1843-1901) in een artikel uit 1882 in de Proceedings of the Society for Psychical Research. Myers had een klassieke opleiding genoten en was een van de grondleggers van de moderne psychologie.