De wet van de hele grote getallen zegt dat bij een voldoende aantal voorbeelden vreemd toeval waarschijnlijk zal voorvallen.

Bijvoorbeeld, je bent vol ontzag voor de persoon die de lotto tweemaal heeft gewonnen omdat je weet dat de kansen daarop astronomisch klein zijn. De Amerikaanse New York Times sprak over een vrouw die de New Jersey loterij tweemaal had gewonnen en berekende dat de kans daarop 1 op 17 biljoen was. Maar de statistici Stephen Samuels en George McCabe van de universiteit van Purdue hebben berekend dat de kans op het tweemaal winnen van de lotto eigenlijk 1 op 30 is voor een periode van vier maanden en meer dan 1 op 2 voor een periode van 7 jaar. Waarom? Omdat mensen zich niet beperkten tot één biljet voor elk van beide trekkingen, ze kopen meerdere biljetten elke week (Diaconis en Mosteller).

Sommige mensen vinden het verrassend dat er meer dan 16 miljoen andere mensen zijn die op dezelfde jarig zijn als zijzelf. Op een voetbalwedstrijd met 50.000 toeschouwers delen de meeste aanwezigen hun verjaardagsdatum met ongeveer 135 andere aanwezigen (met uitzondering uiteraard van 29 februari, ongeveer 34 aanwezige fans zullen op die dag geboren zijn.)

Nog verrassender is het feit dat "als je willekeurig 22 personen kiest, er 50 % kans is dat twee ervan op dezelfde dag jarig zijn" (Martin).

Anderzijds zou je verrast kunnen zijn dat de kans dat iets voorvalt een op een miljoen is. Een dergelijke kans kan jou heel klein lijken waardoor toeval wordt uitgesloten. Maar met meer dan zes miljard mensen op aarde, is een gebeurtenis met één kans op een miljoen iets dat regelmatig voorvalt. Stel dat de kans één op een miljoen is dat wanneer iemand een droom heeft over een vliegtuigcrash, dat de dag erna ook gebeurt. Met zes miljard mensen die gemiddeld 250 droomthema's hebben per nacht (Hines, 50), moeten er dagelijks ongeveer 1,5 miljoen mensen zijn die schijnbaar helderziende dromen hebben. Eigenlijk ligt dat aantal waarschijnlijk nog hoger vermits we de neiging hebben om te dromen over zaken die ons bezig houden of waar we ons zorgen over maken. De droomgegevens zijn doorgaans vaag of dubbelzinnig waardoor een hele reeks gebeurtenissen ervoor kunnen zorgen dat onze dromen als waarheid worden aanzien.

Carl Jung, net als vele mensen die een aantal geheimzinnige gebeurtenissen hebben meegemaakt, weet die voorvallen niet louter aan het toeval. Hij ontwikkelde het begrip synchroniciteit om "betekenisvolle toevalligheden" te verklaren. Hij beschreef synchroniciteit als een niet-oorzakelijk principe dat gebeurtenissen met elkaar verbindt die een gelijkaardige betekenis hebben omwille van hun samenloop in tijd. Maar, als je aan alle zaken denkt die in een mensenleven kunnen gebeuren, en daaraan ons talent toevoegt om een betekenisvolle samenhang te vinden tussen zaken, dan is het waarschijnlijk dat de meesten onder ons heel wat betekenisvolle toevallige gebeurtenissen zullen ervaren. De samenloop van omstandigheden is voorspelbaar en wij zijn diegenen die er een betekenis aan geven. Gezien het feit dat er miljarden mensen zijn en dat het mogelijke aantal betekenisvolle samenlopen miljoenen miljard belopen, is het onvermijdelijk dat vele mensen dagelijks heel vreemde en mysterieuze samenlopen van omstandigheden ervaren.

Ten slotte kunnen bundels van samenlopen van omstandigheden ook ontworpen lijken of het resultaat lijken van een voorbeschikt patroon voor iemand die heel selectief denkt, zoals Uri Geller. Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 in New York, publiceerde Geller zijn ideeën over het getal 11. Hij riep iedereen op om gedurende elf seconden te bidden voor de noodbehoevenden. Waarom? Hij was ervan overtuigd dat er een cryptische, numerologisch bericht zat in de gebeurtenissen van die dag. Meer nog, hij geeft toe dat hij zich al lang verwant voelt met het nummer 11. Hij gelooft dat 11 "een positieve connectie en een poort tot de mysteries van het universum en meer vertegenwoordigt". Hier volgt wat hij te zeggen had over de terroristische aanslagen en hoe het getal 11 verband houdt met deze beruchte dag:

Gellers Mysterieuze getal 11

* De dag van de aanslag: 9/11 - 9 + 1 + 1 = 11

* 11 september 11 is de 254e dag van het jaarr: 2+5+4 = 11

* Na 11 september zijn er nog 111 dagen te gaan tot het einde van het jaar.


* 119 is het netnummer van Irak/Iran. 1 + 1 + 9 = 11 (draai de nummers om en je hebt de datum) [dit klopt niet: het landnummer van Iran is 98 (9+8=17), dat van Irak is 964 (9+6+4= 19); en dat van Saudi-Arabië is 966 (9+6+6=21.)]

