Teleportatie is de handeling of het proces waarbij een voorwerp of persoon door psychokinese wordt verplaatst. De term werd uitgevonden door Charles Fort, hoewel hij het gebruikte om het magische transport te beschrijven tussen de aarde en de hemelen.

Sinds het succes van de televisieserie Star Trek, vormt in sommige kringen het idee van het dematerialiseren van grote voorwerpen zoals mensen om hen vervolgens ver weg opnieuw te vormen hét model voor teleportatie. In 2004 besteedde de Amerikaanse luchtmacht 25.000 dollar aan onderzoek naar mogelijke manieren om mensen en voorwerpen door de ruimte te teleporteren. Natuurkundige Eric W. Davis schreef zijn bevindingen neer in "Teleportation Physics Study".

Natuurkundigen hebben ietwat succes gehad met quantumteleportatie, waarbij oneindig kleine partikels van de ene plaats naar de andere worden verplaatst, maar het teleporteren van grote voorwerpen zoals in Star Trek is niet mogelijk.

Volgens natuurkundige Phil Schewe, hoofd wetenschapsschrijver aan het American Institute of Physics, is teleportatie misschien mogelijk voor data-encryptie maar niet voor het verplaatsen van grote voorwerpen in de ruimte.*

Volgens Davis zijn er voor het teleporteren van mensen computers met een uitzonderlijke hoge snelheid en schandalige hoeveelheden energie nodig. Het met de computer coderen van de hele inhoud van een menselijk lichaam zou 10 tot de 28e (het getal 1 gevolgd door 28 nullen) kilobytes aan computeropslagcapaciteit vragen. Het zou 10 tot de 20e van de tegenwoordig best beschikbare harde schijven vereisen "om de gecodeerde informatie van slechts één mens op te slaan". Ook zal het van de computers "meer dan 2400 keer de huidige leeftijd van het heelal vereisen om deze hoeveelheid gegevens te verwerken". Davis schrijft dat "om één mens te dematerialiseren ... de energie nodig is gelijk aan 330 thermonucleaire bommen van één megaton".

Filosofen die zich afvragen of het bewustzijn na teleportatie nog hetzelfde zal zijn kunnen blijven speculeren tot de zon is opgebrand zonder ooit door feiten te worden tegengesproken.