Het zesde zintuig is een term die soms wordt gebruikt om te verwijzen naar paranormale talenten zoals channeling of het horen spreken van de doden, ESP (telepathie, helderziendheid of voorkennis) of telekinese.

Intuïtieven denken dat ze over dit zogenaamde zesde zintuig beschikken.