4990 v.Chr.
Volgens de Bijbel is de wereld in dit jaar al eens vergaan, maar mocht Noah en zijn gezin de zondvloed overleven. Er bestaat echter geen enkel wetenschappelijk bewijs dat deze zondvloed ook echt is voorgevallen, en nog minder dat er een ark werd gebouwd waarin één gezin en miljoenen dieren de zondvloed overleefden.

3100 v.Chr.
Manu waste zijn handen in een rivier toen een vis naar hem toezwom en hem smeekte zijn leven te redden. Hij plaatste de vis in een kom... de vis waarschuwde hem voor een zondvloed die alle leven zou vernietigen. Manu bouwde een boot die door de vis naar de top van de berg werd getrokken toen de vloed kwam, en zo overleefde hij zalmen met enkele 'levenszaden' om de aarde opnieuw te bevolken. (uit het Hindoeïstische Matsya Purana). Komt u dat verhaal niet bekend voor?

1700 v.Chr.
De goden hebben beslist de mensheid niet te redden van een op handen zijnde zondvloed. Zi-ud-sura, de koning en priest, geeft instructies voor een ark. Een hevige storm schudt de boot zeven dagen en nachten heen en weer. De vloed eindigt, de dieren verlaten de ark en Zi-ud-sura toont zich aan de goden die hem in Dilmun opnemen voor het behouden van de dieren het zaad van het mensendom. (uit de Soemerische scheppingsmythe). Ook dit verhaal klinkt heel vertrouwd.

1500 v.Chr.
Volgens de Perzische profeet Zarathustra was er een kosmische strijd tussen goed en kwaad die eindigde in een nieuwe, perfecte wereld voor de mensheid.

700 v.Chr.
Held Gilgamesj die de onsterfelijkheid zoekt, gaat op zoek naar Utnapishtim (Noach) in Dilmun, een soort paradijs op aarde. Utnapishtim vertelt hem hoe Ea hem waarschuwde voor het plan van God om alle leven te doden door een grote zondvloed en hem de opdracht gaf een vaartuig te bouwen waarmee hij zijn gezin, vrienden, rijkdom en vee kon redden. (uit het Gilgamesj-epos). Het bekende verhaal maar met een geheel andere datering.

250 v.Chr.
Volgens het boek van Henoch werd na een laatste oordeel het hele ras op aarde verbrand en na zeven weken herrezen.

33
De Tessalonicenzen, inwoners van Tessaloniki, menen dat het laatste oordeel komt. Uit 1Tessalonicenzen 4:16-17:
16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.
Grote paniek in het jaar 53. De Tessalonicenzen denken dat de rapture al voorbij is en ze het hele gebeuren hebben gemist.

70
De verwoesting van de tempel van Jeruzalem door de Romeinen in 70, zou door diverse zaken zijn voorspeld:
1. De komeet van Halley in het jaar 66.
2. In het boek Daniel staat: De mensen van de heerser die zal komen zullen de stad en het heiligdom verwoesten. Het einde zal komen als een vloed: oorlog zal tot het einde duren en de vernietiging zal worden bevolen. Dit klinkt ons eerder als het einde van de wereld, niet?

79
De verwoesting van Pompei en omgeving door de vulkaan Vesuvius werd door vele Romeinen gezien als een teken dat de vuren van het einde van de wereld nabij waren.

90
Jochanan ben Zakkai, een van de tannaim, en een belangrijke Joodse wijze in de periode van de Tweede Joodse Tempel, was ervan overtuigd dat de Messias rond de tijd van zijn dood zou terugkomen. Het heeft niet mogen zijn...

ca. 90
In het Boek der Openbaring staat slechts één voorspelling, maar ze kon wel tellen en werd al diverse malen gebruikt om het einde van de wereld te voorspellen.

93
Paus Clemens I verkondigt dat het einde van de wereld nabij is. De man was één jaar paus en deed al meteen een straffe uitspraak... die uiteraard niet uitkwam.

50-100
Nog drie voorspellingen uit deze periode:

1. De Essenen schreven in de Dode Zee-geschriften dat Israel het onderwerp zou zijn van een kosmische oorlog tussen goed en slecht waarbij God legers zou sturen om de vijanden te verslaan. Maar wie waren nu weer de goede en wie de slechten?
2. Volgens Mattheüs 16:28 kondigt Jezus zelf aan dat nog binnen het leven van de aanwezigen de zoon van God zou terugkomen. Tsss... weer een belofte die niet werd nagekomen.
3. Apostel Petrus voorspelt (4:7) dat het einde nabij is. Maar misschien had hij het over z'n eigen einde.

130
Rabbijn Jose de Galileeër (tijdgenoot van Hyrcanus) dacht dat de Messias drie generaties na de vernietiging van de tempel van Jeruzalem, in 130 dus, zou komen. Hij heeft 'm niet gezien.

156
Montanus verklaart dat hij de belichaming is van de Heilige Geest. In vervoering geraakte volgelingen verwachten de stichting van Nieuw Jeruzalem in Pepuza, Frygië. De cultus rond deze persoon duurde verschillende eeuwen. O ja, Nieuw Jeruzalem werd niet gesticht en Montanus zou naar verluidt tegen het einde van z'n leven gek zijn geworden en zich hebben verhangen.

195
Vroegere Christenen gaven de sibillijnse orakels een status die vergelijkbaar was met die van de profeten uit het Oude Testament, en gebruikten ze om hun heidense vrienden tot een snelle bekering te bewegen. Volgens de sibillijnen zou het einde van de wereld in 195 plaatsvinden. Hun voorspelling deed het al even goed als die van de profeten in het OT.

247
Rome vierde haar duizendjarig bestaan. Vervolgde Christenen geloofden dat het einde nabij was. Niet zo nabij als ze dachten, blijkbaar.

365
Hilarius van Poitiers voorspelde het einde van de wereld voor 365. Hij maakte z'n kolossale vergissing mee en stierf in 368.

375-400
Sint-Maarten van Tours, die in delen van Vlaanderen de plaats inneemt van Sinterklaas en in de nacht van 11 november met zijn Pieten speelgoed brengt bij de kinderen, was een leerling van Hilarius Van Poitiers. Hij schreef over de antichristus, die volgens hem zeker al was geboren en in de komende jaren de macht zou nemen en het einde van de wereld zou inluiden. Als hij al was geboren, liet die antichristus zich alvast niet opmerken.

380
Tichonius van de Noord-Afrikaanse sekte van de Donatisten voorspelt de terugkeer van Christus. Hij heeft heel hard zitten roepen, maar Christus kwam niet.

400
Hippolytus berekende dat er tussen Adam en Christus 5500 jaar lag en dat de maximale levensduur van de wereld "6000 volle 'dagen' van jaren was tot de zevende, de dag van rust". Volgens zijn berekeningen in 234 waren er nog twee eeuwen te gaan.
Rabbijn Dosa (2-3e eeuw) zei dat de Messias na 400 jaar zou komen. Hij baseerde zich daarvoor op Genesis 15:13.
Beide mannen hadden duidelijk een gebrekkige rekenmachine.

435
Rabbijn Judah ha-Nasi (135-220) geloofde dat de Messias 365 jaar na de verwoesting van de tempel zou komen (365+70= 435). Pech gehad.

470
Rabbijn Hanina (3e eeuw) ging ook al van de verwoesting van de tempel uit, maar volgens hem zou het 400 jaar duren. Ook hij won geen prijs.

500
Een Romeinse priester en theoloog berekende dat Christus in het jaar 500 zou terugkomen. Hij baseerde zich daarvoor op... de afmetingen van de ark van Noah.
Sextus Julius Africanus Chronografiai (221) voorspelde de tweede komst van Christus in het jaar 500, gebaseerd op 5000 jaar geschiedenis van de schepping tot de Joods-Babylonische ballingschap, plus nog eens duizend jaar. Het einde op 6000 jaar na de schepping werd een algemeen voorkomende vorm van het bepalen van het einde in het Christelijke Westen.
Ook Hyppolytus (170-236) en Lactantius (250-330) voorspelden de tweede komst van Christus in 500.
Er gebeurde echter niets wereldschokkends in het jaar 500 en alleen domme creationisten geloven nog dat de aarde slechts 6000 jaar oud is, al zou het ondertussen eigenlijk al 7000 jaar moeten zijn.

591
Een Franse dorpeling werd kluizenaar, kleedde zich met dierenhuiden en kwam terug als Jezus Christus om zijn kudde te verzamelen voor het einde van de wereld.

632
De profeet Mohammed sterft. Hij was de stichter van de islam, die een rijke apocalyptische traditie ontwikkelde, samen met de Christenen overigens.

793
Epilandus, bisschop van Toledo, schrijft over de paniek op de vooravond van Pasen 793. De Spaanse monnik Beatus van Liébana voorspelde die dag het einde van de wereld temidden een grote groep mensen. De hele nacht vastten de mensen, maar een van hen, Hordonius, schimpte: "Laten we eten en drinken zodat we tenminste met een volle maag sterven."

800
Beatus voorspelde het einde van de wereld voor het jaar 800, maar zijn voorspelling kwam niet uit.

806
Bisschop Gregoire van Tours voorspelde het einde van de wereld tussen 799 en 806. Tevergeefs...

846
De profetes Thiota voorspelt het einde van de wereld dit jaar.

950
Adso van Montier-en-Der was een abt die een traktaat over de antichrist schreef. Hij bedacht ook het begrip "keizer van de laatste wereld" die de Christenen zou verenigen, de moslims zou verslaan en zijn kroon zou neerleggen in Jeruzalem om zo de weg te banen voor de terugkeer van Christus. Het einde van de wereld zou in 1000 gebeuren, wat tot weidverspreide paniek leidde in de tweede helft van de tiende eeuw.

Tweede helft 10e eeuw
In deze periode van vijftig jaar regent het doemvoorspellingen:
964: Catulaire de Saint-Jouin-de-Marnes meldt dat het einde van de wereld nadert
965: een Parijse priester kondigt de ontketening van de antichrist aan voor het jaar 1000, kort daarna gevold door het laatste oordeel
968: kroniekschrijvers kondigen vuur uit de hemelen en het loslaten van demonen aan
968: paniekl in het Duitse leger van keizer Otto I - de soldaten zagen een zonsverduistering aan voor het einde van de wereld
970: Wiskundigen in Lotharingen berekenden het einde van de wereld op vrijdag 25 maart 970, de dag waarop het feest van Maria Boodschap en Goede Vrijdag samenvallen. Ze geloofden dat het op deze dag was dat Adam werd geschapen, Isaac werd geofferd, de Rode Zee werd gescheiden, Jezus werd verwekt en Jezus werd gekruisigd.
987-991: De laatste Karolingische dynastie valt. Dit was de laatste drempel vóór de komst van de antichrist...
990: Aelfric en Wulfistan voorspellen het laatste oordeel voor 1000
990: in augustus verschijnt de komeet Halley aan de hemel - een voorteken voor het komende einde
992: Duitse kroniekschrijvers melden dat er aan de hemel drie zonnen, drie manen en sterren werden gezien die met mekaar vochten, wat zou wijzen op een hoog sterftecijfer en hongersnood.
992: Bernard van Thuringen berekende dat het einde zou gebeuren in 992.
994-1000: het Sint-Antoniusvuur wordt regelmatig in Frankrijk gezien
994-995: in Saksen wijzen diverse tekenen op het komend einde van de wereld: een monsterlijk kind, hongersnood, plagen en hoog sterftecijfer
december 999: iedereen gedroeg zich voorbeeldig, wereldse goederen werden verkocht en aan de armen geschonken, horden pelgrims trokken naar het oosten om de Heer in Jeruzalem te ontmoeten, herstellingen bleven uit, er werd niet gezaaid en misdadigers werden vrijgelaten uit de gevangenissen.
Paus Sylvester houdt een dramatische middernachtsmis in de Sint-Pietersbasiliek voor bibberende pelgrims die het einde van de wereld vrezen.

