Een tovermiddel is een ding of woord dat verondersteld wordt magische krachten te bezitten.