* Twin Towers - naast elkaar staand lijken ze op het getal 11


* Het eerste vliegtuig dat de torens invloog was vlucht 11 van American Airlines of AA - A=1e letter in het alfabet, dus hebben we opnieuw 11:11

* State of New York - De 11e staat om bij de VS te worden gevoegd

*New York City - 11 letters

* De USS Enterprise is in de Golf tijdens de aanslag; het scheepsnummer is 65N 6+5=11

* Afghanistan - 11 letters


* Het Pentagon - 11 letters

* Ramzi Yousef - 11 letters (veroordeeld als brein achter de aanslag op de WTC in 1993)


* Vlucht 11 - 92 aan boord - 9 + 2 = 11

* Vlucht 77 - 65 aan boord - 6 + 5 = 11

 

* Het # van verhaal is 110 (2x) 110 - 110 Vermits "0" geen getal is hebben we 11:11

*Het huis waar de terroristen zouden hebben verbleven had nummer 10001 - negeer opnieuw de nul....

Namen met elf letters
*Air Force One, *George W. Bush, *Bill Clinton, *Saudi Arabia, *ww terrorism, *Colin Powell

* Wapenstilstand is op 11 november....

* November is tevens de 11e maand

* Mohamed Atta, de piloot die in het WTC vloog.

* Wolkenkrabbers (Skyscrapers), American Airlines AA = 11


Geller beweerde ook dat "er nog meer informatie op komst is" en riep lezers op om meer van deze vondsten op te sturen. Geller schreef ook: "Ik wil iedereen vragen om dit bericht naar al uw familieleden, vrienden en kennissen te sturen en te proberen een juiste kijk hierop te krijgen."

Laat mij even proberen om hier een juiste kijk op te krijgen.

Meer samenlopen vinden van het getal 11 en deze gebeurtenissen kan niet moeiljik zijn aangezien er ontelbaar veel zaken zijn die in verband kunnen staan met het getal 11 (of 12, 13, of om het even welk ander getal of woord). Bijvoorbeeld, het landnummer voor Pakistan is 92 (9+2=11), een Boeing 757 bevat ongeveer 11.000 gallons brandstof en de vleugelbreedte is 155 voet (1+5+5=11), de namen Nostradamus en Billy Graham tellen 11 letters, plaats 'het' of 'een' voor elk woord met 8 letters, plaats 'ww' of om het even welk tweeletterwoord voor een woord van 9 letters, enz. Dit is vooral gemakkelijk omdat er geen specifieke richtlijn is die ons zegt wat wel en wat niet relevant is. We beschikken over een ontelbare reeks zaken die kunnen worden aangebracht. Jammer voor Geller en anderen die hierdoor onder de indruk zijn, is er een nog veel grotere groep zaken die niet kunnen worden aangebracht. Geller ziet ze niet omdat hij ze niet zoekt.

Als we zaken beginnen zoeken die relevant lijken maar het patroon niet volgen, dan zien we al gauw dat er niets speciaals is aan de lijst van Geller of het getal 11. Deze samenlopen van omstandigheden kunnen enkel betekenisvol worden genoemd door zich te richten op al wat we in onze overtuiging kunnen passen en alles te negeren dat er niet in past (voorkeur voor bevestiging).

Carrolls lijst van betekenisloze samenlopen:

* de vliegtuigen sloegen in op de torens net voor en net na 9u
* er waren vier vluchten met in totaal 266 mensen aan boord; 2+6+6= 14
* één vliegtuig was een 767 (7+6+7 = 20)
* de andere was een 757 (7+5+7 = 19)
* de 767 had een brandstofcapaciteit van 20.000 gallons
* de 757 had een vleugelbreedte van 124 voet (1+2+4 = 7)
* een 767 heeft een vleugelbreedte van 156 voet; 1+5+6 = 12
* één toren was 1.362 voet hoog; 1+3+6+2 = 12
* de andere was 1.368 voet hoog; 1+3+6+8 = 18
* de draagbalken stonden op 39 duim van elkaar; 3+9 = 12
* de gebouwen waren geleased voor 3,25 miljard dollar; 3+2+5 = 10
* de andere vluchten waren AA 77 (7+7 = 14) en UA 93 (9+3= 12) en UA 175 (1+7+5= 13)
* vlucht 11 had 81 passagiers aan boord (8+1 = 9)
* vluchtt 77 had 58 passagiers aan boord (8+5 = 13), 4 bemanningsleden en 2 piloten (totaal=64)
* Boston telt 6 letters
* Massachusetts telt 13 letters
* Pennsylvania telt 12 letters
* Washington D.C. telt 12 letters
* Los Angeles telt 10 letters
* Het aantal gijzelnemers was 19 (9+1=10)
* Namen en woorden die geen elf letters tellen: Osama bin Laden, Khalid Al-Midhar, Majed Moqed, Nawaq Alhamzi, Salem Alhamzi, Satam Al Suqami, Waleed M. Alshehri, Wail Alshehri, Abdulaziz Alomari, Dick Cheney, Laura Bush, Iraq, Iran, Pakistan, Muslim, Islam, Pentagon, World Trade Center, terrorism, jihad, Taliban, Koran, United States, anti-American, murder, fire, hell, stupid.

Wat Geller en andere numerologen doen is een spel, een spel met getallen en met het verstand van mensen. Soms is het vermakelijk. Soms is het zielig.