De Verrrijzenis verwijst naar het vermeend opnieuw tot leven komen van Jezus van Nazareth (of was het Bethlehem?) nadat hij was gekruisigd zo'n 2000 jaar geleden. Het vormt de hoeksteen van het Christendom.

Als kind werd me het verhaal verteld van een almachtige, alwetende en algoede schepper die zijn zoon stuurde, die één was met de schepper en de heilige geest, om de mensheid te verlossen van de oorspronkelijke zonde die door Adam en Eva was begaan. Deze god/man werd door de Romeinen gekruisigd om de mensheid te verlossen van een eeuwigheid zonder de schepper. Het verhaal zegt dat Jezus drie dagen na zijn begrafenis uit de doden opstond.

Als kind geloofde ik dit verhaal en diverse gelijkaardige verhalen. Alle volwassenen leken te geloven dat het waar was en dat het geloof erin essentieel was voor mijn verlossing. Ik begreep niet echt wat "mijn verlossing" was maar zelfs als kind wist ik dat het beter was dan "de eeuwige kwellingen van de hel".

Ik groeide op en bestudeerde deze en vele anderen filosofische en godsdienstige zaken in een context waarin het niet nodig was te geloven om niet te worden uitgesloten. Ik gaf uiteindelijk zelfs cursussen over wereldgodsdiensten, waarbij men te weten komt dat verhalen over bovenatuurlijke prestaties zoals het opstaan uit de dood heel alledaags zijn. Ik beschouw deze verhalen nu als idiote propaganda. Goden en heilige mannen die sterven en terug tot leven komen nadat ze werden gekruisigd of in een rivier werden verdronken zijn of wat dan ook, zijn verzinsels. Dat mensen dergelijke verhalen verzinnen is makkelijk te begrijpen en te vergeven. Dat mensen ze geloven en ze als letterlijke waarheden zien, is moeilijker te vergeven.

Ik zou de moeite niet gedaan hebben om over dit onderwerp een artikel te schrijven, was ik niet uitgedaagd om dit te doen door iemand die zichzelf waarschijnlijk een goede Christen beschouwt op weg naar verlossing, terwijl ik op weg ben naar verdoemenis. (Ik moet toegeven dat ik in m'n jeugd van mezelf dacht dat ik gered was en dat ik medelijden voelde voor wie niet zo fortuinlijk was als ikzelf, die in een Katholiek gezin was geboren. Ik ontmoette uiteindelijk Protestanten, Joden, atheïsten, en andere niet-Katholieken en ontdekte dingen die niet waren zoals me was geleerd.) Hier volgt het schrijven van "Tim":

Ik vind het laf om de verrijzenis niet te behandelen in uw anders volledig overzicht van skepticisme over al het skeptische, maar zonder dat verliest uw gewoon uw tijd. Dat is jammer want volgens u is er geen verrijzenis nadat u bent gestorven.

Er is geen enkel ander skeptisch onderwerp dat de grootheid van de Verrijzenis overtreft. Misschien zijn het de meer dan 500 getuigen of de vele documenten, het historisch bewijs, of bent u gewoon bang om in discussie te treden met Christelijke geleerden. Persoonlijk denk ik dat u een gewone nep-atheïst bent... échte skeptici zoeken tot ze het geloof vinden, omdat er geen ander antwoord is.

Eigenlijk is de reden waarom ik dit artikel nog niet eerder plaatste dat ik er geen reden toe zag. De Verrijzenis is slechts een van de duizenden godsdienstige mythes die best in een alomvattend overzicht van godsdiensten wordt behandeld. Hoewel ik een atheïst ben, beschouw ik het Woordenboek van de Skepticus niet als een anti-godsdienstige webstek. Wat mij betreft, mogen jij en een miljard andere mensen geloven in gekruisigde goden en verrezen goddelijkheden of profeten als jullie dat willen. Er zijn miljarden mensen die in andere goden geloven en in andere verrijzenissen en even belachelijke verhalen. Laat hen. Zolang ze ons hun geloof niet proberen op te leggen of ons of onze kinderen kwaad berokkenen, laten we hen best in vrede leven.

De verhalen over Jezus als wonderdoener, gekruisigde god, verlosser der mensheid, verrezen wezen, enz., werden allemaal lang na zijn dood geschreven en nadat andere verhalen door de kerk in Rome de mond werden gesnoerd. De voornaamste propagandist, Paulus van Tarsus, heeft Jezus nooit ontmoet en was van geen enkele verrijzenis getuige, maar hij deed meer om de mythe van Jezus als Christus te verspreiden dan wie ook toen en sindsdien.

Waarom geven gelovers als Tim niet gewoon toe dat ze het Christendom puur op gezag aannemen en aanvaarden ze niet dat atheïsten dat verwerpen omdat het op geen enkele manier als de waarheid klinkt? Als hij of iemand anders gelooft in de verrijzenis omwille van vermeende ooggetuigen of andere historische getuigenissen, dan gebruiken ze hun kritisch denkvermogen niet (of dit nu een geschenk van een god of een zegen van de natuur is of niet).

Wie zegt dat "een miljard Christenen het niet fout kunnen hebben", wil ik eraan herinneren dat hij denkt dat een miljard moslims het fout hebben en dat een miljard hindoes en boeddhisten de bal misslaan. Elk van deze godsdiensten denk dat de anderen misleid zijn. Ik denk dat ze allemaal misleid zijn. Om het met de woorden van Stephen F. Roberts te zeggen: als een atheïst verwerp ik één god meer dan jullie: wij beiden, atheïst en theïst, geloven dat miljarden mensen het over goden en godsdienst mis hebben; we zijn het enkel niet eens over wie misleid is.