1006
In mei van dit jaar verscheen een supernova aan de hemel in het sterrenbeeld wolf. Uit geschriften van Arabische en Chinese astronomen weten we dat de nova, vanop een afstand van 7.200 lichtjaar, twee tot driemaal zo groot was als Venus en ze een lichtintensiteit had van iets meer dan een kwart die van de maan. Dit gaf uiteraard aanleiding tot heel wat speculatie over het einde van de wereld.
Een grote hongersnood over heel Europa werd geassocieerd met apocalyptische voortekenen in diverse teksten.
Moslimkalief Al Hakim verwoestte het Heilig Sepulcrum in Jeruzalem wat in heel het westen aanleiding gaf tot apocalyptische vrees en anti-Joodse uitbarstingen.

1009
Brythfird merkt op dat de 1000 jaar van de apocalyps zijn beëindigd volgens menselijke berekeningen.

1018
In zijn Historia schrijft Ademar van Chabannes dat aan de kerk van St. Martial paniek uitbrak en mensen werden vertrappeld toen daar werd verkondigd dat er ketterij was in het zuiden, werk van agenten van de antichrist.

1022-1025
In Orléans worden ketters op de brandstapel gezet. De executies worden op apocalyptische manier beschreven.

1028
Een regen van bloed aan de kusten van Aquitanië noopt William V ertoe de mening van geestelijken te vragen.

1033
Duizenden pelgrims trekken naar Jeruzalem wegens de duizendste verjaardag van het overlijden van Christus. Onder hen ook de deken van Orléans die schrik kreeg wegens de apocalyptische voorspellingen. Een zonsverduistering en aardbeving in hetzelfde jaar doet de massa pelgrims alleen maar toenemen.

1054
Het Christendom wordt in twee verscheurd met de westelijke kerk in Rome en de Byzantijnse in Konstantinopel. Elk van beide stromingen spreekt in apocalyptische termen over de ander.

1179
Overlijden van Hildegard van Bingen, die veel bijdroeg tot de apocalyptische theologie. Zo vervolledigde ze in 1151 haar Scivias, een werk over de 26 godsdienstige visioenen die ze had en waarin veel dieren en een grafische voorstelling van de antichrist voorkwamen.

1184
Christelijke profeten voorspelden de komst van de antichrist in 1184. Edoch, hij was nergens te bespeuren.

1186
De "Brief van Toledo" spoorde iedereen aan om zich in grotten en op bergen te gaan verbergen. De wereld zou immers worden vernietigd en slechts enkelen zouden het overleven.

1213
Paus Innocentius verklaarde dat de profeet Mohammed in werkelijkheid niemand anders dan de antichrist was.

1250
De Italiaanse mysticus en theoloog Joachim van Fiore had in de 12e eeuw voorspeld dat in het jaar 1250 de overgang van het tweede naar het derde tijdperk zou worden ingezet. Het eind van het tweede tijdperk zou worden gekenmerkt door het zevende hoofd van de draak, de antichrist, en de aansluitende vervolging van de Antichrist. Er werden verhalen verteld over aardbevingen en andere rampen zodat men met de voorbereiding begon voor het einde van de wereld.
De heilige keizer Frederick II van Duitsland stierf. Toen hij in 1229 Jeruzalem had ingenomen, geloofde men dat hij de Keizer van de Laatste Dagen was. Toen hij stierf ontstond de mythe dat hij uit de doden zou terugkeren.

1254
Keizer Frederick II kondigt aan dat hij bewijzen heeft van het feit dat paus Innocentius IV de antichrist is. Bij het numeriek ontleden van diens naam zou het resultaat het getal van de duivel zijn, 666.

1284
Paus Innocentius III geloofde dat in 1284 de Tweede Komst zou plaatsvinden, 666 jaar na het begin van de islam.

1310
Fransiscaner Fra Dolcino van Novara voorspelde het einde van de wereld voor 1313. De kerk sprak echter recht over hem en zijn volgelingen en veroordeelde ze allemaal wegens ketterij.

1347
De Zwarte Dood waart rond in Europa en wordt als teken gezien van het einde van de wereld. Naar schatting komt een derde van de Europese bevolking om door de ziekte. De Joden worden ervan beschuldigd dat ze de bronnen vergiftigden en worden in grote getale gedood.

1367
De Tsjechische aartsdeken Militz van Kromeritz verklaart dat de antichrist levend en wel is en zich zal manifesteren tussen 1363 en 1367. Het einde van de wereld zou tussen 1365 en 1367 gebeuren. Een vergissing, zo bleek achteraf maar weer.

1378
Arnold van Vilanova schreef in zijn De Tempore Adventu Antichristi dat de anticrist in 1378 zou komen.

1419
De religieuze Tsjechische groepering de Taborieten geloofden dat eenmaal hun vervolgers waren verslagen, Christus zou terugkomen en over de wereld heersen vanaf de berg Tabor. Dat was voor hen meteen voldoende reden om bijzonder wreed op te treden en kastelen leeg te roven.

1425
Jan Van Eyck schildert zijn schitterende Laatste Oordeel.

1434
Daar zijn de Taborieten weer. Deze keer zeggen ze dat alle steden op aarde door vuur zullen worden verteerd. Alleen vijf bolwerken op de berg zouden worden gespaard. Het Duitse leger had er genoeg van en joeg alle Taborieten over de kling.

1492
Aangespoord door apocalyptische retoriek, verjoeg de inquisitie de Joden. In Spanje werd dan weer komaf gemaakt met de Moren en eindigde de heilige oorlog tegen de moslims. Christopher Columbus ontdekt een nieuwe wereld terwijl hij eigenlijk op zoek was naar een achterpoortje naar het Midden Oosten waarlangs de Christenen mogelijk Jeruzalem konden heroveren.

1499
Luca Signorelli schildert de Vervloekten in de Hel.

1516
Het 5e Lateraans concilie verbood alle apocalyptische voorspellingen in het hele christendom. Het verbod viel duidelijk in dovemansoren.

1524
Astroloog Johannes Stoeffler zag dat enkele planeten in het sterrenbeeld vissen op één lijn stonden. Vermits het sterrenbeeld vissen een waterteken is, zal op 20 februari 1524 een overstroming starten die de hele wereld zal vernietigen. Maar liefst 20.000 mensen geloofden hem voldoende om hun hele have en goed achter te laten en weg te vluchten.
Thomas Muentzer, een voormalig student van Martin Luther en een Duitse boerenleider, verklaarde dat Christus zou terugkeren nadat hij en zijn mannen waren verslagen maar dat God hem in een visioen had beloofd dat hij de kanonballen van de tegenstander zou tegenhouden. En zie, God hield zijn belofte toch niet zeker. Tsss, als je tegenwoordig al geen god meer mag vertrouwen...

1528
Fransiscaner Fra Dolcino van Novara voorspelde het einde van de wereld voor 1313. De kerk sprak echter recht over hem en zijn volgelingen en veroordeelde ze allemaal wegens ketterij.

1532
De Venetiaanse bisschop Frederick Nausea voorspelde dat de aarde in 1532 zou vergaan wegens de vele rapporten over vreemde voorvallen. Het ging ondermeer om de verschijning van bloedende kruisen in de hemel vlakbij een komeet.

1533
Melchior Hoffman van de Anabaptisten in Straatsburg voorspelde het einde van de wereld, voorafgegaan door drie-en-een-half jaar apocalyptische gebeurtenissen.

1537
De Franse astroloog Pierre Turrel berekende 4 data waarop de aarde zou vergaan: 1537, 1544, 1801 en 1814. Voor zover we weten is er de aarde er nog altijd.

1544
De Duitse astrolooh Mussemius zei dat Jezus ter wereld kwam toen Jupiter en Saturnus samenvielen in het sterrenbeeld maagd. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de antichrist ter wereld zou komen wanneer die beide planeten zich samen in het sterrenbeeld vissen zouden bevinden. Dat gebeurde in 1544 maar de antichrist werd toch niet opgemerkt. Rekenfoutje?

1572
Een zonsverduistering veroorzaakt grote paniek en de mensen bidden dat het einde van de wereld niet zou gebeuren.
Benedictus Aretius van Berne (1505-1547) berekende dat Christus zou terugkeren 1260 jaar nadat het Christendom de officiële godsdienst werd van Rome (312). Maar daar merkte men in 1572 bitter weinig van.

1583
Astroloog Richard Harvey voorspelde de komst van Christus op 28 april omdat Jupiter en Saturnus in conjunctie stonden (zie ook 1544). Vele Londense astrologen voorspelden het einde van de wereld. Maar de astrologen van toen zijn geen haar beter dan die van nu - er gebeurde... niets.

1584
Nog een andere astroloog, Leowitz, vond dat al die Engelsen het verkeerd hadden en dat wel 1584 het einde van de wereld zou betekenen. Nieuwe poging graag...

1588
Johan Müller (ook bekend als Regiomontanus) voorspelt de tweede komst van Christus in dit jaar.

1600
Niemand minder dan Martin Luther had ooit voorspeld dat het einde van de wereld ten allerlaatste en zonder fout in 1600 zou voorvallen. Een hervorming te ver voor Luther, vrezen we.

1603
De dominicaanse monnik Tomasso Campanella voorspelde voor dit jaar dat de aarde met de zon zou botsen. Voor zover we hebben kunnen constateren, is dat toch niet gebeurd.

1623
Numeroloog Eustachius Poyssel wist het zeker: dit jaar zou de wereld eindigen. Het is ons niet bekend wat de numeroloog deed toen 1623 voorbij was.

1648
De Turkse rabbi Zevi gebruikte de Kabbalah en berekende ermee dat de Messias in het jaar 1648 mét mirakels zou komen. O ja, Zevi zelf zou die messias zijn. Yeah right.

