veeverminkingDe term "verminking" wordt gebruikt als beschrijving van kadavers van dieren met "ongewone" of "onverklaarbare" kenmerken door UFO-aanhangers en door degenen die denken dat het platteland geplaagd wordt door satanische sekten die dieren zoeken voor hun rituelen. Zowat elke snee, merkteken, wonde, uitsnijding, inkeping, zwelling, verweerde plek, kneuzing, schaafwonde of ontbrekend orgaan of bloed kan daarbij doorgaan voor "ongewoon" of "onverklaarbaar". Deze "verminkingen," zo krijgen we te horen, worden uitgevoerd door kwaadaardige aliens of kwaadaardige duivelsaanbidders. Niemand heeft evenwel al aan kunnen tonen dat er over de hele wereld verspreid duizenden onverklaarbare sterfgevallen van dieren zijn of dat, als die er wel zouden zijn, ze met elkaar te maken hebben – en al helemaal niet dat ze het resultaat zouden zijn van experimenten van buitenaardse wezens of van werkzaamheden van satanische sekten. Deze feiten schrikken echter degenen allerminst af die geloven dat we niet alleen zijn en dat Satan overal is. Voor deze echte believers zijn satanisten of bezoekers van andere werelden niet alleen verantwoordelijk voor de wereldwijde dood en verminking van duizenden stuks vee, paarden, katten en andere huisdieren, ze zijn ook verantwoordelijk voor talrijke  ontvoeringen van mensen voor rituele offers (door de satanisten) of voor experimentele en reproductieve chirurgie (door de aliens). Bovendien vernietigen sommige van deze buitenaardse bezoekers overal ter wereld graanvelden in een poging om indruk op ons te maken met hun artistieke talenten of om ons met vreemde symbolen te laten weten hoezeer ze houden van het vee van onze planeet.

De overtuiging dat buitenaardse wezens of satanisten duizenden dieren hebben gedood en verminkt, berust in feite alleen maar op een argumentum ad ignorantiam: omdat er geen bewijs is dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de dood van de dieren of de toestand waarin ze na hun dood terecht zijn gekomen, volgt daaruit dat de aliens en satanisten wel verantwoordelijk zijn. De verdedigers van dit standpunt verwerpen de mogelijkheid dat er een aardse of natuurlijke verklaring zou kunnen zijn. Ze zijn ervan overtuigd dat buitenaardse wezens bloed en organen van koeien nodig hebben voor hun experimenten en dat satanisten lichamen of lichaamsdelen nodig hebben voor hun rituelen. Het meest overtuigende argument voor de echte believers is het feit dat "verwondingen" of ontbrekende organen—zoals de tong en de geslachtsdelen—voor hen alleen maar verklaarbaar zijn aan de hand van mysterieuze verklaringen, namelijk buitenaardse of satanische chirurgen. Natuurlijke verklaringen zoals ziektes en roofdieren (stinkdieren, buizerds, wezels, enz.), insecten (zoals bromvliegen en maden) of vogels komen niet in aanmerking, hoewel zelfs het meest grondige onderzoek van zogezegde verminking van vee tot de conclusie kwam dat er niets mysterieus aan de hand was waarvoor een verklaring nodig zou zijn (Rommel 1980). Het heeft geen zin om er op te wijzen dat insecten en dieren vaak liever de broze slijmerige membranen verslinden en de zachte delen van dode dieren, zoals de geslachtsdelen, dan te proberen doorheen de koeienhuid  te graven. Of dat incisies in een karkas gemaakt door de tanden van roofdieren of aaseters vaak sterke gelijkenis vertonen met sneden gemaakt met een mes. Het heeft geen zin om aan te geven dat zwellingen er vaak de oorzaak van zijn dat de huid scheurt in een rechte lijn die lijkt op een incisie en die de interne organen zichtbaar maakt. Of dat er weinig of geen bloed lekt uit een wonde omdat bloed tot stilstand komt – het hart pompt niet meer als het dier dood is – en omdat insecten het bloed verslinden dat er toch uit komt gevloeid. En het heeft al helemaal geen zin om het experiment te beschrijven dat werd uitgevoerd door het Sheriff's Department van Washington County (in de Amerikaanse staat Arkansas). Zij legden een dode koe op een veld en lieten waarnemers in de gaten houden wat er gebeurde in de loop van de daaropvolgende 48 uur. Toen ze rapporteerden dat zwellingen ertoe leidden dat er scheuren in de huid kwamen die leken op incisies en dat bromvliegen en maden de zachte delen hadden opgeruimd zodat het karkas er precies hetzelfde uitzag als degene die werden gelinkt aan buitenaardse wezens of satanische sekten, werden hun bevindingen grotendeels genegeerd door de echte believers.

