Wicca is een natuurgodsdienst die gebaseerd is op overtuigingen en rituelen die op oude gebruiken zouden teruggaan. Wicca zou in directe verbinding staan met de oude Keltische overlevering, die meer in lijn zou staan met de natuurkrachten dan het Christendom en andere moderne westerse godsdiensten. Maar eerder dan leden van een godsdienst, delen heksen een spirituele basis in de natuur en natuurfenomenen. De aanhangers hebben immers geen geschreven credo dat moet worden aangehouden. Ze bouwen evenmin stenen tempels of kerken om een eredienst te houden. Ze houden hun rituelen in open lucht: parken, tuinen, bossen, weiden of heuvels. De Wicca FAQ-bladzijde zegt:

"Wicca" is de naam van een hedendaagse neo-heidense godsdienst, vooral verspreid en gepopulariseerd door de inspanningen van een Brits ambtenaar op rust, Gerald Gardner [einde jaren 1940]. In de laatste paar decennia, heeft Wicca zich deels verspreid dankzij z'n populariteit bij feministen en anderen die een meer vrouwvriendelijke, op aarde gebaseerde godsdienst zochten. Zoals de meeste neo-heidense spiritualiteiten, aanbidt Wicca het heilige als immanent in de natuur, waarbij het veel inspiratie haalt bij de niet-Christelijke en voor-Christelijke Europese godsdiensten. "Nieuw-heidens" betekent gewoon "nieuw heidens" en luistert naar de tijden waarin de huidige grote monotheïstische godsdiensten nog niet werden verspreid. Een goede algemene regel is dat de meeste heksen nieuw-heidenen zijn maar niet alle heidenen zijn heksen.

Een goede algemene regel lijkt dat er geen enkele reeks overtuigingen of gebruiken zijn die samen Wicca vormen, hoewel één overtuiging lijkt terug te keren: Als het niemand kwaad doet, doe wat je wil. Er blijken ook enkele rituelen terug te keren.

Heksen voeren een aantal rituelen uit die verband houden met natuurlijke fenomenen zoals de vier seizoenen, de zonnewendes en de dag- en nachtevening. Hun symbolen zijn meifeest wordt genoemd. Eerder dan bidden tot een of andere onnatuurlijke god, lijken ze meer bezorgd om zelfbewustwording, met het opwekken van hun verbondenheid met de natuur en de natuurgoden, zowel mannelijk als vrouwelijk. Hun rituelen lijken metaforen voor psychologische processen. Ze zingen, dansen, ze roepen. Ze branden kaarsen en wierook. Ze gebruiken kruiden en amuletten. Vaak verkiezen ze kruiden boven traditionele geneesmiddelen. In groepsrituelen drukken ze hun wensen aan de gemeenschap uit. Ze gebruiken geen toverspreuken. Ze vragen om de zegening van noord, zuid, oost en west. Ze mediteren. Ze koken geen vreemde giftige potjes in ketels. Ze vliegen niet rond op bezemstelen. Ze bidden niet voor kwaad voro hun vijanden. Omdat deze heksen de natuur en natuurgoden lijken te aanbidden, kunnen we hen pantheïsten noemen.

Heksen hebben echter één ding gemeen met Christenen. Beiden geloven dat de onverschillige vernietigingskracht van de natuur in wezen iets goeds is. We zouden dankbaar moeten zijn voor de zegens van de natuur (of God), inclusief de tot puimsteen verworden mensen van Pompeii, de kinderen die door plotselinge overstromingen worden meegesleurd, zij die door de tornado uit hun huizen worden gezogen, de miljoenen die bakken onder een onverschillige zon op verdorde land, de onschuldige monsters die misvormd zijn door onverschillige biologische wetten, zij die door grote spleten in de aarde worden verslonden, zij die verdrinken in orkanen, de miljoenen die jaarlijks dakloos worden door de onverschillige krachten die een onverschillig landschap verwoesten. Enkel in hun mythologieën heeft magick van heksen of gebed van Christenen overstromingen gestopt, de bliksem uitgedaan, de wervelwinden of tornado's en orkanen bedaard, de bevende aarde gekalmeerd of de tsunami in slaap gewiegd.

De aantrekkingskracht van Wicca ligt mogelijk bij z'n vriendelijkheid voor vrouwen, z'n naturalistische kijk op sex en de belofte van macht via magick. Het is bijzonder populair bij vrouwen, en het is verleidelijk te zeggen dat Wicca de wraak is van vrouwen voor eeuwen van vrouwenhaat en "gynicide" door gevestigde godsdiensten als het Christendom. Net als de Keltische godsdienst laat Wicca vrouwen toe om volledig deel te nemen aan de gebruiken. Vrouwen zijn de gelijken, soms zelf superieuren, van mannen. In de Keltische mythologie zijn vrouwen bijzonder opmerkelijk. Ze zijn intelligent, krachtige strijders, meedogenloos, sexueel agressief en leiders van naties.

Ten slotte moeten we zeggen dat Wicca geen verband heeft met de verering van Satan. Dat gebruik is verwant met de vervolging van 'heksen' door Christenen, vooral tijdens de middeleeuwse en Spaanse inquisities, maar niet noodzakelijk door de Inquisiteuren zelf. (Zie de Malleus Maleficarum uit 1486, die de "drie noodzakelijke bijverschijnselen van hekserij" beschrijft, namelijk "de Duivel, een heks en de toestemming van de Almachtige God".) De geest van de heksenvervolgers leeft echter in de harten van vele godvruchtige Christenen die de heksen blijven vervolgen als onder andere duivelaanbidders. De moderne herksenvervolgers vragen geen zuiveringen. Ze proberen eerder Halloween, schoolmascottes, boeken die heksen vernoemen en elk symbool of nummer dat de Christenen met Satan in verband kunnen brengen af te schaffen. (Een lokale pizzaverkopers was zelfs lastig gevallen omwille van enkele tekens op de pizzadozen. Plaatselijke heksenjagers meenden dat de tekens satanische tekens waren. De pizzatent besloot de dozen maar te veranderen om geen negatieve publiciteit te moeten ondergaan.)

Op de eerste dag van de lente van 1996, publiceerde onze lokale krant een artikel over een lokale heksensamenkomst. Het verhaal beschreef de uit enkel vrouwen bestaande groep als ongevaarlijke natuuraanbidders die in cirkels dansen en de zegen vragen van het noorden, zuiden oosten, westen, enz. Kort daarop kreeg de hoofdredacteur een lange brief die de lichtgelovigheid van de auteur afkeurde. Heksen spelen onder één hoedje met Satan, zei de briefschrijver, die de brief ondertekende als "een overlever van satanisch ritueel misbruik". De oprechtheid van de briefschrijver leek even echt als de oprechtheid van de vrouwen van Salem die bekenden heksen te zijn. Zijn de hedendaagse slachtoffers van satanisch ritueel misbruik even misleid als de heksen die gedurende eeuwen door vrome Christen werden achtervolgd die echt geloofden dat ze zo slecht waren als hun achtervolgers zeiden? Maken de heksen van vandaag deel uit van een satanisch complot? Ik betwijfel het. Als er Christenen zijn die systematisch worden misbruikt door Satanvereerders, dan vormen de misbruikers geen deel van een internationaal complot dat gekend staat als Wicca.