1652-1690
Tsaar Alexis I bespoedigde een scheur in de Russisch-Orthodoxe kerk. De "oude gelovigen" noemden de tsaar en de patriarch "beesten van de openbaring". In de overtuiging dat het de laatste dagen van de wereld waren en dat alles beter zou zijn dan de antichrist, ontstaken ongeveer 20.000 gelovigen zichzelf in brand. De nieuwe Russische kerk excommuniceerde hen (tenminste, zij die het overleefden, vermoeden we).

1654
Arts Helisaeus Roeslin van Alsatië had in 1578 gezien dat in 1654 de wereld zou eindigen in een zee van vuur. De zomer van 1654 was naar 't schijnt wel een goeie voor barbecues, maar andere zeeën van vuur waren er niet op te merken.

1657
De mannen van de vijfde monarchie probeerden met geweld Engeland in te nemen en zochten naar Jezus om een theocratie te stichten. Jezus bleek immers al bijna 1650 jaar dood en ook van land hadden ze zich duidelijk vergist.

1660
In zijn Sleutel van de Openbaring tekent Joseph Mede het einde van de geschiedenis in een ingewikkelde grafische afbeelding met cylische en linaire vormen. Mede beweerde dat de antichrist in 456 was verschenen en het einde dan ook in 1660 zou komen. We denken dat Mede iets teveel aan de mede heeft gezeten...

1688
In 1594 schreef John Napier, de uitvinder van de logaritmen, dat hij de hele openbaring van Johannes had begrepen en het laatste oordeel in 1688 zou plaatsvinden.

1689
Profeet Pierre Jurieu (een hugenoots predikant) voorspelde het einde van de wereld in 1689. 't Gebeurde toch niet. Weer mis.

1694
De Duitse profeet Johann Jacob Zimmerman voorspelde dat de wereld in de herfst van 1694 zou vergaan. Pelgrims planden daarom een reis naar Amerika om er Jezus te verwelkomen maar waarom die precies daar zou verschijnen, vertelde onze Johann niet.

1700
John Napier (zie 1688) was geen dommerik. Hij had nog een reservedatum voor het einde van de wereld in petto in het geval het in het jaar van zijn eerste voorspelling niet van dattum zou zijn. Als het in 1688 niet lukte, dan moest 1700 toch wel hét jaar van zijn grote gelijk zijn. Deze datum had hij immers gebaseerd op het boek Daniel. Helaas voor John, hij moet het boek niet goed hebben gelezen.

1704
Wetenschapper, wiskundige, astronoom, botanist, filosoof, cartograaf, auteur en kunstliefhebber, theoloog en conservatief katholiek kardinaal Nicholas de Cusa (gestorven in 1464) voorspelde dat het millenium (sic) in 1704 te verwachten viel.

1715
In een nota in de marge van zijn wet van de zwaartekracht, schreef Isaac Newton dat Christus in 1715 zou verschijnen. Gelukkig was zijn wet van de zwaartekracht niet zo dwaas als z'n voorspelling.

1719
Jacques Bernouilli, voorvader van de wiskundige Bernouilli familie voorspelde dat de aarde op 5 april 1719 door een komeet zou worden vernietigd.

1720
Isaac Watts (1647-1748), schrijver van hymnes en auteur en componist van het kerstverhaal Joy to the World, waarvan de tekst over de tweede komst en niet over de geboorte van Christus gaat. Maar de schrijver van onder meer het boek Het einde der Tijden had het jammerlijk verkeerd.

1736
William Whitson voorspelde dat Londen op 13 oktober door een vloedgolf zou worden getroffen. Op de bewuste dag verzamelden heel wat inwoners van Londen op boten op de rivier Thames. Maar ze konden veilig en met weer een illusie minder terug naar huis.

1757
In een visie voorspelden engelen aan Emanuel Swedenborg dat de wereld zou vergaan in 1757. Die engelen toch, altijd wel te vinden voor een grapje.

1761
Op 8 februari en 8 maart waren er aardbevingen, dus moest de wereld wel eindigen na nog eens 28 dagen. Dat was alvast de mening van William Bell die voorspelde dat deze aardbeving de aarde zou vernietigen. Net als 25 jaar eerder verzamelden heel wat inwoners van Londen op boten op de rivier Thames. Maar opnieuw konden ze veilig terug naar huis. Zouden ze dat nog een derde maal doen deze eeuw?

1763
Methodist George Bell (geen familie van) voorspelde het einde van de wereld op 28 februari van dit jaar. Zonder succes.

1780
Gedurende enkele uren van de namiddag van 19 mei werd de hemel in het Amerikaanse New England plots helemaal donker. Mensen geloofden dan ook dat de Dag des Oordeels was aangekomen. Maar de duisternis werd veroorzaakt door bosbranden in het westen.

1789
Kardinaal Pierre d'Ailly uit de 14e eeuw voorspelde de komst van de antichrist voor 1789. Hij heeft z'n dwaasheid niet zelf meer meegemaakt, gelukkig voor hem.

1792
De Shakers, een Amerikaanse religieuze sekte, waren ervan overtuigd dat het einde van de wereld eraan kwam. Sektes vertellen echter maar heel zelden iets waars.

1795
Richard Brothers voorspelde de komst van Christus tussen 1793 en 1795. Hij zou de tien verloren stammen van Israel leiden en de koning van Engeland worden. De Engelse koning was hierdoor niet meteen verontrust.
Nathalie Brassey Halhead voorspelde dat de wereld zou vergaan op 19 november. Nog een die op haar bek viel...

1800
Het regent nieuwe pogingen. De katholieke profete Suzette Labrousse voorspelt le millénium voor dit jaar. Ook deze poging leidt tot niets.

1805
De Presbyteriaanse minister Christopher Love voorspelt de vernietiging van de aarde door een aardbeving. Niets van gemerkt.

1809
Mary Bateman had een kip die eieren legde waarop berichten over het einde van de wereld stonden. Op een van de eieren stond dat Christus kwam. Mary werd uiteindelijk opgehangen omdat ze een rijke klant vergiftigde. Of was het omdat haar eieren toch niet waar bleken te zijn?

1814
Spiritualiste Joanna Southcott beweerde dat zij de maagdelijke moeder zou zijn van de tweede Jezus Christus. Haar buik zwelde op en de tijd van de geboorte kwam en ging voorbij - ze stierf kort daarna.

1820
John Turner, een volgeling van Joanna Southcott die hierboven is vermeld, beweerde dat de wereld zou vergaan op 14 oktober 1820. Toen deze voorspelling niet bleek te kloppen werd de man opzij gezet door John Wroe (zie verder) en nam deze het leiderschap van de cultus over.

1833
De meteorenstorm Leoniden is zo hevig dat Ellen G. White, een profeet van de Adventisten, beweerde dat ze de vervulling waren van de Bijbelse profetie van Mattheus 24:29 en Openbaring 6:12,13.

1835
De komeet van Halley verschijnt aan de hemel en wordt als schuldige gezien van, houd u vast, de val van de Alamo, de grote brand in New York, oorlogen in Cuba, Mexico, Ecuador, Peru, Argentinië en Bolivië, en de dood van meer dan 280 mensen door tienduizend Zulukrijgers. En dat allemaal door één komeet!

1836
John Wesley, de stichter van het Methodisme, beweert dat het millennium zal beginnen. Ook Johan Albrecht Bengel (1687-1752) dacht dat het dit jaar zou beginnen. Ondanks de ingewikkelde berekening waarmee ze op 1836 kwamen, gebeurde er niets speciaals.

1843-1844
William Miller haalde uit de Bijbel dat de wederkomst van de heer tussen 1843 en 1844 zou gebeuren. De meteorenstorm uit 1833 gaf zijn beweging een duwtje in de rug. Maar op 21 maart 1844 had men het wel gehad met het wachten op die wederkomst en werd een nieuwe datum van 22 oktober 1844 vooropgesteld. Tevergeefs.

1844
Een man uit Hawaii met de naam Hapu ontdekte dat hij één derde was van de heilige drievuldigheid, samen met Jezus en Jehova. Hij vertelde zijn collega's dat ze niet meer hoefden te werken nu het einde zo dichtbij was. Dat de vakbonden dit excuus nog niet hebben gebruikt!

1845
De Tweede Adventisten, een groep die werd gevormd uit de overblijvende leden van de cultus van William Miller (zie 1843) en die de voorlopers waren van de Zevende Dag Adventisten, voorspelde de wederkomst van de heer voor 1845. Weer mis.

1859
Priester Thomas Parker uit het Amerikaanse Massachussets voorspelt het begin van het millennium rond 1859. Tenzij hééééél ver in de toekomst ook als 'rond 1859' geldt, klopt dit jammer genoeg niet.

1862
John Cumming van de Schotse Kerk vertelt dat we aan het einde zijn gekomen van de 6000 jaar sinds de schepping. De wereld zal dus nu vergaan. Jammer genoeg besefte hij niet dat die eerste 6000 jaar al enkele miljard jaar achter ons ligt. En de wereld is nu nog niet vergaan!

1863
John Wroe, een volgeling van Joanna Southcott (zie 1814) proveerde in 1823 op water te lopen, werd in het openbaar besneden en berekende dat het millennium in 1863 zou beginnen. Allemaal even dwaas.

1864
Priester Edward Irving uit Glasgow stichtte een beweging die "Irvingisme" werd genoemd (en die door zijn volgelingen werd omgedoopt tot Katholieke Apostolische Kerk). Hij drong erop aan dat de wereld niet later dan 1864 zou vergaan maar werd uiteindelijk uit de kerk van Schotland geschopt.

1867
Nog een priester die het probeert: de anglicaanse priester Michael Paget Baxter voorspelt het einde voor 1861-1867. Nieuwe poging graag.

1870
Irving Moore voorspelde het einde van de wereld gevolgd door de heerschappij van Christus gedurende duizend jaar. Dit jaar zou Frankrijk worden verslagen en zou Jeruzalem hoofdstad van de wereld worden. Irving had er meer dan een teveel op.

1873
Na de ontgoocheling over 1844, predikte James Wendell van de Millerieten (zie 1843-1844) dat Jezus zou terugkeren in 1868-1873. Toch wel opnieuw een ontgoocheling zeker.

1874
De getuigen van Jehova voorspellen dit jaar het einde van de wereld. Dat zouden ze ook nog doen voor 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1975 en 1984. We gaan al hun voorspellingen niet elke keer herhalen...

1880
De eerste elementen van de heilige profetie van Thomas Rawson Birks bepaalde dat het einde van de wereld in 1880 zou gebeuren, op basis van de theorie van de Grote Week. De theorie van de wat?

1881
Moeder Shipton verkondigde 400 jaar eerder dat de wereld zou vergaan in achtienhonderd- eenentachtig. Nice try.

1890
Tijdens een zonsverduistering in 1889 verklaarde de leider van de Noordelijke Paiuten (een Amerikaanse indianenstam) dat het millennium in 1890 zou beginnen.
De stichter van de Mormonen, Joseph Smith, verklaarde in 1832 dat Jezus zou terugkeren in het jaar dat Smith vijfentachtig werd, in 1890 dus.

