Tovenarij is, letterlijk, de toekomst voorspellen door lottrekking (van het Latijnse sortiarius, degene die de lottrekking verricht). Tovenarij wordt vaak vereenzelvigd met hekserij en zwarte magie, die er allebei op gericht zijn om krachten te bekomen door omgang met boze geesten of Satan. Tovenarij wordt vaak geassocieerd met het gebruik van toverdranken en toverspreuken.

Met dank aan Jan Van Haver voor de vertaling van dit artikel.