Xenoglossy is het vermeend spreken of schrijven van een taal die de spreker totaal onbekend is. De kans dat dit gebeurt is ongeveer onbestaande.