1896
Mixchael Baxter voorspelt de Rapture in 1896. Niet minder dan 144.000 ware Christenen zullen tot de hemel worden geroepen.

1900
Priester Pierre Lachèze voorspelt doemsdag in 1900, acht jaar na de heropbouw van de tempel in Jeruzalem.
Op 13 november 1900 plegen meer dan 100 leden van de Russische cultus Broeders en Zusters van de Rode Dood zelfmoord omdat ze dachten dat de wereld die dag zou vergaan.
De Braziliaanse asceet Antonio Conselheiro voorspelde het einde tegen 1900.

1903/1908
We beginnen meteen met een kanjer. In zijn Future Wonders of Prophecy meldt Michael Baxter dat de rapture zal gebeuren op 12 maart 1903 tussen twee en drie uur 's namiddags. Armageddon zou dan volgen op 23 april 1908.
Zelfs kruideniers wagen zich aan voorspellingen. Zo voorspelt Lee T. Sprangler uit Pennsylvania dat de wereld in oktober 1908 een gewelddadig einde zou kennen.
Beiden hadden het fout.

1910
De komeet van Halley verschijnt aan de hemel en zou een aanduiding zijn van de tweede komst van de heer. Bij deze verschijning ging de aarde door de staart van de komeet. Een slimme ondernemer verkocht komeetpillen aan mensen als bescherming tegen de effecten van de giftige gassen van de komeet.

1911
De 19e-eeuwse Schotse astronoom en piramidoloog Charles Piazzi Smyth voorspelde op basis van onderzoek van de afmetingen van de grote piramide van Gizeh in Egypte dat de tweede komst van de heer zou gebeuren tussen 1892 en 1911.

1917
In de Balfourverklaring geeft de Britse regering haar uitdrukkelijke steun voor de oprichting van een Joodse staat in Palestina. Voor velen was dit een teken dat de tempel zou worden heropgebouwd en dat de profetieën van de Openbaring bewaarheid zouden worden.

1919
Meteoroloog Albert Porta meldt dat het feit dat zes planeten één lijn vormen een enorme magnetische stroom zou veroorzaken die de zon zou doorboren. Dit zou leiden tot grote explosies van ontvlammend gas dat de aarde zou omvatten. In heel wat landen brak paniek uit en sommigen pleegden zelfs zelfmoord.

1921
In zijn The Education of Henry Adams (1918) en Letter to American Teachers of History voorspelde Henry Adams de ultieme kolossale, kosmische ondergang van de beschaving in 1921.

1925
Een engel verscheen tot Margaret Rowan in een visie en vertelde haar dat de wereld zou vergaan om middernacht op 13 februari (een vrijdag de dertiende).

1928
J.B. Dimbleby meldt dat het millenium in de lente van 1928 zou beginnen met de rapture en tweede komst tussen 1889 en 1928. Maar het echte einde van de wereld zal pas rond het jaar 3000 plaatsvinden. We hebben nog even de tijd...

1929
De Italiaanse dictator Benito Mussolini tekent een concordaat met de paus. Daardoor raken velen ervan overtuigd dat de paus de voorspelde leider is van een gerestaureerd Romeins Rijk die een verbond heeft met de antichrist.

1934
Priester Nathan Cohen Besking uit Chicago voorspelde in 1931 dat de finale apocalyptische strijd in 1934 zou beginnen.

1935
Ook al in 1931 voorspelde W.C. Voliva dat de wereld zou 'puffen' en verdwijnen in september 1935.

1936
Twee piramidologen, Basil Stewart en George Riffert, voorspellen onafhankelijk van elkaar dat de wereld rampspoed zou kennen in 1936.
Herbert W. Armstrong  van de Wereldwijde Kerk van God voorspelde dat de rapture zou plaatsvinden in 1936 en dat enkel leden van zijn kerk zouden worden gespaard.

1938
In een pamflet beweerde Gus McKey dat het 6000e jaar sinds de schepping zou vallentussen 1931 en 1938 en het einde van de wereld zou betekenen.

1941
Leonard Dale-Harrison voorspelt het einde van de wereld in 1941.

1947
In 1889 voorspelde John Ballou Newbrough, ook wel Amerika's grootste profeet genoemd en de stichter van de Oahspe sekte, dat de vernietiging van alle naties en het begin van post-apocalyptische anarchie van start zou gaan in 1947.

1952
In 1950 verkondigde Billy Graham dat we mogelijk nog een jaar, misschien twee jaar zouden hebben. Volgens hem was het dan definitief voorbij.

1954
In de stenen van het Romeinse colosseum werden scheuren gevonden die het gebouw kwetsbaar maken voor aardbevingen. Mensen die dit een teken vonden van het Laatste Oordeel kwamen in paniek bijeen op het Sint-Pietersplein en vroegen om de vergiffenis van de paus voor het einde zou komen.
Dorothy Martin (ook Marian Keech genoemd) is de leidster van een UFO-sekte met de naam Brotherhood of the Seven Days en zei dat de wereld door een verschrikkelijke zondvloed zou worden vernietigd op 21 december.
Piramidoloog George Riffert (zie ook 1936) voorspelde de Tweede Komst op 20 augustus.

1957
Mihran Ask, een pastoor van Californië, voorspelt dat ergens tussen 16 en 23 april Armageddon de wereld zou schoonvegen: miljoenen en miljoenen mensen zouden in de vlammen vergaan en het land zal worden verschroeid.

1958
David A. Latimer voorspelt de Tweede Komst in 1956 of 1958, na de slag van Armageddon.

1959
Victor Houteff, stichter van de Davidianen, voorspelde dat het einde van de wereld er al snel zou zijn, maar hij gaf nooit een datum op. Na zijn dood voorspelde zijn vrouw Florence dat de rapture zou plaatsvinden op 22 april 1959. Honderden mensen kwamen op Mount Carmel net buiten het Amerikaanse Waco samen om op het grote moment te wachten.

1960
De italiaanse arts Elio Bianco richt een sekte op, de Gemeenschap van de Witte Berg, die verklaarde dat de Verenigde Staten een superkernbom had ontwikkeld en die op 14 juli zouden doen ontploffen waarop de hele wereld zou worden vernietigd.
Piazzi Smyth, een voormalige koninklijke astronoom uit Schotland, schreef rond 1860 een boek: Onze Erfernis in de Grote Piramide. Het was verantwoordelijk voor de verspreiding van het geloof in de piramidologie: het geloof dat er geheimen zitten verborgen in de afmetingen van de grote piramiden. Uit zijn onderzoek besloot hij dat het millenium zou starten vóór het einde van 1960.

1962
Rachel Carson van The Silent Spring meldt dat DDT ervoor zal zorgen dat zo goed als 100% van de menselijke bevolking zal worden gedood door een kankerepidemie, en dit binnen één generatie.
Jeanne Dixon meldt dat wegens het feit dat enkele planeten op 4 februari op één lijn staan, dit vernietiging zal brengen en de antichrist de volgende dag zal worden geboren.

1966
De Nation of Islam voorspelt dat een apocalyptische strijd zal woeden tussen 1965 en 1966 en zal leiden tot de ondergang van de Verenigde Staten.

1967
De stad Jeruzalem wordt opnieuw opgeëist door de Joden. Voorspellers zeggen dat de tijd van de niet-Joden tot een einde is gekomen.
De gouverneur van Californië, de latere president Ronald Reagan, zegt dat er een teken is dat Armageddon niet lang meer op zich zal laten wachten. "De vijanden van het volk van God zullen worden vernietigd door kernwapens."
UFO-profeet George Van Tassel spreekt met de woorden van buitenaards wezen Ashtar: het begin van de derde golf van de Apocalyps begint op 20 augustus; het zuid-oosten van de VS zal worden vernietigd door een Russische kernaanval.
De Deen Knud Wiking beweert dat een ander buitenaards wezen, Orthon, via hem spreekt: een kernoorlog tegen kerst 1967 zou de koers van de aarde om de zon verstoren. Zijn volgelingen bouwen een overlevingsbunker.
Jim Jones van Peoples Temple: de wereld zal ten onder gaan aan een kernoorlog op 15 juli 1967 en dit zou een nieuw socialistisch paradijs creëren. De Tempel verhuisde naar het noorden van Californië voor meer veiligheid.

1969
Edgar Cayce: het verloren continent van Atlantis zal uit de zee rijzen en de Golfstroom helemaal verstoren. Daardoor zullen de weerpatronen wijzigen zodat New York en Los Angeles in de zee zullen terechtkomen en de polen zullen wisselen.

1970's
De kerk van het Ware Licht van Christus voorspelt de terugkeer van Jezus in de jaren zeventig. Alle kerkleden werden verplicht om alle bestaansmiddelen op te geven in afwachting van de beloofde komst.
Moses David (voorheen David Berg genoemd), stichter van de Christelijke groepering The Children of God verkondigt dat in het midden van de jaren zeventig een komeet de aarde zou treffen en daarbij alle leven in de Verenigde Staten zou vernietigen. Nadien preciseerde hij de naam en het tijdstip van de komeet: Kohoutek in 1973. Deze komeet was ook de aanleiding voor een andere predikant om die als teken van de terugkeer van de Heer te zien.

1975
Charles Taylor voorspelt voor dit jaar de Rapture. Overigens is 1975 ook een van de vele jaren waarvoor de getuigen van Jehova het einde van de wereld voorspelden.

1976
Paul Ehrlich schrijft in The Population Bomb: "In de jaren 1970 en 1980 zullen honderden miljoenen mensen de hongerdood sterven ondanks alle crashprogramma's die nu van start gaan. Niets kan nu nog een aanzienlijke stijging van de levenssterfte op aarde tegengaan."

1977
John Wroe, die zich in 1823 in het openbaar liet besnijden, voorspelde dat 1977 het jaar van Armageddon zou worden.
Fundamentalist William Branham: Los Angeles zal na een aardbeving in de zee verdwijnen; het Vaticaan zal dictatoriaal de wereld besturen; alle Christenen zullen worden verenigd en de rapture gebeurt ten laatste in 1977.
Piramidoloog Adam Rutherford voorspelde dat het Millenium in 1977 zou van start gaan.

1978
John Strong van The Doomsday Globe, leidde uit geschriften, piramidologie, de asverschuivingstheorie en het jonge-aarde creationisme af dat de dag des oordeels in 1978 zou vallen.

1979
Piramidoloog Reginald Dunlop raadt iedereen aan de bergen in te vluchten want er is geen tijd te verliezen. De vernietiging is voor heel binnenkort.
Herbert W. Armstrong van de World Wide Church of God verklaart dat God werkt in cycli van 19 jaar, gekenmerkt door de samenstand van aarde, zon en maan. De recentste samenstand was in 1972, dus moet het einde der tijden 7 jaar later komen, in 1979.
Walter M. Simmons ziet het anders: we moeten 12 jaar en 75 dagen tellen bij 28 juni 1967, dus is de datum van het einde van de wereld 10 september 1979.