Een typisch verhaal van chirgurie door aliens is dat van Linda Moulton Howe in An Alien Harvest (1989), dat foto’s bevat van wonden die omschreven worden als vreemd, bizar, verdacht en onverklaarbaar. Ze beweert dat haar foto’s onthullen hoe

“voor het eerst weefsel dat werd aangetroffen bij verminkende sneden in Arkansas op 11 maart 1989, de volgende kenmerken vertoonde bij microscopisch onderzoek: 1) De lijn is haarfijn; 2) De lijn was blootgesteld geweest aan grote hitte, waarschijnlijk 300 graden Fahrenheit (ongeveer 150° C) of hoger, wat had geleid tot een verharde en verdonkerde rand; 3) De sneden waren snel gemaakt, waarschijnlijk in twee minuten of minder, omdat er geen inflammatoire celvernietiging was die doorgaans begint binnen een paar minuten na     de beschadiging van weefsel (zie contrasterende foto’s).”

De foto’s worden beschouwd als "wetenschappelijk bewijs" van onnatuurlijke gebeurtenissen, hoewel de wetenschappelijke wereld weinig waarde hecht aan dergelijke foto’s. Zelfs als de foto’s niet bewerkt zijn, hoeven ze niet meteen verklaard te worden als chirurgie door buitenaardse wezens. Maar het heeft geen zin om een aardse verklaring aan te dragen als waarschijnlijke oorzaak voor de dood van de runderen of hun toestand, omdat dergelijke verklaringen al werden uitgesloten door experten zoals Howe. De verwondingen zijn te vreemd, het gebrek aan bloed te bizar, het aantal toevalligheden te groot, zeggen ze, voor een natuurlijke verklaring.

Bovendien: als er aardse verklaringen zouden zijn, dan zouden ze zich niet kunnen beroepen op hun favoriete theorie van een samenzwering door de overheid om het verhaal nog wat sappiger te maken. Verminkingen van vee worden niet alleen geassocieerd met UFO-waarnemingen, ontvoeringen door buitenaardse wezens en graancirkels, ze worden ook in verband gebracht met waarnemingen van zwarte helikopters. Dit wekt het vermoeden bij de goedgetrainde samenzweringsaanhangers dat het leger nieuwe wapens aan het testen is op het vee van nietsvermoedende veehouders. Het hoeft geen verbazing te wekken dat het leger er geen probleem mee heeft om heimelijk experimenten op vee uit te voeren, aangezien ze dit in het verleden al op mensen gedaan hebben. Een andere mogelijkheid is volgens ufologen dat de helikopters in feite UFO’s zijn die werden vermomd om er uit te zien als aardse tuigen. Sommigen denken zelfs dat de Amerikaanse luchtmacht de afgelopen 30 jaar onder een hoedje heeft gespeeld met de aliens en dat het leger dus weet heeft van de verminkingen van dieren die worden uitgevoerd door buitenaardse wezens. Wij laten dat toe omwille van een soort verdrag dat de Amerikaanse overheid zou hebben getekend met de aliens. Je zou toch mogen aannemen dat dergelijke intelligente wezens een betere regeling hadden kunnen treffen.

Onderzoekende geesten willen natuurlijk weten waarom wezens die de intelligentie en macht hebben om miljarden kilometers te reizen naar onze planeet zich zouden bezig houden met het verminken van koeien, het experimenteren met mensen die voor het overige in geen enkel opzicht bijzonder zijn of het aantasten van graanvelden. Ze hebben bloed en klieren van koeien nodig voor voedsel en experimenten. Ze oogsten enzymen en werken aan een project van genetische manipulatie dat het Grijze ras (de aliens) met een Noordelijk ras zal vermengen om tot een betere interactie met de mens te komen. Ze veranderen DNA van runderen om een soort artificiële levensvorm te creëren. Ze brengen alsmaar ingewikkelder ontwerpen aan in graanvelden om ons te verbazen met hun intelligentie. Waarom zouden ze naar hier komen en zich zo belachelijk gedragen? Het zijn buitenaardse wezens en ze gaan ons begrip te boven. Niets is belachelijk voor wezens die ons begrip overstijgen.


Met dank aan Jan Van Haver voor de vertaling van dit artikel.