Een weerwolf is een dier uit de folklore die kan veranderen van een mens in een wolf en omgekeerd en waarvan wordt gedacht dat hij menselijk vlees of bloed consumeert. (Wer is een Oud-Engelse term voor man.) Hoewel er geen gedocumenteerde gevallen zijn van een mens die in een wolf veranderde en terug mens werd, zijn er wel gedocumenteerde gevallen van mensen die geloofden dat ze een weerwolf waren. Het lijden aan dergelijk waanidee wordt weerwolfsziekte (lykantropie) genoemd.

houten beeld door Hans Weiditz (16e eeuw)

Sommigen hebben geopperd dat bepaalde buitensporige behaarde individuen op wolven lijken en dat de basis voor de legende van de weerwolf een genetische afwijking is die gekend is als hypertrichose of een andere endocriene afwijking zoals bijniervirilisatie, basofiel adenoom van de hypofyse, mannelijk wordende ovariale tumoren of het Stein-Leventhal-syndroom.