1980
Jeane Dixon: een allesvernietigende komeet komt er ergens in de jaren 1980 aan.
Radiopredikant Willie Day Smith uit Irving, Texas: de tweede komst van Christus op 1 april.
Leland Jensen mengt Bahá'i met piramidologie en Bijbelprofeties en komt zo tot de voorspelling dat op 29 april 1980 een nucleaire holocaust zal plaatsvinden.

1981
Hal Lindsey voorspelt de rapture voor 31 december, gebaseerd op Jezus' belofte om terug te keren op aarde een generatie na de wedergeboorte van Israel. Hier wordt ook naar verwezen met het "Jupitereffect", planeten die op één lijn staan en zouden leiden tot aardbevingen en het smelten van nucleaire fabrieken.
Pastoor Chuck Smith van de Calvary Chapel is ervan overtuigd dat de heer naar zijn kerk zal komen vóór het einde van 1981.
Arnold Murray van de Christian Identity beweging voorspelt de komst van de antichrist.
James Wyatt, minister van Binnenlandse Zaken onder Ronald Reagan, vond dat het niet langer nodig was om het milieu te beschermen omdat het einde op komst was. In 1981 verkondigde hij: "Ik weet niet hoeveel toekomstige generaties er nog zullen zijn voor de Heer wederkeert." Republikeinen zijn altijd al godsdienstgek geweest.

1982
Het Jupitereffect wordt door allerhande mensen gebruikt om het einde van de wereld te voorspellen. De negen planeten van het zonnestelsel komen op één lijn te staan en dat zal de magnetische activiteit van de zon verstoren. Op aarde kan men zich verwachten aan gigantische vuurstormen, radio en televisie worden sterk gestoord, het vreemde noorderlicht wordt op de hele aarde zichtbaar, er zijn grote wijzigingen in de windpatronen, er is enorme regenval en temperatuurschommelingen, de rotatie van de aarde en de lengte van de dagen kunnen wijzigen en er zullen een hoop aardbevingen zijn. Niets van dit alles kwam uit en deze voorspellingen zijn sterk vergelijkbaar met wat men tegenwoordig allemaal voor 2012 voorspelt.
Sommigen zijn nog gekker. Emil Gaverluk van de Amerikaanse Southwest Radio Church voorspelt dat door het Jupitereffect Mars uit zijn baan zal raken en met de aarde zal botsen. De Canadese profeet Doug Clark zegt dat aardbevingen en vuur miljoenen zal doden, dat Jezus zal terugkeren en de rapture zal beginnen. De Amerikaanse Minster van Defensie, republikein Caspar Weinberger geeft doe dat hij gelooft dat de wereld zal vergaan door een daad van God en dat de tijd op z'n einde loopt.
De lijst van dwaze voorspellers voor dit jaar is eindeloos.

1983
Wie gedacht had dat men in 1982 z'n les zou hebben geleerd, kwam bedrogen uit. In 1983 voorspelde de End Times News Digest dat er een apocalyptische oorlog zou uitbreken tussen de VS en de USSR.

1984
Bhagwan Shree Rajeesh voorspelt voor de periode 1984-1999 een massale vernietiging op aarde, de grootste overstromingen sinds Noach, extreme aardbevingen, vernietigende vulkaanuitbarstingen, nucleaire oorlogen; en de steden Tokio, New York, San Fransisco, Los Angeles en Bombay zouden van de kaart worden geveegd.

1985
Lester Sumrall voorspelde het einde van de wereld voor 1985. Omdat het niet lukte, schreef hij in 1986 een nieuwe voorspelling voor 2000, maar ook die kwam niet uit.
Charles Taylor voorspelt voor de 7e maal een rapture - weer mis.
Vern Grimsley van de Family of God Foundation voorspelt het begin van de Derde Wereldoorlog voor 25 maart.
Life Magazine schreef in 1970 dat tegen 1985 mensen in steden gasmaskers zouden moeten dragen om de luchtvervuiling te overleven. Die vervuiling zou de hoeveelheid zonlicht op aarde met de helft hebben gereduceerd.

1986
Moses David (zie ook 1970) van The Children of God voorspelt de Strijd van Armageddon in 1986. Rusland zal Israel en de Verenigde Staten verslaan en een wereldwijde communistische dictatuur wordt gesticht. In 1993 zou Christus dan terugkeren naar aarde.

1987
Daar is Leland Jensen opnieuw (zie ook 1980). Hij voorspelt dat stukken van de komeet van Halley zullen loskomen en dat de zwaartekracht van de komeet gigantische aardbevingen op aarde zal veroorzaken. Op 29 april zal de komeet ten slotte met de aarde botsen. Toen Jensen met zijn misser van formaat werd geconfronteerd, reageerde hij dat hij was misbegrepen omdat hij het over een spirituele steen had. En mooi staaltje van een typische ad hoc-redenering die zo eigen is voor iedereen in het alternatieve milieu.

1988
Heel wat godsdienstige groeperingen waren er heilig van overtuigd dat in 1988 het laatste uur van de aarde had geslagen. Overal werd de rapture aangekondigd en het Trinity Broadcasting Network was zo zeker van het einde van de wereld dat ze op 11 en 12 september hun uitzendingen staakten.
Maar geen enkele van de vele voorspellingen voor 1988, volgens sommigen het 13.000e jaar van de geschiedenis van de aarde, kwam uit.

1989
Bill McKibbon schrijft in z'n The End of Nature dat het einde van de natuur nabij is.
De kalender van de Southwest Radio Church uit Oklahoma vermeldt de terugkomst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk op aarde voor 1989. Diezelfde mensen haalden ook het Jupiter-effect nog eens naar boven en herhaalden dat Mars met de aarde zou botsen. En radiosignalen die men uit de diepe ruimte ontvangt, waren berichten van God... of satan, daar waren ze het nog niet zo zeker over.
Ook dit jaar werd de rapture weer lustig voorspeld, onder meer door Salem Kirban (Guide to Survival uit 1968).
Edgar Whisenhaunt had in 1988 88 redenen gegeven waarom in dat jaar de rapture zou plaatsvinden. Toen dat niet lukte, deed hij er eentje bij. Zo had hij in 1989 89 redenen voor een rapture dat jaar.
O ja, Charles Taylor zit dit jaar al aan z'n 11e voorspelling voor een rapture. Hij hield kranig vol.

1990
Elizabeth Clare Prophet (zie ook 2002) van de Church Universal and Triumphant voorspelt een nucleaire vernietiging en het einde voor het grootste deel van de mensheid op 23 april. Haar volgelingen verkochten hun eigendom en verhuisden naar haar ranch in Montana.
Profeet Kai Lok Chan (Singapore) meldt dat Jezus Christus tussen 1986 en 1990 zal terugkeren. Tussen 1984 en 1988 zal Armageddon (een oorlog tussen de VS en de USSR) plaatsvinden. En uiteraard is dat allemaal te danken aan het Jupiter-effect (zie vorige nieuwsbrief).
De medicijnman van de Bear Tribe Medicine Society heeft een visioen over de komende doem: rassenrellen, ecologische rampen en materialisme zullen tot een cataclysme leiden. Enkel een terugkeer naar de milieuvriendelijke manier van leven van de inheemse volkeren kan enkele gelukkigen redden.

1991
Jezus zou via de haven van Sydney terugkeren op 31 maart 1991 om 9 uur 's ochtends. Het is niet bekend of velen hem stonden op te wachten, maar hij verscheen alvast niet.
Louis Farrakhan van Nation of Islam verkondigt dat de Golfoorlog de oorlog van Armageddon zal zijn, de finale oorlog.
Rabbi Menachem Schneerson vraagt aan de Messias om tegen 9 september 1991 te komen, de start van het Joodse Nieuwjaar.

1992
Rollen Stewart werd bekend doordat hij bij diverse sportmanifestaties borden droeg met de aankondiging van de Rapture (die niet kwam).
Toen de rellen in Los Angeles uitbraken, dacht Aryan Nations dat het om de finale apocalyptische rassenoorlog ging die ze al lang verwachtten.
De beweging Hyoo-go meldt dat de rapture op 28 oktober zal plaatsvinden: 50 miljoen mensen zullen sterven door aardbevingen, nog eens 50 miljoen door ineengestorte gebouwen, 1,4 miljard mensen in de Derde Wereldoorlog en 1,4 miljard door een afzonderlijke Armageddon.
In 1972 voorspelde de Club van Rome dat de wereldvoorraad van zink, goud, tin, koper, olie en aardgas tegen 1992 zou zijn uitgeput.

1993
Neal Chase van Baha'is voorspelde dat Saddam Hoessein een atoombom op New York zou laten vallen. Hij voorspelde dit nadien ook nog eens voor 1994, 1995, 1996, 1997 en 1998 voordat hij er de brui aan gaf.
Omdat 2000 het einde is van de cyclus van 6000 jaar, moet de rapture in 1993 plaatsvinden want er moet eerst 7 jaar rampspoed zijn.
De Oekraïense messias Maria Devi Khrystos (geboortenaam: Marina Tsvigun) voorspelt het Laatste Oordeel op 14 november. In Kiev worden haar aanhangers gearresteerd.
David Berg van Children of God voorspelt de Tweede Komst van de heer, tevergeefs.
David Koresh in Waco, Texas, wijzigde in 1992 de naam van zijn sekteverblijf naar Rancho Apocalypse. Hij geloofde dat de strijd van Armageddon op zijn grond van start zou gaan en het einde in 1995 zou plaatsvinden. Maar op 10 april 1993 stierven 76 leden van zijn sekte door een opzettelijk aangestoken brand.
Benny Hinn, een evangelist op televisie, meldde dat de getrouwen door God zouden worden gered maar dat deze alle homo's zou vernietigen.
James T. Harmon voegde 51,57 jaar bij de datum waarop de Verenigde Naties Israël erkenden en trok er 7 van af om aan de datum van de rapture te komen: ongeveer 9 december 1993.

1994
Een druk jaar:
De Arabische Christen Om Saleem voorspelt de rapture voor 1994, nadat de antichrist zich bekend heeft gemaakt.
Robert Kaplan meldt in Atlantic Monthly dat een keerpunt is bereikt en schaarste, misdaad, overbevolking en ziektes het sociale weefsel van de planeet snel zal vernietigen.
F.M. Riley van The Last Call Ministry is de volgende in de rij om een rapture te voorspellen. God zou die voor 1994 hebben gepland.
De Nederlanders Aad Verbeek, Jan Westein en Pier Westein voorspellen voor dit jaar de Tweede Komst van de heer.
Pastoor John Hinkle van Christ Church LA kreeg een visioen van een apocalyptische gebeurtenis: de grootste ondergang die de wereld ooit heeft gekend zal plaatsvinden op 9 juni waarop het kwaad van de aarde zal worden weggerukt.
Daar is Neal Chase weer. Hij verkondigt dat New York op 23 maart door een nucleaire bom zal worden vernietigd, 40 dagen later gevold door de Strijd om Armageddon.
Reginald Dunlop meldt de laatste datum die in de piramide van Gizeh gecodeerd staat: de wereld zal eindigen op 23 september.
In Zwitserland en Canada werden de lichamen van 52 overleden leden van de International Chivalric Order of the Solar Temple gevonden. Enkele maanden tevoren hadden de leden een peuter van drie maanden gedood omdat ze geloofden dat deze de antichrist was. Ze deden dat door een staak door zijn hart te spietsen.
Harold Camping, u kent de naam wel, voorspelde de terugkeer van de heer in september van dit jaar. Het zou niet zijn laatste dwaze voorspelling zijn.
In juli voorspelt zuster Marie Gabriel Paprocski dat een komeet op of voor 25 juli op Jupiter zou neerstorten. Dit zou de grootste kosmische explosie veroorzaken in de geschiedenis van de mensheid en zou het einde van de wereld veroorzaken. Dat van die komeet klopte alvast (16 juli), de rest... net iets minder.

