1. Inductie en Deductie

2. Het begrip Geldigheid

3. Het probleem van de Wason-kaarten

4. Het probleem van de Wason-kaarten - deel II 

5. Denkfouten

6. Herhalen van wetenschappelijke studies

7. Bedrog met achtergehouden feiten

8. Opnieuw over herhaling

9. De stroman-drogreden

10. Onderzoek met controlegroepen

11. Valse dichotomie 

12. Valse implicatie 

13. Perceptie en misleiding

14. Onwetendheid