1995
Opmerkelijk nieuws van de getuigen van Jehova: ze verkondigen dat Armageddon werd vertraagd en het einde niet meteen meer nabij is.
J.R. Church is het er niet mee eens en maakt gebruik van zijn theorie van de psalmen: in 1995 komt de heer en z'n Armageddon!
Doug Clark meld op Trinity Broadcasting dat de Derde Wereldoorlog binnen de drie jaar zou beginnen.
Harold Camping is aan zijn vierde doemvoorspelling toe.
Dit jaar werden in de Franse Alpen nog eens 16 opgeofferde leden gevonden van de International Chivalric Order of the Solar Temple.
De Rooms-Katholieke krant Queen of Peace meldt op zijn voorpagina dat in 1917 vrouwe Fatima voorspelde dat in 1995 de goeden zouden overwinnen en de slechten zouden worden vernietigd.


1996
Voor de eerste keer sinds 1910 is er opnieuw een komeethysterie, deze maal wegens de ontdekking van komeet Hyakutake.
Zelfverklaarde paranormaal begaafde Sheldon Nidle voorspelt het einde van de wereld wanneer 16 miljoen ruimteschepen op aarde landen op 17 december, samen met een hoop engelen. Maar kijk, toen de dag voorbijging zonder dat er iets gebeurde, verklaarde zij doodleuk dat de engelen ons in een holografische projectie hadden geplaatst om ons te redden en ons een tweede kans te geven. De verklaringen nadien zijn altijd leuker en zo mogelijk nog dwazer dan de voorspelling zelf.
Preker Marvin Byers uit Guatemale voorspelt de Tweede Komst voor september.
Salty Dok van Blessed Hope ziet die dan weer voor 16 november.
Zijn sekteleden voorspellen de verrijzenis van David Koresh op 13 december.
Iers aartsbisschop James Ussher schatte dat de eerste dag van de schepping op 23 oktober 4004 v.Chr. viel. Dat betekent dat de tijd tussen de schepping van de wereld en de geboorte van Christus precies 4000 jaar lang is. Precies 6000 jaar na de schepping zou de wereld eindigen: in de herfst van 1996 dus.

1997
De komeet Hale-Bopp verschijnt: 39 leden van Heaven's Gate plegen zelfmoord op 26 maart 1997.
Auguste Almeida voorspelde dat tussen 1993 en 1997 de bevolking van de hele planeet zou worden verhuisd - iedereen zou een lift van een UFO krijgen.
De Japanse sekte Aum Shinri Kyo voorspelt het einde van de wereld.
Yitsak Rabin en Yasser Arafat sluiten een vredesakkoord op 13 september 1993. Dat was het begin van de rampspoed die 1260 dagen zou duren. Het einde is dus voor 24 februari 1997.
Vladimir Sobolyovhas zegt dat de as van de aarde in de volgende twee jaar zal kantelen waardoor landen zullen worden overstroomd in de Vloed van Armageddon. Buitenaardse wezens die zich op aarde verschuilen zullen ons vervolgens in de vierde dimensie leiden.
Dan Millar en Bob Wadsworth zeggen dat er een kruis in de hemel is verschenen, het tekenen dat Christus op 10 april zal komen.
In een memo van het Pentagon staat dat tegen het einde van het jaar een reeks aardbevingen zal gebeuren en dat de korst van de aarde aan het verschuiven is.
De Internationale Organisatie van Paranormaal Begaafden meldt dat 92% van hen meent dat de oceanen aan het krimpen zijn en de woestijnen uitbreiden. Oogsten zullen mislukken, er zal hongersnood zijn, meer misdaad, klimaatwijzigingen. Satanische demonen zullen verschijnen en de mensheid zal tegen 2001 verdwijnen. Er is nog hoop voor de overige 9%.
De Temple Mount Movement zal de hoeksteen van de nieuwe tempel in Jeruzalem plaatsen, meteen het beging van de rampspoed die de rapture voorafgaat.
Die van de Vortex of the Star of David (wie vindt toch steeds weer die namen uit?) zegt dat het einde van de wereld op zaterdag 8 maart zal vallen.
Op 5 mei 1997 had het zonnestelsel in de Fotonriem moeten komen, een mystiek energieveld in de ruimte. Dan gebeurt iets ongewoons: het einde van de wereld, buitenaardse wezens die landen en de mensheid die verlicht wordt of superkracht krijgt, elektrische apparatuur doet het niet meer. (zie ook 2011)
Volgens Stan Johnson van de profetenclub is er 90% kans dat de rampspoed op 12 september 1997 plaatsvindt want dat is de 2000e verjaardag van Jezus en is eveneens de Grote Verzoendag. Dat wordt allemaal afgeleid van de Roemeense pastoor Dumitru Duduman die het levensboek heeft gezien dat maar één pagina meer over had.
Volgens Richard Michael Schiller, ook Eliyehowa genoemd, zit achter de komeet Hale-Bopp een asteroïde die op 23 maart de totale vernietiging op aarde zou veroorzaken... of misschien 9 maanden later wanneer de aarde door de staart van de komeet zal gaan.
Broeder Kenneth Hagin voorspelt dat de Rapture in oktober in St. Louis zal beginnen.
Mary Stewart Relfe beweert dat God in haar dromen met haar in contact stond en de Tweede Komst voor 1997 voorspelde, net na de strijd van Armageddon in 1993 of 1994. Amerika zal branden en volledig worden vernietigd.

1998
Volgens de Millenium Group is de komeet Soho de grote boosdoener die de ondergang van de planeet zal inluiden.
150 volgelingen van een Taiwanese-Boeddhistische spirituele sekte wacht in Garland, Texas op de komst van God. Op 25 maart zal God een reclamebericht uitzenden op kanaal 18 en dan in een man worden gereïncarneerd op 31 maart. Er wordt een miljoen mensen verwacht... die niet komen, of wat had u gedacht.
Volgens sommigen zal de rampspoed voor de rapture starten op 30 april 1998, de 50e verjaardag van de staat Israel.
Marilyn Agee ziet de rapture zelf voor 31 mei 1998, wanneer de cyclus van 6000 jaar sinds de tijd van Adam eindigt.
Het Filippijnse Centro voorspelt dit jaar het einde van de wereld en raadt zijn volgelingen aan om veiliger oorden op te zoeken.
Edgar Cayce, weer hij, voorspelde een geheime, ondergrondse kamer tussen de poten van de grote sfinx. Daarin zitten documenten die de geschiedenis van Atlantis onthullen. Deze onthulling zal het begin zijn van de Tweede Komst van Christus. Diezelfde Cayce voorspelde ook dat we in 1997-1998 een nieuwe pool zouden hebben die de oceanen en de aardkorst danig zou verstoren met vloedgolven, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen als gevolg.
Eerwaarde Jerry Falwell zei dat in 1998 de antichrist waarschijnlijk leeft en dat de Tweede Komst binnen 10 jaar te verwachten valt.
De Church of the Subgenius voorspelt het einde van de wereld door de komst van planeet X. De leden van de beweging zouden ontsnappen in ruimtetuigen en de resterende bevolking van de aarde zou heel, heel traag worden vernietigd.
De House of Yahweh in Abilene zegt dat het einde van de wereld in oktober 1998 zal starten. Tegen het midden van 2001 zal 80% van de wereldbevolking zijn omgekomen door een nucleaire oorlog.
De Tweede Komst en rapture wordt voor dit jaar ook nog voorspeld door Larry Wilson, Tom Stewart en Donald B. Orsden.
31 leden van een splintergroep van de eerder vermelde Order of the Solar Temple is ervan overtuigd dat de wereld op 8 januari om 8 uur zou eindigen maar dat de leden van de sekte door ruimteschepen zou worden opgepikt.
Hon-Ming Chen, leider van de Taiwanese Salvatiekerk van God (ook Chen Tao - de Ware Weg genoemd) beweerde dat God naar de aarde zou komen in een vliegende schotel en wel op 31 maart om 10 uur. God zou er fysiek overigens net als Chen uitzien.
William Kamm (ook Little Pebble genoemd), de leider van Our Lady of the Ark, moest de volgende paus worden. Hij kon draken bevechten met de hulp van engelen die als apen waren vermomd.
Een sekte in het Indiase Karnataka meldt dat een groot deel van de wereld door aardbevingen zal worden vernietigd op 8 maart; het Indische subcontinent zou afbreken en in de oceaan zinken. En Vishnu zou op aarde verschijnen.
Woo Jong-Min en zeven leden van de kerk Youngsang (eeuwigdurend leven) werden verkoold teruggevonden in een minibus in Seoul, Zuid-Korea. Ze hadden zichzelf opgeofferd zodat ze naar de hemel konden gaan voor de wereld ten onder ging.
Prachtige vondst van Eli Eshoh: de rapture gebeurde op 6 juni maar het aantal 'weggenomenen' was te klein om opgemerkt te worden.
Monte Kim Miller, leider van de Bezorgde Christenen, voorspelde de apocalyps voor 10 oktober. Denver zou de eerste stad zijn om vernietigd te worden.
Maar volgens Jack W. Langford moet die op 31 mei vallen. Hij baseerde zich op Joodse sabatten en feestdagen, kerkelijke geboortedagen en Bijbelcitaten.
Donald B. Orsdon voorspelt het begin van de rampspoed voor 7 juni, onder leiding van God en een antichrist die in Japan werd gemaakt.
Samuel Doctorian kreeg een onthulling van de vijf serafijnen (engelen van de hoogste rang): de wereld zal ten onder gaan aan oorlog, de pest, hongersnood, vuur, overstromingen en aardbevingen op 20 juni.
In september werden in Israel twee Amerikaanse fundamentalisten gearresteerd omdat ze Armageddon probeerden te starten door de Rotskoepel op te blazen.
Ron Reese zegt over overweldigend bewijs te beschikken dat het begin van de rampspoed in november zal vallen.

1999
Opnieuw de Millenium Groep die deze keer zegt dat de komeet Lee in juli achter de zon zal zitten, daar door de zon in stukjes zal breken die dan met de aarde zouden botsen.
Ook mensen die Nostradamus bestuderen spreken over komeet Lee die in zijn staart een verborgen asteroïde zou bevatten die met de aarde zal botsen.
Kirk Nelson voorspelt de Tweede Komst van Jezus Christus.
Hoagland en Bell zien op een film van de zonsverduistering in augustus twee onbekende voorwerpen nabij de zon die rampzalig voor de planeet zullen zijn.
Charles Criswell King verkondigde in 1968 dat de wereld in 1999 zou ophouden te bestaan.
Daar is Hon-Ming Chen weer: een nucleaire oorlog zal delen van de aarde vernietigen. Een 9-jarige jongen is volgens hem de reïncarnatie van Jezus Christus, een Jezus van het Oosten. Als deze kan samenkomen met de Jezus van het Westen, zullen 100 miljoen levens worden gespaard.
Sommigen zien op de kalender tekenen dat het millenium eraan komt: een volledige zonsverduistering op 11 augustus 1999, een volledige maansverduistering op 21 januari 2000 en drie planeten op één lijn (mars, jupiter en saturnus) in april 2000 gevolgd door nog een (jupiter en saturnus) in mei 2000.
Paus Johannes XXIII voorspelde in 1962 dat bezoekers uit de ruimte in wagens van heet staal zouden komen en hun geavanceerde kennis met de mensheid zou delen.
Mike Keller: tegen midden 1999 zullen de Amerikanen in staat van beleg leven wegens de chaos rond het jaar 2000
Een mooie vrouw verscheen aan George Washington: hij zag de wereld zoals die in 1999 zou zijn: zwarte wolken met rode lichten in het midden, die de binnenvallende legers in Amerika voorstelden. Na een strijd zou een engel water op de wereld sprankelen waardoor de vrede zou terugkeren
Jeane Dixon voorspelde voor 1999 dat Russische legers het Midden Oosten zouden binnenvallen en een nucleaire holocaust zouden veroorzaken.
Opnieuw Edgar Cayce die nog maar eens een verschuiving van de polen voorspelde die natuurrampen en Wereldoorlog III zou veroorzaken.
Linguïst Charles Berlitz voorspelde voor 1999 het einde van de wereld, nucleaire verwoesting én een impact van een asteroïde, poolverschuiving en andere veranderingen van de aarde.
Dore Williamson, de zelfverklaarde incarnatie van Christus, voorspelde dat in 1999 de wereld zou eindigen door een biologische oorlog die door Bill Clinton, de antichrist, zou worden begonnen.
Floyd Hand, spiritueel adviseur van de Oglala Sioux, voorspelde dat tussen 1997 en 1999 de Sterrenmensen zouden terugkeren naar onze wereld en vuur, overstromingen, aardbevingen, droogte, hongersnood, de pest, oorlog en de totale ineenstorting van de beschaving zouden veroorzaken.
De Rus Vladimir Sobolyovhas van de Rerikh Academy voorspelt dat de as van de aarde 30 graden zal kantelen. Hierdoor zouden de Scandinavische landen en Groot-Brittannië ten onder gaan aan de vloed van Armageddon. Buitenaardse wezens zouden de wereld in de vierde dimensie leiden. Die wezens zijn al op aarde, maar verschuilen zich.
Ook Byron Kirkwood schrijft hierover in boeken die vertellen dat 2/3 van de wereldbevolking zal sterven en hoe de buitenaardse wezens ons zullen komen oppikken.
Nelly Hurtado is sinds 1991 in gesprek met de Maagd Maria. Een gigantische komeet, Wereldoorlog III en het mirakel in Garabandal zal tussen 1998 en 2000 gebeuren.
Volgens George Curle begint de rampspoed, gevolgd door de terugkeer van Christus.
In 1997 meldde Hal Lindsey op een bijeenkomst van internationale inlichtingendiensten dat Rusland binnen 18 maanden Israel zou binnenvallen en dat dit het begin zou zijn van Armageddon.
Dr. Morris Plammer hoorde van een bron binnen de NASA dat een dodelijke komeet met een diameter van 30 km tussen 20 januari en 4 februari de aarde zou bereiken.
Maar priester Charles L. Moore vertelde in 1998 dat hij het derde geheim van Fatima kende en dat een asteroïde op 30 juni de aarde zou treffen.
H.J. Hoekstra die in een holle aarde gelooft, voorspelt de rapture voor 3 april.
Een astrologisch pamflet in India voorspelde dat op 8 mei de aarde zou worden getroffen door een reeks van natuurrampen. Er volgde paniek.
Er werd voorspeld dat het ruimtetuig Cassini neer zou storten op aarde en een derde van de wereldbevolking zou vergiftigen met zijn plutonium. Dit zou de realisatie zijn van de profetie in Openbaringen 8:11 die over een ster gaat.

We kunnen voor 1999 nog een hele tijd doorgaan. Er werd duidelijk lustig gekopieerd want alle andere gevonden doemvoorspellingen voor dit jaar gaan allemaal over de Derde Wereldoorlog, inslaande kometen of asteroïden, rampspoed en rapture, enz.
Deze laatste moeten we wel nog vermelden: op 9/9/1999 zouden de computers crashen wegens Y2K (2000) en de moderne beschaving vernietigen.
2000
Heel wat mensen zijn ervan overtuigd dat met het begin van het nieuwe millenium het einde van de wereld nabij is. Wat ze allemaal niet beseffen is dat het millenium pas op 1 januari 2001 begint. Dat alleen al toont aan hoe dwaas de volgende mensen zijn die allemaal het einde van de wereld in 2000 voorspelden:
Hal Lindsey (Planet Earth), Madame Blavatsky (stichter van de theosofie), Sun Bear (Amerikaanse Indiaanse spirituele leider), Texe Marrs (fundamentalist), Shoko Asahara (Aum Shinrikyo), Petrus Olivi (voorspelling in 1297), Jonathan Edwards (18e-eeuwse preker), Bhagwan Shree Rajneesh (wereld zal vernietigd zijn door aids), William Kamm (een komeet stort neer op aarde), Timothy Dwight (1752-1817), Kenneth Copeland (Amerikaans televisiepreker) en een pak andere mensen.

De Vietnamees Ca Van Lieng voorspelde een apocalytische vloed. Hij en zijn volgelingen pleegden massaal zelfmoord in oktober 1993.
De leden van de 'House of Prayer' gaven hun job op en verlieten familie en vrienden omdat Jezus op 1 januari zou verschijnen.
In 1975 was Dannion Brinkley aan de telefoon toen de bliksem z'n huis trof. Hij sprak daarna van 13 engelen met videorecorders in hun borst die hem video's over doomsday toonden. O ja, en hij beweerde dat Bill Gates de antichrist was en satanische breinimplantaten verspreidde.
Dr. Marian Derlette heeft elke godsdienst bestudeerd: ze geloven allemaal in de Christelijke God en Jezus (o ja?) en het einde van de wereld zou plaatsvinden op 16 januari.
De Britse Ann Willem verbleef tijdens nieuwjaar in Israel omdat daar de rapture zou plaatsvinden. Achteraf zei ze dat het niet verliep zoals verwacht...
William Cooper van de Arizona Militia Group meldt dat op 1 januari de piramides in Gizeh zullen openen en satan een openbaar persoon zal worden.
Dr. Hannu Ritvos uit Helsinki zegt dat tegen de zomer de poolkappen zullen smelten zodat het grootste deel van Afrika en Zuid-Amerika en heel Australië zullen zijn overstroomd.

2001
We zagen de voorbije edities honderden voorspellingen. En toch was er geen enkele bij die de terroristische aanslagen van 11 september 2001 voorspelde...
Charles Spiegel voorspelde dat Atlantis die jaar uit de Caraïbische Zee zou komen, gevolgd door 1000 buitenaardse wezens van Myton in 33 ruimteschepen die kennis aan de mensheid zullen geven.
Volgens Ninth Wave zullen op 8 december miljoenen mensen verdwijnen. Mensen zullen die verdwijningen als ontvoeringen door buitenaardse wezens verklaren.
Tynetta Muhammed is een islamitisch numeroloog die banden heeft met de Nation of Islam. Hij zegt dat alle mensen van Afrikaanse herkomst via UFO's een rapture zullen kennen terwijl alle witte duivels door kosmische stralen zullen worden gedood.
Sun Magazine verklaart dat de Ark van Noah is ontdekt met daarin 6 rollen. Rol 3 meldt dat op 31 januari de aarde zal vergaan.

2002
In 1984 meldde Stern Magazine dat tegen 1990 alle coniferen vernietigd zouden zijn wegens zure regen en dat tegen 2002 alle Duitse bossen zouden zijn verdwenen.
Ted Porter voorspelt een rapture op 23 april 2002.
Volgens Barry Muraff is de kans dat Christus op 19 mei terugkeert gigantisch groot.
Nancy Lieder communiceert telepatisch met buitenaardse wezens (Zeta's) die zeggen dat de 12e planeet de aarde zal voorbijvliegen zoals ze dat elke 3600 jaar doet en waardoor er een vroege poolwissel zou komen.
Volgens een Japanese sekte, Pana Wave, is het dan weer de 10e planeet de op 15 mei de aarde zou voorbijvliegen en vernietigende aardbevingen zou veroorzaken.
De orthodoxe Christen Paul Smirnov voorspelt dat een asteroïde op 24 maart Los Angeles zal treffen.
Dr. Malachi Z. York beweert de incarnatie van God en een inboorling van de planeet Rizq te zijn. De ware gelovers zullen volgens hem op 5 mei door een UFO worden opgepikt.
Mike Kellar beweert dan weer dat een halve seconde voor middernacht (tijd van Israel) doomsgate zal openen, onmiddellijk gevolgd door de terugkeer van Jezus en een nucleaire oorlog binnen de 45 dagen.

2003
Planeet X, ook de twaalfde planeet genoemd, zal de aarde voorbijvliegen en de polen doen wisselen.
Aum Shinrikyo meldt dat het menselijke ras zo goed als uitgestorven zal raken door een nucleaire oorlog tussen 30 oktober en 29 november 2003.

2004
Clay Cantrell heeft de afmetingen van de ark van Noah bestudeerd en kwam via ingewikkelde berekeningen tot het besluit dat de rapture op 17 oktober 2004 zal plaatsbinden.
De maansverduisteringen van dit jaar zijn volgens Arnie Stanton een teken dat Christus zal terugkeren wanneer asteroïde Toutatis op 29 september de aarde zal naderen en er mogelijk mee zal botsen.

2005
Volgens een voorspelling van de Verenigde Naties zullen 5-150 miljoen mensen sterven aan het vogelvirus.
John Zachary meldt dat de wereld op 4 oktober zal vergaan.
In 1143 voorspelde Sint-Malachy dat er slechts 112 pausen zouden zijn voor het einde van de wereld. Benedictus is de 111e.
Marc Crealer meldt in Weekly World News dat de baan van de maan rond de aarde vervalt en de maan dus met de aarde zal botsen.

2006
Michael Drosnin, die bekend werd omdat hij in de Bijbel codes meende te ontdekken, voorspelde een atomische holocaust die door Syrië wordt gestart tussen 2000 en 2006.
Opnieuw Weekly World News dat meldat dat op 13 februari waterstofbommen in Washington, Londen en Tel Aviv tot ontploffing zullen worden gebracht die tot WO III en Armageddon zullen leiden.

2007
Shelby Corbett voorspelt de rapture voor dit jaar.
Weekly World News houdt dapper vol: op het 7e uur van de 7e dag van de 7e Hebreeuwse maand van 2007 zal Jezus zijn grote comeback aankondigen in elke hoofdstad ter wereld.
Thomas Chase gebruikt Bijbelprofetieën, numerologie, Bijbelcodes, astrologie, de vorm van landen, de komeet Hale-Bopp en veel meer om tot het besluit te komen dat Armageddon mogelijk in augustus zou plaatsvinden.
Marilyn J. Agee voorspelt de tweede rapture (wanneer was dan de eerste?) op 13 september en een asteroïde zal de aarde treffen.
In zijn boek The New Millenium uit 1990 zegt Pat Robertson dat 29 april de dag van de vernietiging van de aarde zal zijn.

2008
Ronald Weinland voorspelt het ergste voor Chicago, Los Angeles en New York en zegt dat als er tegen de herfst van 2011 geen vernietiging is, hij niets anders is dan een valse profeet.
Philip B. Brown voorspelt het begin van een millenium lang regeren door Christus op 6 april.
Marilyn J. Agee geeft een chronologisch overzicht van het komende einde van de wereld. Tegen 31 mei zal de rapture compleet zijn en zal de aarde worden ververst om opnieuw bewoonbaar te worden gemaakt.

2009
Jerry Famwell voorspelde dat de antichrist, iemand die al leeft en een mannelijke Jood is, zal verschijnen tussen 1999 en 2009.
Lori Adaile Toye van de I am America Foundation zegt dat in 2009 een gigantische meteoriet Nevada zal treffen waardoor het grootste deel van de wereld onder water zal komen en slechts 1/3 van de Amerikaanse bevolking zal overleven. Ze maakten zelfs al een nieuwe wereldkaart van hoe de wereld er nadien zou uitzien.

2010
Volgens de Hermetic Order of the Golden Dawn is 2010 het laatste jaar van de mensheid.

2011
In het jaar 4990 v.Chr. onthulde God aan Noah dat na 7 dagen een zondvloed de aarde zou treffen. Als we voor elke dag 1000 jaar nemen (zoals in Petrus vermeld), krijgen we 7000 jaar. Vanaf 4990 v.Chr. betekent dat dat de rapture op 21 mei 2011 zal vallen.
De aarde zou dit jaarin de fotogordel terechtkomen en dan ontploffen.
Harold Camping melde in 1994 dat de wereld zou vergaan en als dat niet klopte zou het zeker 2011 zijn.

2012
Michael Drosnin deed al eerder voorspellingen en voorspelde ook voor 2012 een komeet die met de aarde zou botsen en alle leven op aarde zou vernietigen.
Zowat elke onnozelaar die op deze planeet rondloopt gelooft dat de Maya's het einde van de wereld hebben voorspeld voor 21 december 2012. Zelfs Nostradamus zou bijspringen, evenals het Chinese I Ching.
Ook de 16e-eeuwse Engelse profete Moeder Shipton voorspelde doemsdag in 2012.

2013
Rasputin zou voor 2013 het einde van de wereld hebben voorspeld. Maar hij had ook al de komst van Satan voorspeld voor 2002, dodelijke plagen voor 2003, de terugkomst van Jezus in 2005, de openbaring van het monster van Loch Ness in 2006, het grijpen van de macht in het Westen door fundamentalisten in 2007. En dat is niet bepaald uitgekomen, toch?

2014
Volgelingen van Joanna Southcott zeggen dat dit jaar de door Johannes voorspelde apocalyps zal voorvallen.

2017
Larry Wilson van Wake Up America zegt dat God de aarde zal vernietigen met een meteoriet.
De profeet Gabriël vertelde het broederschap Zwaard van God dan weer dat de hele wereldbevolking in 2017 zal omkomen behalve de leden van de cult. De rest vergaat in hellevuur.
Volgens Christelijk numeroloog David Meade zal de wereld op 23 september niet echt helemaal vergaan maar toch dermate zijn veranderd dat leven nooit meer zal zijn als voorheen. En uiteraard overleven alleen de gelovigen het. Want de planeet Niburu botst die dag op onze planeet.

2019
Een asteroïde botst met de aarde en vernietigt alle leven. Zou de asteroïde ons toch missen, dan komt hij terug in 2060.

2020
George Madray
heeft met een combinatie van numerologie, predispensationalisme en creationisme een Yom Kippur Parousia voorspeld voor 2020.

2021
Spiritueel adviseur Floyd Hand zei dat de sterrenmensen zouden terugkeren met overstromingen, branden, aardbevingen en een grote droogte waarbij zowat iedereen zou sterven. Na eerdere pogingen werd de voorspelling opnieuw gepland, deze maal voor 20 januari 2021.

2022
James T. Harmon voorspelt voor de vierde maal een rapture, deze maal voor 2022.

2025
Georgann Chenault zegt dat de rapture van de kerk vóór 2025 zal vallen.

2026
Science Magazine
voorspelde in 1960 dat de wereldbevolking in 2026 oneindig zou bedragen.

2028
Priester Charmes Meade
uit het Amerikaanse Indianapolis zegt dat het einde in zijn leven zal voorvallen, namelijk in 2028. De man vertelde er ook bij dat enkele zaken het kwade vertegenwoordigen: lezen, make-up dragen, vrijgezel zijn, kinderloos zijn op je 17e, naar de arts gaan en spreken met niet-gelovige buren. O ja, de wereld zal vergaan door een kleverige, witte substantie.

2030
Dr. James McKeever, uitgever van de End Times News Digest, merkte op dat de wereld niet in 1996 verging (tiens!) maar dat wel zal doen in 2030.

2033
Tweeduizend jaar geleden stierf Jezus aan het kruis. Voor normale mensen een gewoon getal, voor believers ongetwijfeld een teken van doem.

2035
De Raëlianen,
onder leiding van de door buitenaardse wezens ooit ontvoerde Raël, stichten een ambassade in Jeruzalem in afwachting van de buitenaardse wezens met de naam Elohim die in 2035 de aarde zullen aandoen. Tot de voltooiing van de ambassade hebben de Elohim Raël overigens aangeraden om intiem om te gaan met zijn topless volgelingen.

2037
Zieneres Jean Dixon
voorspelde de Tweede Komst van Christus voor 2037. Ze voorspelde eerder ook wereldvrede in 2000 en had een grote invloed op president Nixon. Ook was ze een van de astrologen die het echtpaar Reagan advies verschaf toen Ronald president was.

2038
Volgens Greenpeace zullen de ijskappen volledig zijn gesmolten zodat grote wereldsteden aan de kust onder water zullen liggen.
In dit jaar zullen programma's geschreven in de C-taal terugkeren naar hun beginpunt: 1 januari 1970.

2040
De zoveelste voorspelling van piramidoloog Max Toth: op basis van de afmetingen van de gangen van de Grote Piramide van Gizeh, zal Jezus dit jaar fysiek weerkeren.
Volgens John Smart van Singularity Watch is 2040 het keerpunt voor onze technologische kennis waardoor een apocalyptische gebeurtenis plaats zal vinden, de start van een nieuw tijdperk van balans en medelijden.

2047
De kerk van !Blair! meldt dat op 14 september 3u28 Engelse tijd het menselijk ras zal eindigen te bestaan.

2079
Dr. Helen Wambach besloot in haar studie dat 90% van de wereldbevolking tussen 1994 en 2079 zou zijn vernietigd door Bijbels vuur, overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, vervuiling, de vernietiging van de ozonlaag, overbevolking, nucleaire rampen en een nucleaire oorlog. Alsof één daarvan nog niet voldoende zou zijn.

2112
Er zijn nu al mensen die menen dat de kalender van de Maya's verkeerd is geïnterpreteerd en dat de werkelijke einddatum eigenlijk honderd jaar verder ligt. Het zou dus pas echt gebeuren op 21 december 2112. Makkelijke voorspelling want maar heel weinigen van wie nu al leeft zal die datum meemaken.

2436
Volgens een van de voorspellingen van Nostradamus zou 2436 hét jaar van het einde van de wereld zijn. Waarom, dat werd er niet bijverteld...

3000
Als de mens nog bestaat én als onze tijdrekening tegen die tijd nog dezelfde is, zal er ongetwijfeld opnieuw een milenniumgekte de kop opsteken. Diverse voorspellers zijn nu al zeker dat het jaar 3000 een echt rampjaar zal zijn met een heuse rapture.

3420
Ook voor dit jaar voorspelde Nostradamus het einde van de wereld. Bedrijvig baasje, dat wel.

3797
Het wordt saai, maar ook voor 3797 voorspelde Nostradamus - opnieuw hij - het einde van de wereld.

7000
En kijk, een alternatieve einddatum voorspeld door niemand anders dan... Nostradamus!

12000
In april 2000 meldde Weekly World News dat een vreemd kosmisch object was waargenomen op een afstand van 10.000 lichtjaar. Er werd eerst gedacht dat het om een ordinair zwart gat ging, maar het bleek iets te zijn dat sterren achtervolgde en vervolgens opslokte. Erger nog, deze bedreiging reist sneller dan het licht en zal ook ons zonnestelsel aandoen.

202000
Er bevinden zich zo'n 700 dodelijke asteroïden in het zonnestelsel die zich dichtbij de aarde bevinden. Statistisch gezien zou een impact binnen de volgende 200.000 jaar kunnen voorvallen. Hierover zullen we het ook in onze volgende reeks hebben.

1.400.000
Gliese 710
is een nabijlegen Rode Dwergster die heel dicht bij de Wolk van Oort zou komen en een pak kometen naar het binnenste gedeelte van het zonnestelsel zal sturen, met veel impacten tot gevolg.

100.000.000
Een binaire neutronenster op 1600 lichtjaar afstand zal een dodelijke gammastraal uitstralen met een kracht van 10.000 megaton TNT. Ook hierover hebben we het in de volgende reeks.

4.500.000.000
De zon wordt een rode reus en zal Mercurius, Venus, aarde en mogelijk Mars opslokken, het échte einde van de wereld. Ook dat is een onderwerp voor onze volgende reeks.


Dit is het einde van de reeks over doemvoorspellingen. Zestien nieuwsbrieven lang gaf ik een overzicht over alle mogelijke verzinsels die de mensen fabriceerden over het einde van de wereld. Geen enkel maar dan ook helemaal geen enkel verzinsel van de voorbije zesduizend jaar kwam uit.

<Deze pagina maakt geen deel uit van het originele Skepdic's Dictionary.>